Opis miejsca na mapie - angielski

 0    86 schede    esterapankowska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
above sea level
inizia ad imparare
nad poziomem morza
cardinal points
inizia ad imparare
4 strony świata lub punkty kardynalne lub punkty główne
compass
inizia ad imparare
busola, kompas
curved line
inizia ad imparare
zakrzywiona linia
dam
inizia ad imparare
tama
dashed
inizia ad imparare
przerywana
dashed line
inizia ad imparare
linia przerywana
features of the landscape
inizia ad imparare
cech krajobrazu
globe
inizia ad imparare
kula ziemska
globetrotter
inizia ad imparare
obieżyświat
grid
inizia ad imparare
krata
grid
inizia ad imparare
siatka topograficzna
hemisphere
inizia ad imparare
półkula
hemisphere of the Earth
inizia ad imparare
półkula Ziemi
key / legend
inizia ad imparare
klucz / legenda
latitude
inizia ad imparare
szerokość geograficzna
latitude and longitude
inizia ad imparare
szerokość i długość geograficzna
man-made
inizia ad imparare
zrobiony przez człowieka, sztuczny
man-made lake
inizia ad imparare
sztuczne jezioro
meridian
inizia ad imparare
południk
North
inizia ad imparare
Północ
South Pole
inizia ad imparare
Biegun południowy
parallel of latitude
inizia ad imparare
równoległą do szerokości
physical map
inizia ad imparare
mapa fizyczna
political map
inizia ad imparare
mapa polityczna
pond
inizia ad imparare
jeziorko, mały staw
power line
inizia ad imparare
linii zasilania
scale
inizia ad imparare
gama, skala
situated
inizia ad imparare
położony
situated/ located
inizia ad imparare
położony / znajduje
solid line
inizia ad imparare
linia pełna (nieprzerywana)
the equator
inizia ad imparare
równik
thematic map
inizia ad imparare
Mapa tematyczna
well, that's all for now
inizia ad imparare
coż, to na razie wszystko
well
inizia ad imparare
dobrze
accomodate
inizia ad imparare
pomieścić
anonymity
inizia ad imparare
anonimowość
district
inizia ad imparare
dzielnica
dwelling
inizia ad imparare
mieszkanie
extent
inizia ad imparare
zasięg
extracurricular
inizia ad imparare
poza programem szkolnym
extracurricular classes
inizia ad imparare
zajęcia pozalekcyjne
feel at home
inizia ad imparare
poczuć się jak w domu
get at something
I'm too tired to get at cleaning.
inizia ad imparare
zabrac się za coś
Nie mam siły, by zabrać się za sprzątanie.
get at somebody
She got at different solution to the problem.
inizia ad imparare
sugerować coś
Zasugerowała inne rozwiązanie problemu.
gossip
inizia ad imparare
plotkowanie
hectic
inizia ad imparare
gorączkowy
hectic schedule
inizia ad imparare
gorączkowy harmonogram
hectic day
inizia ad imparare
gorączkowy dzień
housing estate
inizia ad imparare
osiedle
housing estate residents
inizia ad imparare
Mieszkańcy osiedla
interior
Would you like to see the interior of the building?
inizia ad imparare
wnętrze
Czy chciałbyś zobaczyć wnętrze budynku?
interior designer
He works as an interior designer.
inizia ad imparare
projektant wnętrz
On pracuje jako projektant wnętrz.
interior stairs
inizia ad imparare
schody wewnętrzne
magnificent
inizia ad imparare
wspaniały
magnificent landscape
inizia ad imparare
Wspaniały krajobraz
majority
The majority of employees came to work on Sunday.
inizia ad imparare
większość
Większość pracowników przyszła do pracy w niedzielę.
major field of study
inizia ad imparare
Główny kierunek studiow
minor
inizia ad imparare
niewielki
neglect
inizia ad imparare
zaniedbanie
neighbourhood
inizia ad imparare
sąsiedztwo / okolica
noticeable
inizia ad imparare
zauważalny
precisely
inizia ad imparare
precyzyjnie
precisely speaking
inizia ad imparare
dokładnie mówiąc
pros and cons
inizia ad imparare
za i przeciw
pros and cons of possessing a car
inizia ad imparare
plusy i minusy posiadania samochodu
remark
inizia ad imparare
uwaga, spostrzeżenie, komentarz
I would like to make a couple of personal remarks.
inizia ad imparare
Chciałbym zrobić kilka uwag osobistych.
restore
inizia ad imparare
przywracać
restore services
inizia ad imparare
przywrócenia usługi
restore faith
inizia ad imparare
przywrócić wiarę
faith
inizia ad imparare
wiara
run-down
inizia ad imparare
wyczerpany
self-confident
inizia ad imparare
pewny siebie
confident
inizia ad imparare
pewny, przeświadczony
shabby
inizia ad imparare
zapuszczone, obdrapane, znoszone
shabby suit
inizia ad imparare
znoszony garnitur
shabby flat
inizia ad imparare
obskurne, zaniedbane mieszkanie
short cut
inizia ad imparare
na skróty
support
inizia ad imparare
wsparcie
surround
inizia ad imparare
otaczać
surroundings
inizia ad imparare
otoczenie
survive
inizia ad imparare
przetrwać
survive financially
inizia ad imparare
przetrwać finansowo
thoroughly
inizia ad imparare
dokładnie
thoroughly, completely
inizia ad imparare
dokładnie, całkowicie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.