PHRASAL VERBS

5  1    323 schede    pawlowskajoanna
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wait for
inizia ad imparare
czekać na
pay for
inizia ad imparare
płacić za
admire for
inizia ad imparare
Podziwiam za
blame for
inizia ad imparare
obwiniać kogoś
famous for
inizia ad imparare
sławny z czegoś
ask for
inizia ad imparare
/pytać o coś
account for sth
inizia ad imparare
wyjaśnić coś/podać powody
fall for
inizia ad imparare
spaść do/zakochać się
head for
inizia ad imparare
zmierzać do
care for sb/sth
inizia ad imparare
dbać o kogoś / czegoś
responsible for
inizia ad imparare
odpowiedzialny za
appreciated for
inizia ad imparare
wdzięczny za coś
late for
inizia ad imparare
spóźniony na coś
ready for
inizia ad imparare
gotowy do
suitable for
inizia ad imparare
odpowiedni do czegoś
thankful for/to
inizia ad imparare
wdzięczny za coś
vital for/to
inizia ad imparare
istotne dla / do
beg for
inizia ad imparare
błagać
fight for/against
inizia ad imparare
walczyć o / przeciw
forgive sb for doing sth
inizia ad imparare
przebaczyć komuś zrobienie czegoś
hope for
inizia ad imparare
mieć nadzieję na
mistake for
inizia ad imparare
pomylić z /wziąść z błędem
pray for
inizia ad imparare
modlić się za
punish for
inizia ad imparare
karać za
search for
inizia ad imparare
szukać czegoś
vote for/ against
inizia ad imparare
głosować za / przeciw
wait for sth
inizia ad imparare
czekać na sth
call for
inizia ad imparare
wzywać pomoc/ zgłaszać się
qualified for
inizia ad imparare
wykwalifikowany do
quarrel with
inizia ad imparare
kłócić się z
deal with
inizia ad imparare
radzić sobie z czymś/ zajmować się czymś
acquainted with
inizia ad imparare
zapoznał się z
associated with
inizia ad imparare
powiązany z czymś/kimś
bored with
inizia ad imparare
znudzony
busy with
inizia ad imparare
zajęty
careful with/about/of
inizia ad imparare
Ostrożnie z / o / o
connected with
inizia ad imparare
połączony z czymś
content with
inizia ad imparare
zadowolony z czaegoś
crowded with
inizia ad imparare
zatłoczone
dissatisfied with
inizia ad imparare
niezadowolony z
dissappointed with
inizia ad imparare
rozczarowany z
familiar with sth
inizia ad imparare
podobny do kogoś/ czegoś
furnished with
inizia ad imparare
umeblowany
gentle with
inizia ad imparare
łagodny
pleased with
inizia ad imparare
zadowolony z czegoś
popular with
inizia ad imparare
popularny z czegoś
satisfied with
inizia ad imparare
zadowolony z czegoś
sympathetic with
inizia ad imparare
współczujący
confuse with
inizia ad imparare
mylić z
cope with
inizia ad imparare
dawać sobie radę z
help with
inizia ad imparare
pomóc w
friendly with
inizia ad imparare
zaprzyjaźniony z
call off
inizia ad imparare
odwoływać
cut off
inizia ad imparare
odcinać
drop off
I was so tired that I dropped off in an instant.
inizia ad imparare
zasypiać
Byłam tak zmęczona, że zasnęłam w mgnieniu oka.
go off
The cheese went off, we have to buy some for the pizza.
inizia ad imparare
wybuchać/włączać się/psuć się (np. o jedzeniu)/odbywać się
Ser się zepsuł, musimy kupić trochę do pizzy.
lay off
inizia ad imparare
zwalniać np z pracy
put off/postpone
inizia ad imparare
odkładać/przełożyć coś na później
ring off
inizia ad imparare
odkładać słuchawkę
see off
inizia ad imparare
odprowadzać
set off/out
inizia ad imparare
wyruszać w drogę/trasę
show off
inizia ad imparare
popisywać się
take off
inizia ad imparare
startować/odnosić sukces/zdejmować ubranie
turn off the light
inizia ad imparare
wyłączyć światło
accused of
inizia ad imparare
oskarżony o coś
ashamed of
inizia ad imparare
zawstydzony
aware of
inizia ad imparare
świadomy
afraid of
inizia ad imparare
obawiający się czegoś
capable of
inizia ad imparare
zdolny do
characteristic of
inizia ad imparare
charakterystyczny dla kogoś/ czegoś
conscious of
inizia ad imparare
świadomy czegoś
envious of
inizia ad imparare
zazdrosny o coś/ kogoś
frightened of
inizia ad imparare
przerażony
fond of
inizia ad imparare
lubiący
full of
inizia ad imparare
pełny
guilty of
inizia ad imparare
winny
innocent of
inizia ad imparare
niewinny
proud of
inizia ad imparare
dumny
scared of
inizia ad imparare
przestraszony
sick of
inizia ad imparare
mieć dość czegoś/ kogoś
suspicious of
inizia ad imparare
podejrzliwy
terrified of
inizia ad imparare
przestraszony
tired of
inizia ad imparare
zmęczony
typical of sb
inizia ad imparare
typowy dla kogoś/czegoś
unaware of
inizia ad imparare
nieświadomy czegoś
accuse of
inizia ad imparare
oskarżyć o
consists of
inizia ad imparare
składać się z
die of/from
inizia ad imparare
umrzeć na
disapprove of
inizia ad imparare
nie pochwalać
remind of
inizia ad imparare
przypominać kogoś/ coś
get rid of
inizia ad imparare
pozbyć się
think of
inizia ad imparare
sądzić o
jealous of
inizia ad imparare
zazdrosny o kogoś/ coś
dream of
inizia ad imparare
marzyć o
suspect sb of doing sth
inizia ad imparare
Podejrzewać kogoś o zrobienie czegoś
be fond of
inizia ad imparare
lubić coś
accustomed to
inizia ad imparare
przyzwyczajony do czegoś
addicted to
inizia ad imparare
uzależniony
allergic to
inizia ad imparare
uczulony na
attached to
inizia ad imparare
przyłączony do czegoś
beneficial to
inizia ad imparare
korzystny dla
engaged to
inizia ad imparare
zaręczony z kimś
exposed to
inizia ad imparare
wystawiony na coś
faithful to
inizia ad imparare
wierny
grateful to
inizia ad imparare
wdzięczny
immune to
inizia ad imparare
odporny na coś
inferior to
inizia ad imparare
gorszy od czegoś/kogoś
indifferent to
inizia ad imparare
obojętny na coś
kind to
inizia ad imparare
uprzejmy/miły
limited to
inizia ad imparare
ograniczony
opposed to
inizia ad imparare
przeciwny czemuś
polite to
inizia ad imparare
grzeczny
related to
inizia ad imparare
spokrewniony z kimś
relevant to
inizia ad imparare
istotny dla kogoś
sensitive to
inizia ad imparare
wrażliwe na
similar to
inizia ad imparare
podobny do
superior to
inizia ad imparare
lepszy od kogoś/ czegoś
thankful to
inizia ad imparare
wdzięczny
used to
He used to drink every night.
inizia ad imparare
używane do
Miał w zwyczaju pić co noc.
apologise to sb for sth
inizia ad imparare
przeprosić kogoś za coś
happen to
inizia ad imparare
przydarzyć się komuś
invite to
inizia ad imparare
zaprosić
listen to
inizia ad imparare
słuchać
object to
inizia ad imparare
sprzeciwić się
offer sth to sb
inizia ad imparare
Oferować coś komuś
explain sth to sb
inizia ad imparare
wytłumaczyć coś komuś
bear up
inizia ad imparare
znosić dzielnie
blow up
inizia ad imparare
wybuchać/pompować wysadzać
break up
inizia ad imparare
zerwać z kimś/ kończyć sie
bring up
inizia ad imparare
wychowywać/wspominać coś
catch up on
inizia ad imparare
nadrabiać zaległości/doganiać
catch up with sb
inizia ad imparare
doganiać kogoś
clear up
inizia ad imparare
sprzątać/wyjaśniac/przejaśniać
come up with
inizia ad imparare
wymyślić/znaleść rozwiązanie
cut up
inizia ad imparare
wygłupiać się/ciąć na kawałki
do up
inizia ad imparare
wiązać/remontować
give up
Natalie has given up the idea of becoming a super star.
inizia ad imparare
poddawać się/rezygnować
Natalia porzuciła pomysł zostania gwiazdą.
grow up
My aunt grew up in Scotland.
inizia ad imparare
dorastać/rosnąć
Moja ciocia dorastała w Szkocji.
hang up
Ann hung up with anger.
inizia ad imparare
odkładać słuchawkę
Ania ze złością odłożyła słuchawkę.
hold up
inizia ad imparare
zatrzymywać/ opóźniać
keep up with
inizia ad imparare
dotrzymywać kroku/ być na bieżąco
lead up to
inizia ad imparare
prowadzić do
look up
inizia ad imparare
sprawdzać w słowniku
look up to
inizia ad imparare
szanować/podziwiać
make up
inizia ad imparare
wymyślać/ pogodzić
make up for
inizia ad imparare
zrekonpensować
make up sb's mind
inizia ad imparare
zdecydować się
mix up
inizia ad imparare
mieszać/mylić ze sobą
move up
inizia ad imparare
awansować
pick up
inizia ad imparare
wybierać/odbierać kogoś z dworca
pull up
inizia ad imparare
zatrzymywać się
put up
inizia ad imparare
rozbić namiot/ przenocowac kogoś
put up with
inizia ad imparare
znosić/ tolerować
ring up
inizia ad imparare
dzwonić/zadzwonić
set up
inizia ad imparare
zakładać organizację/ firmę
stand up for
inizia ad imparare
stanąć w obronie
stay up
I stayed up late because I was reading a fascinating novel.
inizia ad imparare
nie kłaść się do późna w nocy
Nie kładłam się do późna w nocy, bo czytałam fascynującą powieść.
take up
inizia ad imparare
zacząć uprawiać sport
think up
inizia ad imparare
wymyślać
turn up
inizia ad imparare
pojawiać się/podgłaszać coś
wash up
inizia ad imparare
zmywać
fed up with
inizia ad imparare
mieć dosyć czegoś/ kogoś
blow out
inizia ad imparare
gasić/zdmuchiwać/gasnąć
break out
inizia ad imparare
wybuchać wojna
call out
inizia ad imparare
krzyczeć/ wołać/ wzywać
carry out
inizia ad imparare
wykonywać
come out
This week a new album of my favourite band is coming out.
inizia ad imparare
ukazywać się/wychodzić
W tym tygodniu wychodzi nowy album mojego ulubionego zespołu.
cut out
inizia ad imparare
wycinać
die out
inizia ad imparare
wymierać/zanikać
find out
inizia ad imparare
dowiedzieć się
hang out
inizia ad imparare
rozwieszać pranie
make out
inizia ad imparare
zrozumieć np znaczenie/ zorientować się
miss out
inizia ad imparare
opuszczać
move out
inizia ad imparare
wyprowadzać się
pass out
inizia ad imparare
zemdleć
point out
inizia ad imparare
wskazywać na kogoś/ coś
put out
inizia ad imparare
zgasić np papierosa
set out
inizia ad imparare
wyruszać w drogę
try out
inizia ad imparare
wypróbowywać/ testować
turn out
inizia ad imparare
okazać się
walk out
inizia ad imparare
wychodzić przed końcem
watch out!
inizia ad imparare
uważaj!
wear out/worn
inizia ad imparare
zdzierać się/ wyczerpywać
wipe out
inizia ad imparare
zgładzić /zmiatać z pow. ziemi
work out
inizia ad imparare
rozpracowywać np problem/ powieść/ znajdować rozwiązanie
be in
inizia ad imparare
być w domu /budynku
break in
inizia ad imparare
wtrącać się
cut in
inizia ad imparare
wtrącać się
drop in
inizia ad imparare
wpadać do kogoś
fall in
inizia ad imparare
zapadać się/rozpadać się
fill in
inizia ad imparare
wypełniać
give in
inizia ad imparare
poddać się
move in
inizia ad imparare
wprowadzać się
take in
inizia ad imparare
oszukiwać
excellent in
inizia ad imparare
świetny w czymś
experienced in
inizia ad imparare
doświadczony w czymś
fluent in
inizia ad imparare
bć biegłym w języku
interested in
inizia ad imparare
zainteresowany czymś kimś
successful in
inizia ad imparare
odnoszący sukces
succeed in doing sth
inizia ad imparare
odnieść sukces w robieniu czegoś
absent from
inizia ad imparare
nieobecny na
derived from
inizia ad imparare
otrzymany z czegoś
different from
inizia ad imparare
różny od czegoś/kogoś
graduate from
inizia ad imparare
ukończyć szkołę/ uzyskać dyplom
hear from
inizia ad imparare
mieć wiadomości od
profit from
inizia ad imparare
czerpać korzyści z
protect from
inizia ad imparare
chronić przed
suffer from
inizia ad imparare
cierpieć na chorobę
bring about
inizia ad imparare
doprowadzać
see about
inizia ad imparare
zajmować się czymś
anxious about
inizia ad imparare
zmartwiony o coś/ kogoś
certain about
inizia ad imparare
pewny
curious about
inizia ad imparare
ciekawy
crazy about
inizia ad imparare
szalejący na punkcie czegoś
doubtful about
inizia ad imparare
wątpiący
delighted about
inizia ad imparare
zadowolony z czegoś/ kogoś
enthusiatic about
inizia ad imparare
entuzjastyczny
excited about
inizia ad imparare
podekscytowany czymś
furious about
inizia ad imparare
wściekły o cos
happy about
inizia ad imparare
szczęśliwy
serious about
inizia ad imparare
poważny
upset about
inizia ad imparare
zdenerwowany czymś
worried about
inizia ad imparare
zmartwiony czymś
learn about
inizia ad imparare
uczyć się o
remind about
inizia ad imparare
Przypominać o
think about
inizia ad imparare
myśleć o
warn about
inizia ad imparare
ostrzegać przed
worry about
inizia ad imparare
martwić się o
call on
inizia ad imparare
wezwać kogos/odwiedzać kogos
carry on with
inizia ad imparare
kontynuować
cut down on
inizia ad imparare
ograniczać
feed on
inizia ad imparare
żywić się
hang on
inizia ad imparare
poczekać
hold on
Please hold on, I'm putting you through.
inizia ad imparare
czekać/wytrzymywać
Proszę poczekać, już Panią łączę.
keep on
inizia ad imparare
kontynuować/nadal coś robić
live on
inizia ad imparare
żyć z czegoś
move on
inizia ad imparare
posuwać się naprzód
put on
inizia ad imparare
założyć ubranie/włączać radio/ przybierać na wadze
take on
inizia ad imparare
zatrudniać się/ podejmować pracę
try on
inizia ad imparare
przymierzyć ubranie
turn on
inizia ad imparare
włączać światło/ radio
based on
inizia ad imparare
oparte na czymś
keen on
inizia ad imparare
skory do czegoś
congratulate on doing sth
inizia ad imparare
Gratulujować czegoś
decide on
inizia ad imparare
zdecydować o/ co do
insist on
inizia ad imparare
nalegać na/upierać się przy
wait on
inizia ad imparare
obsługiwać
spend sth on sth
inizia ad imparare
wydawać pieniądze na coś
amazed at/ by
inizia ad imparare
zdziwiony
astonished at/ by
inizia ad imparare
zaskoczony
bad at
inizia ad imparare
zły z czegoś
brilliant at
inizia ad imparare
świetny w czymś
good at
inizia ad imparare
dobry w
lucky at
inizia ad imparare
szczęśliwy
suprised at
inizia ad imparare
zaskoczony
terrible at
inizia ad imparare
kiepski w czymś
laugh at
inizia ad imparare
śmiać się z
point at
inizia ad imparare
celować w
shout at
inizia ad imparare
krzyczeć
smile at
inizia ad imparare
Uśmiechać się do
break into the car
inizia ad imparare
włamać się do samochodu
come into
inizia ad imparare
wchodzić
look into
inizia ad imparare
spojrzeć/ badać / przeprowadzić dochodzenie
break down
Tom's car broke down on his way home last week.
inizia ad imparare
psuć się/załamywać się
Samochód Tomka zepsuł się w drodze powrotnej w zeszłym tygodniu.
close down
They closed down my favourite restaurant in town.
inizia ad imparare
zamykać
Zamknęli moją ulubioną restaurację w mieście.
get down to work
inizia ad imparare
zabrać się do pracy
keep down
inizia ad imparare
ogrniczyć koszty
look down on
inizia ad imparare
patrzeć z góry na kogos
shut down
inizia ad imparare
zamykać
come down with
inizia ad imparare
zejść z/ zachorować
pull down
inizia ad imparare
rozbierać budynek
turn down
inizia ad imparare
odrzucać podanie/ ściszyć radio
take down
inizia ad imparare
zdjąć cos/ ściągnąć/zapisać zanotować coś
lay down
inizia ad imparare
odkładać rzeczy/ustanawiać coś
lie down
inizia ad imparare
leżeć / położyć się
be away
inizia ad imparare
być poza domem na dłużej/być nieobecnym
fade away
inizia ad imparare
zanikać o dżwięku
get away with
inizia ad imparare
uciec z/ uniknąć kary
give away
inizia ad imparare
rozdawać pieniądze
boil over
inizia ad imparare
kipieć
fall over
My aunt fell over on a slippery pavement last Saturday.
inizia ad imparare
wywracać się/przewracać się
Moja ciocia przewróciła się na śliskim chodniku w zeszłą sobotę.
get over
inizia ad imparare
otrząsnąć się z szoku/ wyjść z choroby
take over
inizia ad imparare
przejmować firmę
be over
inizia ad imparare
mijać/skończyć się
think over
inizia ad imparare
przemyśleć
be back
Kate is back from work at last.
inizia ad imparare
wracać/być z powrotem
Kasia wróciła wreszcie z pracy.
bring back
inizia ad imparare
przywracać
call back
inizia ad imparare
oddzwaniać
fall back
inizia ad imparare
wycofywać się
give back
inizia ad imparare
oddawać
hold back
inizia ad imparare
powstrzymać rzeczy/ osoby
look back at sth/sb
inizia ad imparare
oglądać się na kogoś coś
pay someone back
inizia ad imparare
zwracać komuś pieniądze
ring back
inizia ad imparare
oddzwonić
get by
inizia ad imparare
przechodzić radzic sobie
go by
Time goes by so fast on holidays.
inizia ad imparare
upływać (np. o czasie)/przechodzić obok
Czas tak szybko upływa na urlopie.
stand by
inizia ad imparare
stać bezczynnie/być w gotowości/wspierać kogos
shocked by
inizia ad imparare
wstrząśnięty
ask somebody in
The doctor went out from the consulting room and asked me in.
inizia ad imparare
zaprosić kogoś do środka
Lekarz wyszedł z gabinetu i zaprosił mnie do środka.
be against
inizia ad imparare
być przeciwnym czemuś
bring sb round
inizia ad imparare
ocucić/ przekonywać kogos
come across
inizia ad imparare
natknąć się
come through
inizia ad imparare
przetrwać
do without
inizia ad imparare
radzić sobie bez
fall apart
His world fell apart after Susan cancelled their wedding.
inizia ad imparare
rozpadać się/załamywać się
Jego świat się rozpadł po tym jak Zuzia odwołała ślub.
fall behind
inizia ad imparare
pozostawać w tyle/zalegać
to be fed up with sth
Robert is fed up with his friends and doesn't want to see them anymore.
inizia ad imparare
mieć dość czegoś
Robert ma dość swoich znajomych i nie chce ich widzieć.
get together
inizia ad imparare
spotykać się z
look after
inizia ad imparare
opiekować się
look forward to
inizia ad imparare
z niecierpliwością czekać na
put aside/ by
inizia ad imparare
oszczedzać/odkładać pieniądze
put forward
inizia ad imparare
wysunąć np wniosek
run across/ into
inizia ad imparare
wpadać na kogos
take after
inizia ad imparare
przypominać kogoś
throw away/ out
inizia ad imparare
wyrzucić coś
annoyed about/ with/ at
inizia ad imparare
poirytowany
made in
inizia ad imparare
zrobiony w
made of
inizia ad imparare
zrobiony z
look for
inizia ad imparare
szukać pracy
look at
inizia ad imparare
patrzeć na
put up/with
inizia ad imparare
tolerować coś/znosić coś
put out
inizia ad imparare
zgasić np pożar
tell off/critized
inizia ad imparare
upominać kogoś

Devi essere accedere per pubblicare un commento.