Paweł 11th Feb 2014

 0    70 schede    engonskype_archive
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zacznijmy naszą lekcję
inizia ad imparare
let's start our lesson
jak ci minął weekend?
inizia ad imparare
how was your weekend?
(o weekendzie) był OK.
inizia ad imparare
it WAS good / it was OK.
nie przstawaj oglądać/ oglądaj dalej
inizia ad imparare
keep watching
Moja siostra ogląda TV codziennie.
inizia ad imparare
My sister watchES TV every day.
jestem z Niemiec.
inizia ad imparare
I'm from Germany. I am from Germany.
pójdźmy do kina.
inizia ad imparare
let's go TO the cinema.
pójdźmy na basen
inizia ad imparare
let's go TO the swimming pool. Let's go to the pool.
jeść śniadanie
inizia ad imparare
to eat breakfast
jeść obiad
inizia ad imparare
to eat dinner/to eat lunch
jeść kolację
inizia ad imparare
to eat supper
iść do szkoły
inizia ad imparare
to go TO school
mieć lekcje
inizia ad imparare
to have lessons
zaczynać lekcje
inizia ad imparare
to begin/start lessons
kończyć lekcje
inizia ad imparare
to finish lessons
iść
inizia ad imparare
to go
iść do domu
inizia ad imparare
to go home
grać w gry komputerowe
inizia ad imparare
to play computer games
iść na siłownię
inizia ad imparare
to go to the gym
oglądać filmy
inizia ad imparare
to watch movies / films
odrabiać lekcje
inizia ad imparare
to do homework (NEVER: homeworkS)
iść spać
inizia ad imparare
to go to sleep / to go to bed
gotować
inizia ad imparare
to cook
smażyć
inizia ad imparare
to fry
zrobić kanapkę
inizia ad imparare
to make a sandwich
zrobić herbatę/ kawę
inizia ad imparare
to make tea/ to make coffee
robić ciasto
inizia ad imparare
to make a cake
piec
inizia ad imparare
to bake
w poniedzialek
inizia ad imparare
on Monday
później
inizia ad imparare
later
szczotkować zęby
inizia ad imparare
to brush your teeth
jechać autobusem
inizia ad imparare
to go by bus
o pierwszej godzinie
inizia ad imparare
at one
o drugiej
inizia ad imparare
at two (o'clock)
jest wpół do drugiej
inizia ad imparare
it's half PAST one
która godzina?
inizia ad imparare
what time is it?
kwadrans
inizia ad imparare
quarter
o której godzinie jesz kolację?
inizia ad imparare
What time do you eat supper?
w weekend
inizia ad imparare
on the weekend
na kolację
inizia ad imparare
for supper
ile razy dziennie szczotkujesz zęby?
inizia ad imparare
how many times a day do you brush your teeth?
jak często?
inizia ad imparare
how often?
Nigdy nie piekę/robię ciasta.
inizia ad imparare
I never bake/make a cake.
brać prysznic
inizia ad imparare
to take a shower
spotykać przyjaciół
inizia ad imparare
to meet friends
Jak często spotykasz się z przyjaciółmi?
inizia ad imparare
How often do you meet your friends?
mój brat wstaje o siódmej.
inizia ad imparare
my brother getS up AT seven.
on je śniadanie o 7.30
inizia ad imparare
He eatS breakfast AT half past seven.
(on) codziennie ma pięć lekcji.
inizia ad imparare
every day he HAS five lessons.
wracać do domu
inizia ad imparare
to get back home
w jego wolnym czasie
inizia ad imparare
in his free time
jeździć na rowerze
inizia ad imparare
to ride a bike/ to bike
W wolnym czasie czytam ksiązki.
inizia ad imparare
In my free time I read books.
kończyć pracę
inizia ad imparare
to finish work
dziękuję/ dzięki
inizia ad imparare
thank you / thanks
smacznego
inizia ad imparare
enjoy (your meal)
proszę wejść
inizia ad imparare
come in
częstuj się
inizia ad imparare
help yourself
czuj się jak u siebie w domu
inizia ad imparare
make yourself at home
na zdrowie (toast)
inizia ad imparare
cheers
na zdrowie (kichnięcie)
inizia ad imparare
bless you
rzadko
inizia ad imparare
rarely
od czasu do czasu
inizia ad imparare
from time to time
często
inizia ad imparare
often
czasami
inizia ad imparare
sometimes
nigdy
inizia ad imparare
never
zawsze
inizia ad imparare
always
raz w tygodniu
inizia ad imparare
once a week
dwa razy w miesiącu
inizia ad imparare
twice a month
trzy razy w roku
inizia ad imparare
three times a year

Devi essere accedere per pubblicare un commento.