Phrasal verbs

 0    328 schede    grower20101
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ask for
inizia ad imparare
prosić o coś
ask somebody in
inizia ad imparare
zaprosić kogoś do środka
be against
inizia ad imparare
być przeciwnym czemuś
be away
inizia ad imparare
być daleko
be back
inizia ad imparare
być z powrotem
be for
inizia ad imparare
być za czymś
be in
inizia ad imparare
być w domu/ w budynku
be over
inizia ad imparare
skończyć się
be up to someone
inizia ad imparare
zależeć od kogoś
bear up
inizia ad imparare
znosić dzielnie
blow out
inizia ad imparare
gasić, zdmuchiwać, gasnąć
blow up
inizia ad imparare
wybuchać, pompować, wysadzić
boil over
inizia ad imparare
kipieć
break down
inizia ad imparare
rozbijać, tłuc, załamać się
break in
inizia ad imparare
wtrącać się
break into
inizia ad imparare
włamać SIĘ
break out
inizia ad imparare
wybuchać (o wojnie), uciekać (z więzienia)
break up
inizia ad imparare
zerwać (z kimś), kończyć się
bring about
inizia ad imparare
doprowadzać
bring back
inizia ad imparare
przywracać
bring sb round
inizia ad imparare
ocucić, przekonywać kogoś
bring up
inizia ad imparare
wychowywać, wspominać coś
call back
inizia ad imparare
występować jeszcze raz, oddzwaniać
call for
inizia ad imparare
wzywać (pomoc), zgłaszać się
call off
inizia ad imparare
odwoływać
call on
inizia ad imparare
odwiedzać
call out
inizia ad imparare
krzyczeć, wołać, wzywać
care for
inizia ad imparare
opiekować się
carry on with
inizia ad imparare
kontynuować
carry out
inizia ad imparare
wykonywać, przeprowadzać (eksperyment), spełniać (obietnicę)
catch up on
inizia ad imparare
doganiać, nadrabiać (zaległości)
catch up with somebody
inizia ad imparare
doganiać kogoś
clear up
inizia ad imparare
sprzątać, wyjaśniać, przejaśniać się
close down
inizia ad imparare
zamykać
come across
inizia ad imparare
natknąć się na
come down with
inizia ad imparare
zachorować
come into
inizia ad imparare
dostawać (pieniądze) w spadku
come out
inizia ad imparare
wychodzić na jaw
come through
inizia ad imparare
przetrwać
come up with
inizia ad imparare
wymyślić - znaleźć (np. rozwiązanie)
cut down on
inizia ad imparare
ograniczać
cut in
inizia ad imparare
wtrącać się
cut off
inizia ad imparare
odcinać
cut out
inizia ad imparare
wycinać
cut up
inizia ad imparare
ciąć na kawałki
die out
inizia ad imparare
zanikać, wymierać
drop in
inizia ad imparare
wpadać do kogoś
drop off
inizia ad imparare
zasypiać
drop out
inizia ad imparare
wycofywać się, zrezygnować
do up
inizia ad imparare
zawijać
do with
inizia ad imparare
zrobić z - chcieć
do without
inizia ad imparare
zrobić bez - radzić sobie bez
fade away
inizia ad imparare
zanikać (o dźwięku)
fall apart
inizia ad imparare
rozpadać się
fall back
inizia ad imparare
wycofywać się
fall behind
inizia ad imparare
pozostawać w tyle, zalegać
fall in
inizia ad imparare
rozpadać się
fall out with
inizia ad imparare
pokłócić się z, wejść w konflikt z
fall over
inizia ad imparare
przewracać się
feed on
inizia ad imparare
żywić się
to be fed up with
inizia ad imparare
mieć czegoś dosyć
fill in
inizia ad imparare
wypełniać (np. formularz)
find out
inizia ad imparare
dowiedzieć się
get along / on with
inizia ad imparare
być w dobrych stosunkach
get away with
inizia ad imparare
uciec - uniknąć Kary
get by
inizia ad imparare
przechodzić, radzić sobie
get down to
inizia ad imparare
zabierać się do
get over
inizia ad imparare
wychodzić (z choroby), otrząsnąć się z szoku
get through
inizia ad imparare
uzyskiwać połączenie telefoniczne, przebrnąć (przez książkę)
get together
inizia ad imparare
spotykać się
give away
inizia ad imparare
rozdawać (pieniądze)
give back
inizia ad imparare
oddawać
give in
inizia ad imparare
poddawać się
give up
inizia ad imparare
poddawać się, rezygnować
go by
inizia ad imparare
mijać, upływać (np. o czasie)
go off
inizia ad imparare
psuć się (o jedzeniu), wystrzelić (o broni)
grow up
inizia ad imparare
dorastać
hang about
inizia ad imparare
pałętać się
hang on
inizia ad imparare
poczekać
hang out
inizia ad imparare
rozwieszać (pranie)
hang up
inizia ad imparare
odkładać słuchawkę
hold back
inizia ad imparare
powstrzymywać (rzeczy, osoby)
hold on
inizia ad imparare
czekać
hold up
inizia ad imparare
zatrzymywać, opóźniać
keep down
inizia ad imparare
ograniczać (koszta)
keep on
inizia ad imparare
nadal coś robić
keep up with
inizia ad imparare
nadążyć - dotrzymywać Kroku, byc na bieżąco
lay down
inizia ad imparare
odkładać (rzecz)
lay off
inizia ad imparare
zwalniać (np. z pracy)
lead up to
inizia ad imparare
prowadzić do
leave out
inizia ad imparare
opuszczać, pominąć
let down
inizia ad imparare
zawieść kogoś
live on
inizia ad imparare
żyć (z czegoś)
look after
inizia ad imparare
opiekować się
look back at sth/ sb
inizia ad imparare
oglądać się na kogoś/ na coś
look down on
inizia ad imparare
patrzeć na kogoś z góry
look for
inizia ad imparare
szukać
look forward to
inizia ad imparare
z niecierpliwością czekać na
look into
inizia ad imparare
badać, przeprowadzać dochodzenie
look up
inizia ad imparare
sprawdzać (w słowniku)
look up to
inizia ad imparare
szanować, podziwiać
make out
inizia ad imparare
zorientować się, zrozumieć np. znaczenie
make up
inizia ad imparare
wymyślać, pogodzić się
make up for
inizia ad imparare
nadrobić - zrekompensować
make up sb’s mind
inizia ad imparare
zdecydować SIĘ
miss out
inizia ad imparare
opuszczać
mix up
inizia ad imparare
mylić ze sobą, pomieszać
move in
inizia ad imparare
wprowadzać się
move on
inizia ad imparare
ruszać
move out
inizia ad imparare
wyprowadzać się
move up
inizia ad imparare
awansować
pass out
inizia ad imparare
zemdleć
pay (someone) back
inizia ad imparare
zwracać (komuś) np. pieniądze
pay for
inizia ad imparare
płacić
pick up
inizia ad imparare
poprawiać się (o zdrowiu), odebrać kogoś (np. z dworca), wybierać
point out
inizia ad imparare
wskazywać (na kogoś, na coś)
pull down
inizia ad imparare
rozbierać (budynek)
pull up
inizia ad imparare
zatrzymywać się
put aside/by
inizia ad imparare
oszczędzać, odkładać, np. pieniądze
put forward
inizia ad imparare
wysunąć (np. wniosek)
put on
inizia ad imparare
przybierać na wadze
put off
inizia ad imparare
odkładać - przełożyć NP. Termin na późniejszy
put out
inizia ad imparare
gasić (np. papierosa, świecę)
put together
inizia ad imparare
składać
put up
inizia ad imparare
rozbić namiot, przenocować kogo
put up with
inizia ad imparare
tolerować
ring up
inizia ad imparare
zadzwonić, dzwonić
ring off
inizia ad imparare
odkładać słuchawkę
ring back
inizia ad imparare
oddzwonić
run across/into
inizia ad imparare
wpadać na kogoś, napotykać problemy
run out (of)
inizia ad imparare
kończyć się
see about
inizia ad imparare
zajmować się czymś
see off
inizia ad imparare
odprowadzać
set out/off
inizia ad imparare
wyruszać np. w drogę
set up
inizia ad imparare
zakładać (np. organizację, firmę)
show off
inizia ad imparare
popisywać się
shut down
inizia ad imparare
zamykać
stand by (someone)
inizia ad imparare
wspierać kogoś
stand for
inizia ad imparare
znaczyć, reprezentować
stand up for
inizia ad imparare
stawać w obronie
stay up
inizia ad imparare
nie kłaść się
take after (somebody)
inizia ad imparare
przypominać kogoś
take down
inizia ad imparare
notować
take in
inizia ad imparare
oszukiwać
take on
inizia ad imparare
zatrudniać, podejmować (prace)
take off
inizia ad imparare
startować (np. samolot), zdjąć (ubranie)
take over
inizia ad imparare
przejmować (np. firmę)
take up
inizia ad imparare
zacząć uprawiać np. sport
think over
inizia ad imparare
przemyśleć
think up
inizia ad imparare
wymyślać
throw away/ out
inizia ad imparare
wyrzucać np. śmieci
try on
inizia ad imparare
przymierzać (ubranie)
try out
inizia ad imparare
wypróbowywać, testować
turn down
inizia ad imparare
odrzucać (np. podanie), ściszyć
turn on
inizia ad imparare
włączać (np. światło, radio)
turn off
inizia ad imparare
wyłączać (np. światło, radio)
turn out
inizia ad imparare
okazać się
turn up
inizia ad imparare
pojawiać się (o osobie), podgłaszać
walk out
inizia ad imparare
wychodzić (przed końcem)
wait on
inizia ad imparare
obsługiwać
wash up
inizia ad imparare
zmywać
watch out (for)
inizia ad imparare
uważać (na)
wear out
inizia ad imparare
zdzierać się, wyczerpywać
wipe out
inizia ad imparare
zmiatać z powierzchni ziemi
work out
inizia ad imparare
rozpracowywać (np. problem), znajdować (rozwiązanie), powieść się
absent from
inizia ad imparare
nieobecny na, w
accustomed to
inizia ad imparare
przyzwyczajony do czegoś
accused of
inizia ad imparare
oskarżony o coś
acquainted with
inizia ad imparare
zapoznany z czymś
addicted to
inizia ad imparare
uzależniony od czegoś, kogoś
annoyed about/with/at
inizia ad imparare
poirytowany
allergic to
inizia ad imparare
uczulony na coś
amazed at/by
inizia ad imparare
zdziwiony
anxious about
inizia ad imparare
zmartwiony o coś, kogoś
appreciated for
inizia ad imparare
wdzięczny za coś
ashamed of
inizia ad imparare
zawstydzony
associated with
inizia ad imparare
powiązany z czymś, kimś
astonished at/by
inizia ad imparare
zaskoczony
aware of
inizia ad imparare
świadomy
angry with
inizia ad imparare
zły na coś, kogoś
afraid of
inizia ad imparare
obawiający się czegoś
attached to
inizia ad imparare
przywiązany do czegoś
bad at
inizia ad imparare
zły z czegoś
based on
inizia ad imparare
opart na czymś
beneficial to
inizia ad imparare
korzystny dla kogoś
bored with
inizia ad imparare
znudzony
brilliant at
inizia ad imparare
świetny w czymś
busy with
inizia ad imparare
zajęty
capable of
inizia ad imparare
zdolny do
careful with/about/of
inizia ad imparare
ostrożny
certain about
inizia ad imparare
pewny
characteristic of
inizia ad imparare
charakterystyczny dla kogoś, czegoś
connected with
inizia ad imparare
połączony z czymś, kimś
conscious of
inizia ad imparare
świadomy czegoś
content with
inizia ad imparare
zadowolony z czegoś
crazy about
inizia ad imparare
szalejący na punkcie czegoś, kogoś
crowded with
inizia ad imparare
zatłoczony
curious about
inizia ad imparare
ciekawy
dissatisfied with
inizia ad imparare
niezadowolony z czegoś, kogoś
doubtful about
inizia ad imparare
wątpiący
delighted at/about
inizia ad imparare
zadowolony z czegoś, kogoś
derived from
inizia ad imparare
otrzymany z czegoś
different from
inizia ad imparare
różny od kogoś, czegoś
disappointed with
inizia ad imparare
rozczarowany
engaged to
inizia ad imparare
zaręczony, zaręczona z kimś
enthusiastic about
inizia ad imparare
entuzjastyczny
excellent in/at
inizia ad imparare
świetny w czymś
excited about
inizia ad imparare
podekscytowany czymś
experienced in
inizia ad imparare
doświadczony w czymś
exposed to
inizia ad imparare
wystawiony na coś
envious of
inizia ad imparare
zazdrosny o coś, kogoś
faithful to
inizia ad imparare
wierny
familiar with
inizia ad imparare
podobny do kogoś, czegoś
famous for
inizia ad imparare
sławny z czegoś
fed up with
inizia ad imparare
mieć dosyć czegoś, kogoś
fluent in
inizia ad imparare
być biegłym w języku
frightened of
inizia ad imparare
przestraszony
friendly with/to
inizia ad imparare
zaprzyjaźniony z kimś
fond of
inizia ad imparare
lubiący
furious about
inizia ad imparare
wściekły o coś
furnished with
inizia ad imparare
umeblowany
full of
inizia ad imparare
pełny
guilty of
inizia ad imparare
winny
gentle with
inizia ad imparare
łagodny
good at
inizia ad imparare
dobry
grateful to
inizia ad imparare
wdzięczny
happy about
inizia ad imparare
szczęśliwy
immune to
inizia ad imparare
odporny na coś
inferior to
inizia ad imparare
gorszy od czegoś, kogoś
indifferent to
inizia ad imparare
obojętny na coś
innocent of
inizia ad imparare
niewinny
interested in
inizia ad imparare
zainteresowany czymś, kimś
incapable of
inizia ad imparare
niezdolny do czegoś
jealous of
inizia ad imparare
zazdrosny o coś, kogoś
kind to
inizia ad imparare
miły
keen on
inizia ad imparare
skory do czegoś
late for
inizia ad imparare
spóźniony na coś
limited to
inizia ad imparare
ograniczony
lucky at
inizia ad imparare
szczęśliwy
opposed to
inizia ad imparare
przeciwny czemuś
pleased with
inizia ad imparare
zadowolony z czegoś, kogoś
polite to
inizia ad imparare
grzeczny
popular with
inizia ad imparare
znany z czegoś
proud of
inizia ad imparare
dumny z czegoś, kogoś
qualified for
inizia ad imparare
wykwalifikowany
ready for
inizia ad imparare
gotowy na coś
related to
inizia ad imparare
spokrewniony z kimś
relevant to
inizia ad imparare
istotny dla kogoś, czegoś
responsible for
inizia ad imparare
odpowiedzialny za coś, kogoś
get rid of
inizia ad imparare
pozbyć się czegoś, kogoś
satisfied with
inizia ad imparare
zadowolony z czegoś
scared of
inizia ad imparare
przestraszony
sensitive to
inizia ad imparare
wrażliwy na coś
serious about
inizia ad imparare
poważny
sick of
inizia ad imparare
mieć dość czegoś, kogoś
similar to
inizia ad imparare
podobny do kogoś, czegoś
shocked by
inizia ad imparare
zaszokowany
successful in
inizia ad imparare
odnoszący sukces
suitable for
inizia ad imparare
odpowiedni do czegoś
superior to
inizia ad imparare
lepszy od kogoś, czegoś
surprised at
inizia ad imparare
zaskoczony
suspicious of
inizia ad imparare
podejrzliwy
sympathetic with
inizia ad imparare
współczujący
terrible at
inizia ad imparare
kiepski w czymś
terrified of
inizia ad imparare
przestraszony
tired of
inizia ad imparare
zmęczony
thankful to/for
inizia ad imparare
wdzięczny za coś
typical of
inizia ad imparare
typowy dla kogoś, czegoś
unaware of
inizia ad imparare
nieświadomy czegoś
upset about
inizia ad imparare
zdenerwowany czymś
used to
inizia ad imparare
przyzwyczajony do czegoś
vital for/to
inizia ad imparare
istotny dla
worried about
inizia ad imparare
zmartwiony czymś
accuse of
inizia ad imparare
oskarżyć o
admire for
inizia ad imparare
podziwiać za
apologize to sb for (doing) sth
inizia ad imparare
przepraszać kogoś za coś
argue with sb about/over sth
inizia ad imparare
spierać się z kimś o coś
ask about
inizia ad imparare
pytać o
beg for
inizia ad imparare
błagać o
blame sb for sth
inizia ad imparare
winić kogoś za coś
confuse with
inizia ad imparare
mylić z
congratulate on doing sth
inizia ad imparare
gratulować czegoś
consist of
inizia ad imparare
składać się z
cope with
inizia ad imparare
dawać sobie radę z
decide on
inizia ad imparare
zdecydować o, co do
die of/from
inizia ad imparare
umrzeć na
disapprove of
inizia ad imparare
nie pochwalać
dream of/about
inizia ad imparare
marzyć o
explain sth to sb
inizia ad imparare
wytłumaczyć coś komuś
feel like doing sth
inizia ad imparare
mieć ochotę coś robić
fight for/against
inizia ad imparare
walczyć o/przeciw
forgive sb for doing sth
inizia ad imparare
przebaczyć komuś zrobienie czegoś
graduate from
inizia ad imparare
ukończyć szkołę, uzyskać dyplom
happen to
inizia ad imparare
przydarzyć się komuś
hear from
inizia ad imparare
mieć wiadomości od
help with
inizia ad imparare
pomóc w
hope for
inizia ad imparare
mieć nadzieję na
insist on
inizia ad imparare
nalegać na, upierać się przy
invite to
inizia ad imparare
zaprosić
laugh at
inizia ad imparare
śmiać się z
learn about
inizia ad imparare
uczyć się o
listen to
inizia ad imparare
słuchać
mistake for
inizia ad imparare
pomylić z, wziąć za
object to
inizia ad imparare
sprzeciwiać się
offer sth to sb
inizia ad imparare
oferować coś komuś
pay for
inizia ad imparare
płacić za
point at
inizia ad imparare
celować w
pray for
inizia ad imparare
modlić się o
profit from
inizia ad imparare
czerpać korzyści z
protect from
inizia ad imparare
chronić od
punish for
inizia ad imparare
ukarać za
remind about
inizia ad imparare
przypominać o
remind of
inizia ad imparare
przypominać (kogoś, coś)
get rid of
inizia ad imparare
pozbywać się
search for
inizia ad imparare
szukać czegoś
shout at
inizia ad imparare
krzyczeć na
smile at
inizia ad imparare
uśmiechać się do
spend sth on sth
inizia ad imparare
wydawać (pieniądze) na
succeed in doing sth
inizia ad imparare
odnieść sukces w robieniu czegoś
suffer from
inizia ad imparare
cierpieć na (np. chorobę)
suspect sb of doing sth
inizia ad imparare
podejrzewać kogoś o coś
tell sth from sth
inizia ad imparare
odróżnić coś od czegoś
think about
inizia ad imparare
myśleć o
think of
inizia ad imparare
sądzić o
vote for/against
inizia ad imparare
głosować za/przeciw
wait for sth
inizia ad imparare
czekać na
warn about/of sth
inizia ad imparare
ostrzegać przed
worry about
inizia ad imparare
martwić się o

Devi essere accedere per pubblicare un commento.