phrasal verbs 1

 0    65 schede    piotrlecki
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
account for sth
How do you account your late?
inizia ad imparare
Wytłumaczyć się z czegoś
Jak wyjaśnisz swoje spóźnienie?
accuse sb of sth
Dan accused me of stealing money
inizia ad imparare
Oskarżać kogoś o coś
Dan oskarżył mnie o kradzież pieniędzy
arrive at
We arrived at the train station
inizia ad imparare
przybyć do (miejsce)
Dotarliśmy na stację kolejową
arrive in
I have just arrived in Lublin
inizia ad imparare
przybyć do (kraj, miasto)
Właśnie dotarłem do Lublina
ask sb about sth
She asked me about my plans for the holiday
inizia ad imparare
zapytać kogoś o coś
Zapytała mnie o moje plany na wakacje
ask sb for sth
I asked my friend for a pen
inizia ad imparare
poprosić kogoś o coś
Poprosiłem mojego przyjaciela o długopis
base on
My decision is based on your opinion
inizia ad imparare
opierać się na
Moja decyzja opiera się na twojej opinii
be accustomed to
I'm not accustomed to cold water
inizia ad imparare
być przyzwyczajonym do
Nie jestem przyzwyczajony do zimnej wody
be/get acquainted with
inizia ad imparare
być / zostać zapoznanym z
be addicted to sth
inizia ad imparare
być uzależniony od czegoś
be afraid of sth/sb
inizia ad imparare
bać się czegoś/kogoś
be angry at/with sb for sth
He is angry at his son for driving his car
inizia ad imparare
być zły na kogoś za coś
On jest zły na swojego syna za jazdę jego samochodem
be annoyed at/with sb for sth
inizia ad imparare
być poirytowanym na kogoś za coś
be anxious about sth
inizia ad imparare
być niespokojnym o coś
be associated with
inizia ad imparare
być powiązany z
be aware of sth
inizia ad imparare
być świadomy czegoś
be blessed with sth
inizia ad imparare
być obdarzonym czymś
be bored with sth
inizia ad imparare
być znudzonym czymś
be capable of sth
This technology is capable of changing the world
inizia ad imparare
być zdolny do zrobienia czegoś
Ta technologia jest zdolna zmienić świat
be cluttered with sth
inizia ad imparare
być zaśmiecone / zagracone czymś
be commited to sth
inizia ad imparare
być zobowiązany / zaangazowany do czegoś
be composed of
This group is composed of students
inizia ad imparare
być złożonym z / składac się z
Ta grupa jest złożona ze studentów
be concerned about
inizia ad imparare
być zaniepokojony / zmartwiony przez
be connected to/with sth
inizia ad imparare
Być podłączony do / z czymś
be content with
inizia ad imparare
byc zadowolony z
be dedicated to
inizia ad imparare
być przeznaczonym do
be devoted
inizia ad imparare
poświęcony / oddany (czemuś/komuś)
be disappointed in/with sb/sth
inizia ad imparare
być rozczarowany kimś / czymś
be discouraged by
inizia ad imparare
być zniechęcony przez
be done with sth
inizia ad imparare
być zrobione / skonczone z czymś
be dressed in
The robbers were dressed in black
inizia ad imparare
być ubrany w / na
Złodzieje byli ubrani na czarno
be engaged in sth
inizia ad imparare
być zaangażowany w coś
be engaged to sb
inizia ad imparare
być zaręczony z kimś
be envious of
I'm envious of my sister's success
inizia ad imparare
być zazdrosny o
Jestem zazdrosny o sukces mojej siostry
be equipped with sth
inizia ad imparare
być wyposażony w coś
be excited about
inizia ad imparare
być podekscytowany z powodu
be exposed to
inizia ad imparare
być wystawiony / narażony na
be faced with
inizia ad imparare
Spotkać / zmierzyć się z
be faithful to sth
inizia ad imparare
Być wiernym czemuś
be familiar with
inizia ad imparare
byc zaznajomiony z
be famous for
inizia ad imparare
być znany / sławny z
be filled with sth
inizia ad imparare
być wypełnionym czymś
be finished with
inizia ad imparare
skończyć z
be fond of sth
inizia ad imparare
lubić coś
be frightened by
inizia ad imparare
być przestraszonym przez (coś, kogoś)
be frightened of
inizia ad imparare
być przestraszonym (czymś)
be grateful to sb for sth
inizia ad imparare
Być wdzięczny komuś za coś
be guilty of
inizia ad imparare
być winnym (czegoś)
be happy about
inizia ad imparare
być szczęśliwy / zadowolony z powodu (czegoś)
be innocent of sth
inizia ad imparare
być niewinny czegoś
be interested in sb/sth
inizia ad imparare
Być zainteresowany kimś/czymś
adapt to
inizia ad imparare
dostosować się do
add sth to sth
inizia ad imparare
dodać coś do czegoś
adjust to
inizia ad imparare
dostosować się do
admire sb for sth
inizia ad imparare
podziwiać kogoś za coś
agree on
inizia ad imparare
zgadzać się na (rzeczownik)
agree to
inizia ad imparare
zgadzać się na (czasownik)
agree with
inizia ad imparare
zgadzać się z (kimś)
apologize to sb for (doing sth)
inizia ad imparare
przeprosić kogoś za (robienie czegoś)
apply to (place)
inizia ad imparare
Zgłosić się (miejsce)
apply for (a position)
inizia ad imparare
ubiegać się o (stanowisko)
approve of
inizia ad imparare
Akceptować (coś)
argue with sb about sth
inizia ad imparare
spierać się z kimś o coś
arrange for sb to do sth
inizia ad imparare
zorganizować kogoś do zrobienia czegoś
arrest sb for sth
inizia ad imparare
aresztować kogoś za coś

Devi essere accedere per pubblicare un commento.