Państwo i społeczeństwo iva

 0    154 schede    adelajda1111
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
szantażować, szantaż, szantażysta
inizia ad imparare
blackmail, blackmail, blackmailer
włamywać się do domu
inizia ad imparare
breaking into a house
przyjmować łapówkę
inizia ad imparare
take a bribe
łapówkarstwo
inizia ad imparare
bribery
włamywać się, włamanie, włamywacz/włamywaczka
inizia ad imparare
burgle, burglary, burglar / Burglar
popełniać przestępstwo
inizia ad imparare
commit a crime
zacząć popełniać przestępstwo
inizia ad imparare
turn to crime
przestepca
inizia ad imparare
criminal
handel narkotykami; handlarz narkotyków
inizia ad imparare
drug dealing; drug dealer
pijany kierowca
inizia ad imparare
drunk driver
fałszować, fałszerstwo, fałszerz
inizia ad imparare
forge, forgery, forger
chuligan
inizia ad imparare
hooligan
pseudokibic
inizia ad imparare
football hooligan
porywac, porwanie, porywacz
inizia ad imparare
kidnap, kidnapping, the kidnapper
napadać na kogoś, napad uliczny, bandyta uliczny
inizia ad imparare
mug, mugging, mugger
mordowac, morderstwo, morderca
inizia ad imparare
murder, murder, murderer
kradzież kieszonkowa, kieszonkowiec
inizia ad imparare
pickpocketing, pickpocket
gwałt, zgwałcić, gwałciciel
inizia ad imparare
rape, rape, rapist
obrabować, napad (np. na bank), złodziej/złodziejka
inizia ad imparare
rob, robbery, robber
kraść w sklepie, kradzież w sklepie, złodziej sklepowy
inizia ad imparare
shoplift, shoplifting, shoplifter
przemycać, przemyt, przemytnik
inizia ad imparare
smuggle, smuggling, smuggler
kraść
inizia ad imparare
to steal
terroryzm, terrorysta
inizia ad imparare
terrorism, terrorist
kradzież, złodziej, złodzieje
inizia ad imparare
theft, thief, thieves
ofiara
inizia ad imparare
a victim
przemoc
inizia ad imparare
violence
aresztować kogoś
inizia ad imparare
arrest sb
bronić kogoś
inizia ad imparare
defend sb
dowód, dowody
inizia ad imparare
evidence
uniknąć kary, ujść na sucho
inizia ad imparare
get away with sth
winny
inizia ad imparare
guilty
mieć alibi
inizia ad imparare
to have an alibi
nielegalny
inizia ad imparare
illegal
niewinny
inizia ad imparare
innocent
prowadzić dochodzenie
inizia ad imparare
investigate
dochodzenie
inizia ad imparare
investigation
sędzia
inizia ad imparare
a judge
ława przysięgłych
inizia ad imparare
a jury
sprawiedliwość
inizia ad imparare
justice
prawnik
inizia ad imparare
a lawyer
legalny
inizia ad imparare
legal
przestępca
inizia ad imparare
offender
ścigać kogoś sądownie za coś
inizia ad imparare
prosecute sb for sth
odpowiedzialność
inizia ad imparare
responsibility
podejrzewać kogoś o coś
inizia ad imparare
suspect somebody of something
oskarżony
inizia ad imparare
the accused
traktowanie
inizia ad imparare
treatment
mieć proces
inizia ad imparare
go on trial
świadek
inizia ad imparare
a witness
za kratkami
inizia ad imparare
behind bars
prace społeczne
inizia ad imparare
community service
skazaniec
inizia ad imparare
convict
skazywać kogoś na coś
inizia ad imparare
convict sb for sth
kara śmierci
inizia ad imparare
capital punishment
uciekać z
inizia ad imparare
escape from
grzywna
inizia ad imparare
fine
zostać ukaranym
inizia ad imparare
get punished
współwięzień
inizia ad imparare
inmate
cieszący się złą sławą
inizia ad imparare
notorious
wyrok więcienia
inizia ad imparare
prison sentence
więzień, więźniarka
inizia ad imparare
prisoner
kara
inizia ad imparare
punishment
mandat za przekroczenie prędkości
inizia ad imparare
speeding ticket
oskarżać (kogoś o coś)
inizia ad imparare
accuse (someone for something)
nielegalnie, wbrew prawu
inizia ad imparare
against the law
być o coś oskarżonym
inizia ad imparare
be charged with sth
popełniać przestępstwo
inizia ad imparare
commit a crime
dostać dożywocie
inizia ad imparare
get a life sentence
dostać za coś wyrok w zawieszeniu
inizia ad imparare
get a suspended sentence for sth
płacić mandat
inizia ad imparare
pay a fine
karać kogoś za coś
inizia ad imparare
punish someone for something
w granicach prawa
inizia ad imparare
within the law
granica
inizia ad imparare
border, frontier
obywatel
inizia ad imparare
a citizen
waluta
inizia ad imparare
currency
ojczyzna
inizia ad imparare
homeland
instytucja
inizia ad imparare
institution
naród
inizia ad imparare
a nation
hymn narodowy
inizia ad imparare
a national anthem
tożsamość narodowa
inizia ad imparare
national identity
narodowość
inizia ad imparare
nationality
populacja
inizia ad imparare
population
społeczeństwo
inizia ad imparare
society
państwo
inizia ad imparare
a state
kampania
inizia ad imparare
campaign
demokracja
inizia ad imparare
democracy
demokratyczny
inizia ad imparare
democratic
wybory powszechne
inizia ad imparare
general election
przeprowadzać wybory
inizia ad imparare
hold an elections
przegrywać wybory
inizia ad imparare
lose an elections
wygrać wybory
inizia ad imparare
win an election
tworzyć rząd
inizia ad imparare
form a government
samorząd lokalny
inizia ad imparare
local government
imigracja
inizia ad imparare
immigration
królestwo
inizia ad imparare
a kingdom
lewicowy
inizia ad imparare
left-wing
parlamentarzysta, parlamentarzystka
inizia ad imparare
Members of Parliament
manarchia
inizia ad imparare
monarchy
opozycja
inizia ad imparare
opposition
parlament
inizia ad imparare
parliament
lider polityczny
inizia ad imparare
a political leader
partia polityczna
inizia ad imparare
a political party
polityk
inizia ad imparare
a politician
polityka
inizia ad imparare
politics
prezydent
inizia ad imparare
president
premier
inizia ad imparare
prime minister
prawicowy
inizia ad imparare
right-wing
rodzina królewska
inizia ad imparare
royal family
płacić podatki
inizia ad imparare
pay taxes
podatek
inizia ad imparare
tax
kadencja
inizia ad imparare
term
głosować na kogoś
inizia ad imparare
vote for somebody
ludność cywilna
inizia ad imparare
civilians
konflikt międzynarodowy
inizia ad imparare
international conflict
wystrzelić rakietę
inizia ad imparare
fire a rocket
utrzymywać pokój
inizia ad imparare
keep the peace
żołnierz
inizia ad imparare
a soldier
napięta sytuacja
inizia ad imparare
tension
wojna
inizia ad imparare
a war
Unia Europejska
inizia ad imparare
European Union (EU)
Pakt Północnoatlantycki
inizia ad imparare
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Organizacja Narodów Zjednoczonych
inizia ad imparare
The United Nations
Swiatowa Organizacja Zdrowia, WHO
inizia ad imparare
The World Health Organization, WHO
wysyłać pomoc
inizia ad imparare
send aid
organizacja charytatywna
inizia ad imparare
charity
organizować zbiórkę pieniędzy
inizia ad imparare
do fundraising
pracować jako wolontariusz
inizia ad imparare
do voluntary work
ofiarować pieniądze na cele charytatywne
inizia ad imparare
donate money to charity
pomagać ubogim
inizia ad imparare
help people in poverty
opiekować się chorymi
inizia ad imparare
look after the sick
zbierać pieniądze na cele charytatywne
inizia ad imparare
raise money for charity
pracownik/ pracownica organizacji humanitarnej
inizia ad imparare
relief worker
wolontariusz / wolontariuszka
inizia ad imparare
volunteer / volunteer
zgłosić się do czegoś jako wolontariusz
inizia ad imparare
volunteer to do sth
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
inizia ad imparare
The Great Orchestra of Christmas Charity
międzynarodowa organizacja działająca na rzecz ochrony środowiska
inizia ad imparare
Greenpeace
Polska Akcja Humanitarna
inizia ad imparare
Polish Humanitarian Action
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody
inizia ad imparare
World Wide Fund for Nature
głowa; szef
inizia ad imparare
head
mieć głowę do liczb
inizia ad imparare
have a good head for figures
zawierać; uwzględniać, włączać
inizia ad imparare
include
pukać, stukać
inizia ad imparare
knock
burzyć
inizia ad imparare
knock down
zwalić kogoś z nóg
inizia ad imparare
knock sb out
światło
inizia ad imparare
light
przedstawić kogoś/coś w dobrym świetle
inizia ad imparare
present sb/sth in a good light
oryginalny, kreatywny; poprzedni, pierwotny
inizia ad imparare
original
traktować; leczyć kogoś
inizia ad imparare
treat
ja stawiam, ja zapraszam
inizia ad imparare
my treat
zafundować, postawić (np. posiłek)
inizia ad imparare
treat sb to sth
droga; sposób
inizia ad imparare
way
ustąpić pierszeństwa
inizia ad imparare
give way
wyjście, drzwi wyjściowe; wyjście (z sytuacji)
inizia ad imparare
way out
pracować; działać
inizia ad imparare
work

Devi essere accedere per pubblicare un commento.