ochrona środowiska naturalnego

 0    32 schede    mrufko
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zakazać używania plastikowych toreb
inizia ad imparare
ban the use of plastic bags
być nastawionym proekologicznie
inizia ad imparare
be green
biodegradowalny
inizia ad imparare
biodegradable
chronić / ochrona
inizia ad imparare
conserve / conservation
ograniczyć coś
inizia ad imparare
cut down on
rozwijać energią odnawialną
inizia ad imparare
develop renewable energy
przyjazny dla środowiska
inizia ad imparare
eco-friendly
stawić czoła (czemuś)
inizia ad imparare
face up to
zaangażować się w
inizia ad imparare
get involved in
zrezygnować z
inizia ad imparare
give up
zwiększyć współpracę międzynarodową
inizia ad imparare
Increase international cooperation
zrujnować całą planetę
inizia ad imparare
mess up the whole planet
chronić / ochrona
inizia ad imparare
protect / protection
przetwarzać odpady
inizia ad imparare
recycle waste
ograniczyć zużycie materiałów opakowaniowych
inizia ad imparare
reduce packaging of products
coś się skończyło
inizia ad imparare
run out of
energia słoneczna / wiatrowa
inizia ad imparare
solar / wind power
sortować śmieci
inizia ad imparare
sort out rubbish
wzmocnić wały nadmorskie
inizia ad imparare
strengthen sea defences
wyłączać światło
inizia ad imparare
turn off the lights
zużywać
inizia ad imparare
use up
ochrona przyrody
inizia ad imparare
wildlife conservation
łamać przepisy o ochronie środowiska
inizia ad imparare
break environmental laws
zużywać
inizia ad imparare
go through
zniszczenie przemysłowe
inizia ad imparare
industrial pollution
zapłacić
inizia ad imparare
pay up
zachować
inizia ad imparare
preserve
przypisywać to czemuś
inizia ad imparare
put something down to
ustanowić nowe przepisy
inizia ad imparare
set out new rules
przyspieszać
inizia ad imparare
speed up
wyrzucać
inizia ad imparare
throw away
benzyna bezołowiowa
inizia ad imparare
unleaded petrol

Devi essere accedere per pubblicare un commento.