Phrasal Verbs with "up"

 0    27 schede    Monika1980
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
catch up
inizia ad imparare
doganiać, nadrobić zaległości
I was ill for a fortnight and now I've got to CATCH UP on the work.
inizia ad imparare
Byłem chory przez dwa tygodnie, a teraz muszę nadrobić zaległości w pracy.
He started well, but I CAUGHT him UP on the third lap.
inizia ad imparare
Zaczął dobrze, ale dogoniłem go na trzecim okrążeniu.
sign up
inizia ad imparare
zapisać się
I've SIGNED UP as a volunteer.
inizia ad imparare
Zapisałam się jako woluntariuszka.
show up
inizia ad imparare
zjawić się
Very few SHOWED UP at the meeting.
inizia ad imparare
Bardzo niewielu pojawiło się na spotkaniu.
wrap up
inizia ad imparare
zakończyć coś
This meeting is boring, let's wrap it up.
inizia ad imparare
Spotkanie to jest nudne, skończmy je.
open up
inizia ad imparare
otwierać się, zaczynać działalność
They OPEN UP at seven in the morning.
inizia ad imparare
Otwierają się o siódmej rano.
line up
inizia ad imparare
czekać w kolejce
I saw a long queue in front of Lidl. You better line up now.
inizia ad imparare
Widziałem długą kolejkę przed Lidlem. Lepiej stań w kolejce.
look up
inizia ad imparare
sprawdzać, poprawiać się
didn't know the correct spelling so I had to LOOK it UP in the dictionary.
inizia ad imparare
Nie znałem poprawnej pisownię, więc musiałem sprawdzić w słowniku.
The economy is LOOKING UP.
inizia ad imparare
Gospodarka się polepsza.
bring up
inizia ad imparare
poruszyć coś (temat)
They didn't BRING the subject UP at the meeting.
inizia ad imparare
Nie poruszyli tematu na spotkaniu.
break up
inizia ad imparare
zerwać
They had been going out for a couple of years before they BROKE UP.
inizia ad imparare
Chodzili ze sobą kilka lat, zanim zerwali.
keep up
inizia ad imparare
nadążać
I can't keep up, because this class is too difficult.
inizia ad imparare
Nie mogę nadążyć, ponieważ te zajęcia są zbyt trudne.
take up
inizia ad imparare
zająć się czymś nowym
He TOOK UP squash as he felt he had to lose some weight.
inizia ad imparare
zajał się squashem od kiedy poczuł, że musi stracić na wadze
throw up
inizia ad imparare
wymiotować
The prawns she ate at lunch made her THROW UP and she had to go home early
inizia ad imparare
Krewetki, które jadła na lunch, spowodowały wymioty i musiała iść wcześnie do domu.
He GREW UP in the West Country.
inizia ad imparare
Dorastał w West Country.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.