peer group pressure, the influence of culture,

 0    63 schede    agnieszkar2804
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
involved with the peer group
inizia ad imparare
Uczestnictwo w grupie rówieśniczej
involve
inizia ad imparare
angażować
involvement
inizia ad imparare
zaangażowanie / udział
different from
inizia ad imparare
różni się od
differ from
inizia ad imparare
różnią się od
adoledcence
inizia ad imparare
dorastanie
adolescent
inizia ad imparare
dorastający
to be independent from adult authorities
inizia ad imparare
Być niezależnym od władz dorosłych
independent
inizia ad imparare
niezależny
independence
inizia ad imparare
niezależność
distinctive subcultures
inizia ad imparare
Charakterystyczne subkultury
a considerabe difference
inizia ad imparare
Znaczna różnica
place great importance on
inizia ad imparare
Przywiązują dużą wagę do
achieve
inizia ad imparare
osiągać
achievement
inizia ad imparare
osiągniecie
popular
inizia ad imparare
popularny
popularity
inizia ad imparare
popularność
lead
inizia ad imparare
kierować
leader
inizia ad imparare
przywódca
leadership
inizia ad imparare
liderowanie / bycie liderem
engage in
inizia ad imparare
zająć się
active
inizia ad imparare
aktywny
activity
inizia ad imparare
zajęcie
to be inclined to do something
inizia ad imparare
być skłonnym zrobić coś
approve
inizia ad imparare
zatwierdzać
approval
inizia ad imparare
zatwierdzenie
believe
inizia ad imparare
wierzyć
belief
inizia ad imparare
wiara
rely on
inizia ad imparare
polegać na
personal
inizia ad imparare
osobisty
personality
inizia ad imparare
osobowość
conform
inizia ad imparare
odpowiadać
conformity
inizia ad imparare
konformizm
gradually decline
inizia ad imparare
stopniowo spadać
normal
inizia ad imparare
normalny
abnormal
inizia ad imparare
nieprawidłowy
to pass on
inizia ad imparare
przekazać coś komuś
values
inizia ad imparare
wartości
desire
inizia ad imparare
pragnienie
desirable
inizia ad imparare
pożądany
socially shared ideas
inizia ad imparare
wspólne idee społecznie
rules
inizia ad imparare
Zasady
acceptable
inizia ad imparare
do przyjęcia
unacceptable
inizia ad imparare
niedopuszczalny
violate
inizia ad imparare
naruszać
violation
inizia ad imparare
naruszenie
go against social norms
inizia ad imparare
Sprzeczne z normami społecznymi
penalty
inizia ad imparare
kara
discourage sb from doing sth
inizia ad imparare
zniechęcić kogoś od robienia czegoś
encourage sb to do sth
inizia ad imparare
zachęcić kogoś do zrobienia czegoś
show courtesy to others
inizia ad imparare
Uprzejmości dla innych
impolite
inizia ad imparare
nieuprzejmy
a wide variety
inizia ad imparare
duża różnorodność
perform daily activities
inizia ad imparare
Wykonywać codzienne czynności
prohibit/ forbid
inizia ad imparare
Zabronić / zabronić
change considerably
inizia ad imparare
Znacznie się zmieniają
mores
inizia ad imparare
Obyczaje
laws
inizia ad imparare
prawa
enforce
inizia ad imparare
egzekwować
uphold
inizia ad imparare
podtrzymywać
take children away from parents
inizia ad imparare
Zabrać dzieci z dala od rodziców
drive while drunk
inizia ad imparare
Jechać po pijanemu
drunk under the influence of alcohol
inizia ad imparare
jechać pod wpływem alkoholu

Devi essere accedere per pubblicare un commento.