Pieniądze i bankowość

 0    131 schede    oliwiasliska5
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
sprawdzać stan konta
inizia ad imparare
check your balance
płatność zbliżeniowa
inizia ad imparare
contactless payment
waluta
inizia ad imparare
currency
wypłacać/ wypłacać gotówkę
inizia ad imparare
deposit/ withdraw cash
wkładać kartę
inizia ad imparare
insert your card
wprowadzać pin
inizia ad imparare
key in your PIN number
drobne, bilon
inizia ad imparare
loose change
karta lojalnościowa
inizia ad imparare
loyalty card
dokonywać transakcji
inizia ad imparare
make a transaction
dokonywać płatności
inizia ad imparare
make a payment
banknot
inizia ad imparare
note
oferować porady finansowe
inizia ad imparare
offer financial advice
bankowość internetowa
inizia ad imparare
online banking
płacić gotówką/kartą/przez internet
inizia ad imparare
pay in cash / by card / online
wpłacić, zrealizować czek
inizia ad imparare
pay in a cheque
bankowość telefoniczna
inizia ad imparare
telephone banking
kieszonkowe
inizia ad imparare
pocket money
zgłaszać zgubienie/ kradzież karty
inizia ad imparare
report a lost / stolen card
brać pożyczkę
inizia ad imparare
take out a loan
przelewać pieniądze z rachunku na rachunek
inizia ad imparare
transfer money between accounts
całkowicie spłukany
inizia ad imparare
completely broke
mieć debet, być na minusie
inizia ad imparare
go into the red
przekraczać budżet
inizia ad imparare
go over the budget
upolować okazję
inizia ad imparare
pick up a bargain
odkładać na czarną godzinę
inizia ad imparare
save for a rainy day
podzielić się rachunkiem
inizia ad imparare
split the bill
pasożytować na kimś
inizia ad imparare
sponge off sb
namówić kogoś na coś
inizia ad imparare
badger sb into sth
pchli targ, sprzedaż z bagażników samochodów
inizia ad imparare
car boot sale
lumpeks przeznaczający dochód na cele charytatywne
inizia ad imparare
charity shop
investować pieniądze w coś
inizia ad imparare
invest money in sth
zarabiać pieniądze
inizia ad imparare
make money
stragan na bazarze
inizia ad imparare
market stall
aukcja internetowa
inizia ad imparare
online auction
opłacać się
inizia ad imparare
pay off
sklep z towarami za 1 funta
inizia ad imparare
pound shop
sklep z używanymi artykułami
inizia ad imparare
second-hand store
wymienić, zamienić
inizia ad imparare
trade
być wartym (£25)
inizia ad imparare
be worth (£ 25)
być wartym zrobienia czegoś
inizia ad imparare
be worth doing something
mieć wartość sentymentalną
inizia ad imparare
have a sentimental value
bezcenny
inizia ad imparare
priceless
wartościowy, cenny
inizia ad imparare
valuable
cenić kogoś
inizia ad imparare
value sb
bezwartościowy, nic nie wart
inizia ad imparare
worthless
szlachetny, zacny
inizia ad imparare
worthy
gromadzić
inizia ad imparare
accumulate
nie móc sobie na nic pozwolić
inizia ad imparare
cannot afford sth
ofiarować datek
inizia ad imparare
donate
pozbywać się czegoś
inizia ad imparare
get rid of sth
wpaść w szał zakupów
inizia ad imparare
go on a shopping spree
mieć na coś negatywny wpływ
inizia ad imparare
have a negative impact on sth
utrzymywać poziom życia
inizia ad imparare
keep up a lifestyle
lokalne firmy
inizia ad imparare
local business
zarządzać swoimi pieniędzmi
inizia ad imparare
manage your money
dobra materialne
inizia ad imparare
material possessions
materialistyczny
inizia ad imparare
materialistic
pożyczać coś od kogoś
inizia ad imparare
borrow sth from sb
reszta (z rachunku); rozmieniać
inizia ad imparare
change
wygodny
inizia ad imparare
comfortable
dogodny, praktyczny
inizia ad imparare
convenient
ekonomiczny
inizia ad imparare
economic
oszczędny, wydajny
inizia ad imparare
economical
wymieniać (walutę)
inizia ad imparare
exchange
wydatki
inizia ad imparare
expenses
dochód
inizia ad imparare
income
pożyczać coś komuś
inizia ad imparare
lend sth to sb
okazja, sposobność
inizia ad imparare
occasion
prawdziwa okazja
inizia ad imparare
real bargain
reszta, pozostała część
inizia ad imparare
rest
doradca
inizia ad imparare
advisor
antykonsumpcyjny
inizia ad imparare
anti-consumerist
zbulwersowany, przerażony czymś
inizia ad imparare
appalled
kolekcjoner/ka sztuki
inizia ad imparare
art collector
spać na pieniądzach
inizia ad imparare
be sitting on a goldmine
sklep z sukniami ślubnymi
inizia ad imparare
bridal shop
mania kolekcjonowania
inizia ad imparare
collecting mania
kolekcja, zbiór
inizia ad imparare
collection
komiks
inizia ad imparare
comic
komunistyczny
inizia ad imparare
communist
konkurencyjny rynek pracy
inizia ad imparare
competitive job market
konsumpcjonizm
inizia ad imparare
consumerism
kosztować majątek
inizia ad imparare
cost a fortune
uporządkować, odgruzować
inizia ad imparare
de-clutter
kaucja
inizia ad imparare
deposit
nie cierpieć, nienawidzić
inizia ad imparare
detest
wyróżnienie w czymś
inizia ad imparare
distinction in sth
ekonomista/tka
inizia ad imparare
economist
grawerować
inizia ad imparare
engrave
olbrzymie korzyści
inizia ad imparare
enormous profits
przedsiębiorca
inizia ad imparare
entrepreneur
bajeczny, cudowny
inizia ad imparare
fabulous
spotkać się z krytyką
inizia ad imparare
face criticism
niezależny finansowo
inizia ad imparare
financially independent
serwis samochodowy, warsztat
inizia ad imparare
garage
popadać w długi
inizia ad imparare
get into debt
koncert
inizia ad imparare
gig
globalizacja
inizia ad imparare
globalisation
towary
inizia ad imparare
goods
ciężko zarobiony
inizia ad imparare
hard-earned
ubezpieczenie domu/samochodu
inizia ad imparare
home / car insurance
polisa ubezpieczeniowa
inizia ad imparare
insurance policy
ubezpieczać coś
inizia ad imparare
insure sth
inwestycja
inizia ad imparare
investment
dostać pracę
inizia ad imparare
land a job
wynajemca, właściciel domu/mieszkania
inizia ad imparare
landlord
żyć ponad stan
inizia ad imparare
live beyond your means
lokalny oddział
inizia ad imparare
local branch
świat materialny
inizia ad imparare
material world
tłum, motłoch
inizia ad imparare
mob
wartość pieniężna
inizia ad imparare
monetary value
mający głowę do interesów
inizia ad imparare
money smart
pieniądz ma siłę przekonania
inizia ad imparare
money talks
hipoteka
inizia ad imparare
mortgage
ruch (np. ekologiczny)
inizia ad imparare
movement
policzyć dużo (komuś)
inizia ad imparare
overcharge
posiadać mieszkanie
inizia ad imparare
own a flat
moneta
inizia ad imparare
piece
skarbonka
inizia ad imparare
piggy bank
biedny
inizia ad imparare
poor
wycena
inizia ad imparare
pricing
zakup
inizia ad imparare
purchase
przekierować
inizia ad imparare
redirect
wynajmować; czynsz
inizia ad imparare
rent
płynąć lub zatonąć (przetrwać lub zginąć)
inizia ad imparare
sink or swim
wolna chwila
inizia ad imparare
spare moment
funt szterling
inizia ad imparare
sterling
czerpać przyjemność z czegoś
inizia ad imparare
take pleasure in sth
podatek
inizia ad imparare
tax
zamożny, bogaty
inizia ad imparare
wealthy
jen (japoński)
inizia ad imparare
yen

Devi essere accedere per pubblicare un commento.