paweł 25th Feb 2014

 0    76 schede    engonskype_archive
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Ty biedaku! Biedaczysko!
inizia ad imparare
poor you!
gruby
inizia ad imparare
fat
szczupły, chudy
inizia ad imparare
slim, thin
niski - niższy - najniższy
inizia ad imparare
short - shorter - the shortest
brzydki
inizia ad imparare
ugly
wczesny
inizia ad imparare
early
późny
inizia ad imparare
late
ciemny
inizia ad imparare
dark
jasny
inizia ad imparare
light
włącz światło
inizia ad imparare
turn on the light, switch on the light
głupi
inizia ad imparare
stupid
inteligentny
inizia ad imparare
intelligent
mądry, bystry
inizia ad imparare
smart
szeroki
inizia ad imparare
wide
wąski
inizia ad imparare
narrow
nudny
inizia ad imparare
boring
ciekawy, interesujący
inizia ad imparare
interesting
ładny
inizia ad imparare
pretty
zły
inizia ad imparare
bad
kręcony
inizia ad imparare
curly
prosty
inizia ad imparare
straight
moje włosy są proste
inizia ad imparare
my hair IS straight
jej włosy są kręcone
inizia ad imparare
her hair IS curly
trudny
inizia ad imparare
difficult
łatwy
inizia ad imparare
easy
duży - większy - największy
inizia ad imparare
big - bigger - the biggest
ciemny - ciemniejszy - najciemniejszy
inizia ad imparare
dark - darker - the darkest
wysoki - wyższy - najwyższy
inizia ad imparare
tall - taller - the tallest
zapisz to
inizia ad imparare
write it down, put it down
brzydki - brzydszy - najbrzydszy
inizia ad imparare
ugly - uglier - the ugliest
ciekawy - ciekawszy - najciekawszy
inizia ad imparare
interesting - MORE interesting - THE MOST interesting
piękny - piękniejszy - najpiękniejszy
inizia ad imparare
beautiful - more beautiful - the most beautiful
dobry - lepszy - najlepszy
inizia ad imparare
good - better - the best
zły - gorszy - najgorszy
inizia ad imparare
bad - worse - the worst
Kto jest najpiękniejszą osobą jaką znasz?
inizia ad imparare
Who is THE most beautiful person you know?
Kto jest najwyższą osobą jaką znasz?
inizia ad imparare
Who is THE tallest person you know?
stary - starszy - najstarszy
inizia ad imparare
old - older - the oldest
Mój dziadek jest najstarszą osobą jaką znam.
inizia ad imparare
My grandpa is THE oldest person I know.
porównywać
inizia ad imparare
to compare
Jestem wyższy od mojego brata.
inizia ad imparare
I'm taller THAN my brother.
Jestem szczuplejszy od mojego brata.
inizia ad imparare
I'm thinner THAN my brother.
moja mama ma gorączkę
inizia ad imparare
my mom has a fever
jest późno
inizia ad imparare
it's late
jest wcześnie
inizia ad imparare
it's early
Czy możesz zrobić kawę?
inizia ad imparare
Can you make coffee?
Czy możesz mi pomóc?
inizia ad imparare
Can you help me?
O której wstałaś?
inizia ad imparare
What time did you get up?
O której zjadłaś śniadanie?
inizia ad imparare
What time did you eat breakfast?
O której godzinie twój przyjeciel poszedł do szkoły?
inizia ad imparare
What time DID your friend go to school?
W poniedziałek obudziłem się o siódmej.
inizia ad imparare
On Monday I WOKE up at seven.
Zjadłem śniadanie o ósmej.
inizia ad imparare
I ATE breakfast at eight.
Poszedłem z moimi przyjaciółmi do szkoły.
inizia ad imparare
I WENT to school with my friends.
Ile miałeś lekcji?
inizia ad imparare
How many lessons DID you have?
Poszedłem do supermarketu.
inizia ad imparare
I WENT to the supermarket.
kupić
inizia ad imparare
to buy - bought /bot/ - bought /bot/
Kupiłem chleb.
inizia ad imparare
I bought bread.
chleb
inizia ad imparare
bread
owoce
inizia ad imparare
fruit
mleko
inizia ad imparare
milk
O której godzinie skończyłeś lekcje?
inizia ad imparare
What time DID you finish lessons?
Co zrobiłeś w domu?
inizia ad imparare
What did you do at home?
uczyć się
inizia ad imparare
to learn - learnED / learnT - learnED - / learnT
Przeczytałem książkę.
inizia ad imparare
I read a book.
Co zjadłeś na śniadanie?
inizia ad imparare
What DID you eat for breakfast?
makaron
inizia ad imparare
pasta
zupa
inizia ad imparare
soup
zupa pomidorowa
inizia ad imparare
tomato soup
zupa buraczkowa
inizia ad imparare
beetroot soup
ogórkowa zupa
inizia ad imparare
cucumber soup
w weekend
inizia ad imparare
on the weekend
Upiekłem ciasto.
inizia ad imparare
I baked a cake.
ciasto czekoladowe, murzynek
inizia ad imparare
chocolate cake
sernik
inizia ad imparare
cheesecake
Co robiłaś w sobotę?
inizia ad imparare
What did you do on Saturday?
na uniwerku
inizia ad imparare
at university
tłumaczenie
inizia ad imparare
translation

Devi essere accedere per pubblicare un commento.