pharmacy 3

 0    34 schede    anna_szymanska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
vitamin
inizia ad imparare
witamina
capsule
Those capsules help me with my indigestion.
inizia ad imparare
kapsuła
Te kapsułki pomagają mi na niestrawność.
vaccine
inizia ad imparare
szczepionka
redden
inizia ad imparare
czerwienić
rickets
inizia ad imparare
krzywica
fridge
inizia ad imparare
lodówka
breastfed
inizia ad imparare
karmione piersią
nutrient
inizia ad imparare
odżywka
inflammation
inizia ad imparare
zapalenie
breast
inizia ad imparare
pierś
unease
inizia ad imparare
niepokój
thermal
inizia ad imparare
termiczny
baby
There's a baby in the car.
inizia ad imparare
niemowlę
W samochodzie jest dziecko.
milk
Children should drink at least one glass of milk every day.
inizia ad imparare
mleko
Dzieci powinny pić co najmniej jedną szklankę mleka dziennie.
teeth
inizia ad imparare
zęby
appetite
inizia ad imparare
apetyt
gum
inizia ad imparare
dziąsło
clinic
inizia ad imparare
klinika
ease
inizia ad imparare
łatwość
shop
There's a little shop in the neighbourhood where you can buy almost everything.
inizia ad imparare
sklep
W małym sklepie osiedlowym można kupić prawie wszystko.
supply
inizia ad imparare
podaż
satisfied
inizia ad imparare
usatysfakcjonowany
nurse
Polish nurses find employment in England.
inizia ad imparare
pielęgniarka
Polskie pielęgniarki znajdują zatrudnienie w Anglii.
increase
The government announced another tax increase.
inizia ad imparare
wzrost / przyrost
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
amount
inizia ad imparare
ilość
avoid
In order to avoid any misunderstanding we have to communicate.
inizia ad imparare
uniknąć
Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień musimy się porozumiewać.
suspect
inizia ad imparare
podejrzany
recent
The recent events have changed my life.
inizia ad imparare
niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
rich
Rich men are more attractive.
inizia ad imparare
bogaty
Bogaci mężczyźni są bardziej atrakcyjni.
store
I'm looking for a grocery store.
inizia ad imparare
sklep
Szukam sklepu spożywczego.
risk
inizia ad imparare
ryzyko
correct
Is that correct?
inizia ad imparare
poprawny
Czy to jest poprawne?
except
I like fruits except bananas.
inizia ad imparare
za wyjątkiem / oprócz
Lubię owoce z wyjątkiem bananów.
definitely
inizia ad imparare
niewątpliwie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.