Przedimki - teoria

4.5  1    22 schede    VocApp
 
Domanda język polski Risposta język polski
Przed przymiotnikami w stopniu najwyższym...
inizia ad imparare
... używamy przedimka określonego.
Przed nazwami instrumentów muzycznych...
inizia ad imparare
... używamy przedimka określonego.
Przed nazwami pustyń...
inizia ad imparare
... używamy przedimka określonego.
Gdy jednoznacznie wiemy o którą rzecz / osobę chodzi...
inizia ad imparare
... używamy przedimka określonego.
W niektórych określeniach miejsc...
inizia ad imparare
... używamy przedimka określonego.
Zamiast liczebnika 'one'...
inizia ad imparare
... używamy przedimka nieokreślonego.
Przed nazwami rzek...
inizia ad imparare
... używamy przedimka określonego.
+15 schede
La lezione è parte del corso
"Podstawowa gramatyka angielska"
(Un totale di 1.237 schede)

Prova il corso gratuitamente

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

Devi essere accedere per pubblicare un commento.