Tryby Warunkowe - przykłady

4.8  2    18 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Jeśli ona będzie mieć czas w weekend, zrobi powtórkę przed testem.
(first conditional)
inizia ad imparare
If she has time at the weekend, she will revise for the test.
Byłbyś dostał dobrą ocenę, jeśli byłbyś powtórzył słownictwo.
(third conditional)
inizia ad imparare
You would have got a good mark if you had revised all the vocabulary.
On zaprosiłby ją na randkę, gdyby nie był tak nieśmiały.
(second conditional)
inizia ad imparare
He would ask her out if he wasn't so shy.
Jeśli zagralibyśmy w piłkę nożną, nasza drużyna zwyciężyłaby.
(second conditional)
inizia ad imparare
If we played football, our team would win.
Jeśli bylibyśmy biegli szybciej, nie bylibyśmy spóźnili się na autobus.
(third conditional)
inizia ad imparare
If we had run faster, we would not have missed the bus.
Jeśli byłbyś powtórzył słownictwo, byłbyś dostał dobrą ocenę.
(third conditional)
inizia ad imparare
If you had revised all the vocabulary, you would have got a good mark.
Zostaniemy w domu, jeśli jutro będzie padać.
(first conditional)
inizia ad imparare
We will stay home if it rains tomorrow.
+11 schede
La lezione è parte del corso
"Podstawowa gramatyka angielska"
(Un totale di 1.237 schede)

Prova il corso gratuitamente

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

Commenti:

Kiblonur Ha scritto: 2020-06-17 11:01:59
Czy tylko mi się wydaje że zdania w języku polskim w tej lekcji są dziwnie/niepoprawnie zbudowane?
"Byłbyś dostał dobrą ocenę, jeśli byłbyś powtórzył słownictwo."

Devi essere accedere per pubblicare un commento.