Piotrek 15th May 2015

 0    16 schede    pkempkiewicz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
niepotrzebny / zbędny
inizia ad imparare
redundant
this information is redundant
a medical treatment or operation
.
inizia ad imparare
procedure
Last week he underwent a minor procedure.
zabieg / operacja
śmiertelnie chory
inizia ad imparare
terminally ill
on zaryzykował
Nie ryzykowałbym.
inizia ad imparare
he took the risk / he risked
I wouldn't risk it.
nasz samolot miał opóźnienie
inizia ad imparare
our plane was delayed
Mogłem sprzedać mój dom w zeszłym tygodniu (ale tego nie zrobiłem)
inizia ad imparare
I could have sold my house last week.
Jestem pewien, że ona zostawiła swoje klucze na kuchennym stole.
inizia ad imparare
She must have left her keys on the kitchen table.
Jestem pewien, że ona zerwała z Tomem. (must)
inizia ad imparare
She must have broken up with Tom.
zerwać z kimś
inizia ad imparare
to break up with
Być może ona kupiła używany samochód.
inizia ad imparare
She might have bought a second-hand car.
Powinieneś był pomóc Ani.
inizia ad imparare
You should have helped Ania.
Potrafiłem pływać, gdy miałem 5 lat.
inizia ad imparare
I could swim when I was 5.
Wczoraj byłem w stanie zrobić trzy zadania.
inizia ad imparare
Yesterday I was able to do three tasks.
Nie umiałem mówić po niemiecku, gdy miałem 15 lat.
inizia ad imparare
I couldn't speak German when I was 15.
Pod koniec tego kursu będziesz w stanie mówić płynnie po rosyjsku,
inizia ad imparare
At the end of this course, you'll be able to speak Russian fluently.
Mogę ci pomóc jutro.
inizia ad imparare
I can help you tomorrow.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.