Problemy etyczne; czasowniki złożone

 0    32 schede    Kalix22
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
anonimowość
inizia ad imparare
anonymity
anonimowy
inizia ad imparare
anonymous
protest przeciw futrom
inizia ad imparare
anti-fur protest
unikać towarów z futra
inizia ad imparare
avoid fur products
kampania zwiększająca świadomość
inizia ad imparare
awareness- raising campaign
przynosić korzyści społeczeństwu
inizia ad imparare
benefit to society
narkomania
inizia ad imparare
drug abuse
równy
inizia ad imparare
equal
ujawnić niedopuszczalne zachowanie
inizia ad imparare
expose unacceptable behavior
sprawiedliwe traktowanie
inizia ad imparare
fair treatment
sprawiedliwość
inizia ad imparare
fairness
angażować osoby publiczne
inizia ad imparare
get public figures involved
zaangażowanie osób publicznych
inizia ad imparare
involvement of public figures
członek społeczeństwa
inizia ad imparare
member of the public
szerzyć wiedzę
inizia ad imparare
promote awarnees
prawo do prywatności
inizia ad imparare
right to privacy
dopasować się do czegoś
inizia ad imparare
blend into sth
natknąć się na coś
inizia ad imparare
come across sth
zatuszować coś
inizia ad imparare
cover sth up
znaleźć się w
inizia ad imparare
end up in
przejść przez coś
inizia ad imparare
go through sth
rozdawać
inizia ad imparare
hand sth out
podtrzymywać kłamstwo
inizia ad imparare
keep up a lie
rozpatrzyć coś
inizia ad imparare
look into sth
podać się za kogoś
inizia ad imparare
pass yourself off as sb
odebrać kogoś
inizia ad imparare
pick sb up
przejrzeć coś na wylot
inizia ad imparare
see through sth
zaaklimatyzować się
inizia ad imparare
settle in
przyjąć kogoś pod swój dach
inizia ad imparare
take sb in
wyjąć coś z kontekstu
inizia ad imparare
take sth out of context
pojawić się
inizia ad imparare
turn up
przybliżyć coś
inizia ad imparare
zoom in on sth

Devi essere accedere per pubblicare un commento.