One world focus 3 unit 5

 0    139 schede    aleksandratomkiel
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
bay
inizia ad imparare
zatoka
coast
inizia ad imparare
wybrzeże
continent
inizia ad imparare
kontynent
dam
inizia ad imparare
tama
desert
inizia ad imparare
pustynia
flow
inizia ad imparare
płynąć
foothills
inizia ad imparare
pogórze
glacier
inizia ad imparare
lodowiec
island
inizia ad imparare
wyspa
locate
inizia ad imparare
lokalizować
location
inizia ad imparare
umiejscowienie
mountain range
inizia ad imparare
pasmo górskie
overlook
inizia ad imparare
przeoczyć
peninsula
inizia ad imparare
półwysep
rainforest
inizia ad imparare
las deszczowy
river bank
inizia ad imparare
brzeg rzeki
sea
inizia ad imparare
morze
valley
inizia ad imparare
dolina
volcano
inizia ad imparare
wulkan
climate
inizia ad imparare
klimat
crack
inizia ad imparare
pęknięcie
destroy
inizia ad imparare
zniszczyć
destruction
inizia ad imparare
zniszczenie
drought
inizia ad imparare
susza
erupt
inizia ad imparare
wybuchać
evacuate
inizia ad imparare
ewakuować
evacuation
inizia ad imparare
ewakuacja
explode
inizia ad imparare
eksplodować
extinct volcano
inizia ad imparare
wygasły wulkan
active volcano
inizia ad imparare
aktywny wulkan
extreme weather
inizia ad imparare
ekstremalne warunki pogodowe
flood
inizia ad imparare
powódź
flooding
inizia ad imparare
powódź
forecaster
inizia ad imparare
synoptyk
ground
inizia ad imparare
ziemia
hurricane
inizia ad imparare
huragan
major earthquake
inizia ad imparare
silne trzęsienie ziemi
meteorology
inizia ad imparare
meteorologia
predict
inizia ad imparare
przepowiadać
prediction
inizia ad imparare
przepowiednia
rain
inizia ad imparare
deszcz
rescuer
inizia ad imparare
ratownik
river burst its banks
inizia ad imparare
rzeka wystąpiła z brzegów
send out hot rocks
inizia ad imparare
wyrzucać gorące skały
shake
inizia ad imparare
trząść się
strike
inizia ad imparare
uderzyć
strong wind
inizia ad imparare
wichura
tornado
inizia ad imparare
tornado
tsunami
inizia ad imparare
tsunami
tsunami zone
inizia ad imparare
Strefa tsunami
volcanic eruption
inizia ad imparare
wybuch wulkanu
wave
inizia ad imparare
fala
weather centre
inizia ad imparare
stacja meteorologiczna
weather forecast
inizia ad imparare
prognoza pogody
benefit from
inizia ad imparare
czerpać korzyści z
beggar
inizia ad imparare
żebrak
bring a story to the global community
inizia ad imparare
przedstawić historię światowej opinii publicznej
capital city
inizia ad imparare
stolica
country
inizia ad imparare
kraj
economic growth
inizia ad imparare
wzrost gospodarczy
elect
inizia ad imparare
wybrać
electricity
inizia ad imparare
elektryczność
export
inizia ad imparare
eksportować
get access to
inizia ad imparare
uzyskać dostęp do
Health care
inizia ad imparare
Opieka zdrowotna
industrial area
inizia ad imparare
teren przemysłowy
inhabitant
inizia ad imparare
mieszkaniec
leader
inizia ad imparare
przywódca
local community
inizia ad imparare
społeczność lokalna
make contact with
inizia ad imparare
nawiązać kontakt z
megacity
inizia ad imparare
megamiasto
outside world
inizia ad imparare
Świat zewnętrzny
overpopulation
inizia ad imparare
przeludnienie
population
inizia ad imparare
liczba ludności
poverty
inizia ad imparare
bieda
provide
inizia ad imparare
dostarczać
raise awareness of sth
inizia ad imparare
podniesienie świadomości czegoś
running water
inizia ad imparare
bieżąca woda
standard of living
inizia ad imparare
stopa życiowa
tribal chief
inizia ad imparare
wódz plemienia
tribal people
inizia ad imparare
członkowie plemienia
tribe
inizia ad imparare
plemię
wat of life
inizia ad imparare
zwyczaje
air pollution
inizia ad imparare
zanieczyszczenie powietrza
air quality
inizia ad imparare
jakość powietrza
climate change
inizia ad imparare
zmiana klimatu
deforestation
inizia ad imparare
wycinanie lasów
endangered (plants, species, wildlife)
inizia ad imparare
zagrożone (rośliny, gatunki, przyrody)
environment
inizia ad imparare
środowisko
global warming
inizia ad imparare
globalne ocieplenie
illegal logging
inizia ad imparare
nielegalny wyrąb
low-energy light bulb
inizia ad imparare
żarówki energooszczędne
melt
inizia ad imparare
roztopić
on a global scale
inizia ad imparare
na skalę światową
organic
inizia ad imparare
naturalny
produce crops
inizia ad imparare
produkcji roślin
public transport
inizia ad imparare
transport publiczny
recreate
inizia ad imparare
odtwarzać
recycle
inizia ad imparare
recyklingu
recycling bin
inizia ad imparare
pojemnik do segregacji odpadów
renewable energy
inizia ad imparare
energii ze źródeł odnawialnych
save energy/electricity
inizia ad imparare
oszczędność energii / energii elektrycznej
solar panels
inizia ad imparare
panele słoneczne
bite
inizia ad imparare
ugryźć
cage
inizia ad imparare
klatka
cattle
inizia ad imparare
bydło
dolphin
inizia ad imparare
delfin
feed
inizia ad imparare
karmić
female elephant / gorilla
inizia ad imparare
Samica słonia / goryl
goat
inizia ad imparare
koza
herd
inizia ad imparare
stado
shark
inizia ad imparare
rekin
trunk
inizia ad imparare
trąba
whale
inizia ad imparare
wieloryb
bring alive
inizia ad imparare
ożywić
gadget
inizia ad imparare
gadżet
innovation
inizia ad imparare
innowacja
instant communication
inizia ad imparare
błyskawicznej komunikacji
interactive map
inizia ad imparare
mapa interaktywna
internet connection
inizia ad imparare
łącze internetowe
satellite technology
inizia ad imparare
technika satelitarna
set up
inizia ad imparare
założyć, uruchomić
share
inizia ad imparare
udostępnić
upload
inizia ad imparare
przesłać
virtual
inizia ad imparare
wirtualny
affect
inizia ad imparare
dotyczyć
bicycle rack
inizia ad imparare
stojak na rowery
come across
inizia ad imparare
natknąć się
expand
inizia ad imparare
rozszerzać
explore
inizia ad imparare
zbadać
headquarters
inizia ad imparare
siedziba
make a complete recovery
inizia ad imparare
całkowicie wyzdrowieć
owe
inizia ad imparare
zawdzięczać
reduce
inizia ad imparare
obniżyć
reduction
inizia ad imparare
obniżka
surgeon
inizia ad imparare
chirurg
surround
inizia ad imparare
otaczać
unconscious
inizia ad imparare
nieprzytomny
vertical
inizia ad imparare
pionowy

Devi essere accedere per pubblicare un commento.