Personality - UNIT 5

 0    18 schede    astraszewska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
calm
Calm down!
inizia ad imparare
opanowany
Uspokój się!
cheerful
inizia ad imparare
pogodny
funny
It's so funny!
inizia ad imparare
zabawny
To takie zabawne!
polite
We only hire polite people.
inizia ad imparare
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
friendly
Everyone is friendly here.
inizia ad imparare
przyjacielski, przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
rude
Your remark was really rude.
inizia ad imparare
niegrzeczny
Twoja uwaga była naprawdę niegrzeczna.
serious
Poverty is a serious problem.
inizia ad imparare
poważny
Ubóstwo jest poważnym problemem.
shy
Join us, don't be shy!
inizia ad imparare
nieśmiały
Przyłącz się do nas, nie bądź nieśmiały!
brave
It's not always easy to be brave.
inizia ad imparare
odważny
Nie zawsze łatwo jest być odważnym.
confident
Jack is confident and intelligent.
inizia ad imparare
pewny siebie
Jack jest pewny siebie i inteligentny.
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
inizia ad imparare
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
clever
You son is really clever.
inizia ad imparare
mądry
Twój syn jest naprawdę bystry.
patient
inizia ad imparare
cierpliwy
kind
It's my favourite kind.
inizia ad imparare
miły
To mój ulubiony rodzaj.
emotional
inizia ad imparare
emocjonalny
competitive
I believe our prices are competitive.
inizia ad imparare
lubiący współzawodnictwo
Uważam, że nasze ceny są konkurencyjne.
creative
inizia ad imparare
kreatywny
generous
inizia ad imparare
hojny

Devi essere accedere per pubblicare un commento.