phrasal verbs 1

 0    32 schede    piotrlecki
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
account for sth
How do you account your late?
inizia ad imparare
Wytłumaczyć się z czegoś
Jak wyjaśnisz swoje spóźnienie?
accuse sb of sth
Dan accused me of stealing money
inizia ad imparare
Oskarżać kogoś o coś
Dan oskarżył mnie o kradzież pieniędzy
adapt to
inizia ad imparare
dostosować się do
add sth to sth
inizia ad imparare
dodać coś do czegoś
adjust to
inizia ad imparare
dostosować się do
admire sb for sth
inizia ad imparare
podziwiać kogoś za coś
agree on
inizia ad imparare
zgadzać się na (rzeczownik)
agree to
inizia ad imparare
zgadzać się na (czasownik)
agree with
inizia ad imparare
zgadzać się z (kimś)
apologize to sb for (doing sth)
inizia ad imparare
przeprosić kogoś za (robienie czegoś)
apply to (place)
inizia ad imparare
Zgłosić się (miejsce)
apply for (a position)
inizia ad imparare
ubiegać się o (stanowisko)
approve of
inizia ad imparare
Akceptować (coś)
argue with sb about sth
inizia ad imparare
spierać się z kimś o coś
arrange for sb to do sth
inizia ad imparare
zorganizować kogoś do zrobienia czegoś
arrest sb for sth
inizia ad imparare
aresztować kogoś za coś
arrive at
We arrived at the train station
inizia ad imparare
przybyć do (miejsce)
Dotarliśmy na stację kolejową
arrive in
I have just arrived in Lublin
inizia ad imparare
przybyć do (kraj, miasto)
Właśnie dotarłem do Lublina
ask sb about sth
She asked me about my plans for the holiday
inizia ad imparare
zapytać kogoś o coś
Zapytała mnie o moje plany na wakacje
ask sb for sth
I asked my friend for a pen
inizia ad imparare
poprosić kogoś o coś
Poprosiłem mojego przyjaciela o długopis
base on
My decision is based on your opinion
inizia ad imparare
opierać się na
Moja decyzja opiera się na twojej opinii
be accustomed to
I'm not accustomed to cold water
inizia ad imparare
być przyzwyczajonym do
Nie jestem przyzwyczajony do zimnej wody
be/get acquainted with
inizia ad imparare
być / zostać zapoznanym z
be addicted to sth
inizia ad imparare
być uzależniony od czegoś
be afraid of sth/sb
inizia ad imparare
bać się czegoś/kogoś
be angry at/with sb for sth
He is angry at his son for driving his car
inizia ad imparare
być zły na kogoś za coś
On jest zły na swojego syna za jazdę jego samochodem
be annoyed at/with sb for sth
inizia ad imparare
być poirytowanym na kogoś za coś
be anxious about sth
inizia ad imparare
być niespokojnym o coś
be associated with
inizia ad imparare
być powiązany z
be aware of sth
inizia ad imparare
być świadomy czegoś
be blessed with sth
inizia ad imparare
być obdarzonym czymś
be bored with sth
inizia ad imparare
być znudzonym czymś

Devi essere accedere per pubblicare un commento.