onscreen unit 5

 0    105 schede    Sakuchan
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dokładny
inizia ad imparare
accurate
pomagać w śledztwie
inizia ad imparare
aid investigations
poinformować o szczegółach zbrodni
inizia ad imparare
brief on the crime
łamać prawo
inizia ad imparare
break the law
włamanie
inizia ad imparare
burglary
uciekać
inizia ad imparare
flee
zakładnik
inizia ad imparare
hostage
porwanie
inizia ad imparare
kidnapping
napad/rozbój
inizia ad imparare
mugging
emeryt
inizia ad imparare
pensioner
rabunek/kradzież
inizia ad imparare
robbery
kraść
inizia ad imparare
steal
kamery monitorujące
inizia ad imparare
surveillance cameras
kradzież
inizia ad imparare
theft
wandalizm
inizia ad imparare
vandalism
spostrzegawczy/bystre spojrzenie
inizia ad imparare
clear eye
dobrze widoczny
inizia ad imparare
clearly visible
zbliżenia
inizia ad imparare
close-up images
wskazówka
inizia ad imparare
clue
w ciągu dnia
inizia ad imparare
course of day
istotny
inizia ad imparare
crucial
radzić sobie z czymś
inizia ad imparare
deal with smth
obojętny/bezstronny
inizia ad imparare
detached
porzucony
inizia ad imparare
discarded
dokumentować miejsce zbrodni
inizia ad imparare
document a crime scene
emocjonalny
inizia ad imparare
emotional
zachęcać
inizia ad imparare
encourage
konieczny
inizia ad imparare
essential
dowody
inizia ad imparare
evidence
śmiertelny
inizia ad imparare
fatal
śmiertelny wypadek drogowy
inizia ad imparare
fatal road accident
koncentrować sie na czymś
inizia ad imparare
focus on
koncentrować się na poszczególnych detalach
inizia ad imparare
focus on particular details
serial o pracy laboratorium kryminalistycznego
inizia ad imparare
forensics drama
zbierać/gromadzić
inizia ad imparare
gather
zostać umieszczonym w wykazie
inizia ad imparare
get listed
fascynować kogoś
inizia ad imparare
hold a fascination
oświetlić
inizia ad imparare
illuminate
wpływ
inizia ad imparare
impact
w sądzie
inizia ad imparare
in court
inspirować
inizia ad imparare
inspire
sprawa o zabójstwo
inizia ad imparare
murder case
śledztwo w sprawie morderstwa
inizia ad imparare
murder investigation
nie ma miejsca na eksperymenty
inizia ad imparare
no room for experimentation
osobiście
inizia ad imparare
on personal level
na dyżurze
inizia ad imparare
on call
ogólny/całościowy
inizia ad imparare
overall
nad głową
inizia ad imparare
overhead
spokój ducha
inizia ad imparare
peace of mind
rejestr zdjęć
inizia ad imparare
photo log
fotografować ofiarę zbrodni
inizia ad imparare
photograph the victim
publiczny
inizia ad imparare
public
wymagac
inizia ad imparare
require
miejsce zbrodni
inizia ad imparare
scene of a crime
zobaczyć/sfotografować w całości
inizia ad imparare
take an overall view
trudny/ciężki
inizia ad imparare
tough
nieprzewidywalny
inizia ad imparare
unpredictable
użyte jako dowód
inizia ad imparare
used as evidence
ofiara
inizia ad imparare
victim
obiektyw szerokokątny
inizia ad imparare
wide-angle lens
obiektyw ze zmienną ogniskową
inizia ad imparare
zoom lens
oskarżać
inizia ad imparare
accuse
stanąć przed sądem
inizia ad imparare
appear in court
uzbrojony
inizia ad imparare
armed
próbować
inizia ad imparare
attempt
rachunek
inizia ad imparare
bill
załamać się
inizia ad imparare
break down
włamać się
inizia ad imparare
break in
włamywać się
inizia ad imparare
break into
wybuchnąć
inizia ad imparare
break out
zerwać
inizia ad imparare
break up
doprowadzić przed sąd
inizia ad imparare
bring sb before a judge
włamać się do
inizia ad imparare
burgle
oskarżyć o
inizia ad imparare
charge with
uznany za winnego
inizia ad imparare
convicted
odstraszać
inizia ad imparare
deter
uciekać
inizia ad imparare
escape
zostać uznanym za winnego
inizia ad imparare
be found guilty
kajdanki
inizia ad imparare
handcuffs
prowadzić śledztwo/dochodzenie
inizia ad imparare
inquiry
instalować
inizia ad imparare
install
porywacz
inizia ad imparare
kidnapper
drobne wykroczenia
inizia ad imparare
minor offenses
ogłoszenie/zawiadomienie
inizia ad imparare
notice
kradzieże kieszonkowe
inizia ad imparare
pickpocketing
opóźniać/odkładać na później
inizia ad imparare
postpone
środki ostrożności
inizia ad imparare
precautions
wnieść oskarżenie
inizia ad imparare
press charges
ustawić barierki
inizia ad imparare
put barriers
wydać wyrok
inizia ad imparare
reach a verdict
skazać na
inizia ad imparare
sentence to
kraść ze sklepu
inizia ad imparare
shoplift
podejrzany
inizia ad imparare
suspect
wziąć na siebie winę
inizia ad imparare
take the blame for
podrzeć
inizia ad imparare
tear
zostać aresztowanym
inizia ad imparare
be placed under arrest
wyrok/werdykt
inizia ad imparare
verdict
naruszać/zakłócać
inizia ad imparare
violate
ostrzegać
inizia ad imparare
warn
ostrzeżenie
inizia ad imparare
warning
rzekomo
inizia ad imparare
allegedly
wielki pożar
inizia ad imparare
blaze
dzielnica portowa
inizia ad imparare
docklands
ugasić ogień
inizia ad imparare
extinguish
trudności finansowe
inizia ad imparare
financial difficulties

Devi essere accedere per pubblicare un commento.