Paweł 11th Aug 2015

 0    40 schede    engonskype_archive
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Czy twoja siostra ma samochód?
inizia ad imparare
DoeS your sister have a car?
Czy twój kuzyn ma duży dom?
inizia ad imparare
Does your cousin have a big house?
Moja siostra nie ma mieszkania w Warszawie.
inizia ad imparare
My sister doesn't have a flat in Warsaw.
przeglądać strony w internecie
inizia ad imparare
to surf the Internet / to surf the net
Mieszkamy na Mokotowie
inizia ad imparare
we live in Mokotów
nad jeziorem
inizia ad imparare
by the lake
w szkole
inizia ad imparare
at school
w 1999
inizia ad imparare
IN 1999
z rana
wieczorem
po południu
inizia ad imparare
in the morning
in the evening
in the afternoon
w południe
o północy
inizia ad imparare
AT noon
AT midnight
pierwszego kwietnia
inizia ad imparare
ON the first of April
na początku stycznia
inizia ad imparare
AT/in the beginning of January
pod koniec kwietnia
inizia ad imparare
AT the end of April
w telewizji
inizia ad imparare
on TV
na facebooku
inizia ad imparare
on facebook
być na bieżąco
inizia ad imparare
be up to date
poszerzać horyzonty
inizia ad imparare
to broaden your horisons / to increase your knowledge
narzędzie
inizia ad imparare
tool
mądry
inizia ad imparare
knowledgeable
odpowiedzialność
obowiązki
inizia ad imparare
responsibilty
duties
odpowiedzialny za coś / kogoś
inizia ad imparare
responsible FOR sth / sb
polepszyć / poprawić / udoskonalić
inizia ad imparare
to improve / to enhance
uprawnienia
inizia ad imparare
qualifications
ukończyć studia
.
inizia ad imparare
to graduate FROM university
to graduate IN (e.g. translation)
tytuł (licencjat/magister)
inizia ad imparare
a university degree
licencjat
.
inizia ad imparare
a bachelor's degree / BA
I did my BA in traching English as a foreign language
magister
.
inizia ad imparare
a master's degree / MA
I did my MA in civil engineering.
żałować
inizia ad imparare
to regret
żałować zrobienie czegoś
inizia ad imparare
to regret doing something
ostatecznie / w końcu
inizia ad imparare
in the end
Czyja to książka?
inizia ad imparare
Whose book is it?
Czyj to komputer?
inizia ad imparare
Whose computer is it?
urząd skarbowy
inizia ad imparare
Inland Revenue (GB), Internal Revenue Service (US)
dochód
inizia ad imparare
revenue
odsłonięty
inizia ad imparare
bare, unveiled
rozważać
inizia ad imparare
to consider (doing)
powiedzieć coś w kilku słowach/streścić
inizia ad imparare
say it briefly
dobry/przyzwoity angielski
inizia ad imparare
good / decent English
zalane
inizia ad imparare
flooded
ziewać
inizia ad imparare
yawn

Devi essere accedere per pubblicare un commento.