Present Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykłady

3  2    24 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Biegli bardzo szybko.
inizia ad imparare
They have run very fast.
(teraz są zmęczeni i chce im się pić)
Czy on zrobił duży postęp?
inizia ad imparare
Has he made a lot of progress?
Nie wzięliśmy jeszcze psa na spacer.
inizia ad imparare
We have not / haven't taken the dog for a walk yet.
Nie biegli bardzo szybko.
inizia ad imparare
They have not / haven't run very fast.
Już się spotkaliście.
inizia ad imparare
You have already met.
(odwołanie do doświadczenia)
Co złamałem?
inizia ad imparare
What have I broken?
Jeszcze się nie spotkaliście.
inizia ad imparare
You have not / haven't met yet.
+17 schede
La lezione è parte del corso
"Podstawowa gramatyka angielska"
(Un totale di 1.237 schede)

Prova il corso gratuitamente

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

Devi essere accedere per pubblicare un commento.