Pytania na targi urodowe

 0    9 schede    kamilaleciejewska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Czy możesz powiedzieć mi coś więcej na temat badań przeprowadzonych przez Phillips?
inizia ad imparare
Can you tell me something more about the study conducted by Phillips?
W jakim celu zostały przeprowadzone te badania?
inizia ad imparare
For what purpose was this research conducted?
Kobiety z ilu krajów wzięły udział w badaniu?
inizia ad imparare
Women from how many countries participated in the survey?
Jakie to były kobiety
inizia ad imparare
What type of women were they?
O co pytaliście ankietowane kobiety?
inizia ad imparare
What were the women asked about in the survey?
Czego dowiedzieliście się o potrzebach kobiet dzięki przeprowadzonym badaniom?
inizia ad imparare
What have you learned about the needs of women thanks to the research?
Jak to badanie wpłynie na rozwój przemysłu urodowego?
inizia ad imparare
How will this study affect the development of the beauty industry?
Co dzięki temu badaniu zyskają współczesne kobiety?
inizia ad imparare
How will the modern woman benefit from the report?
Opowiedz coś więcej o nowościach w przemyśle urodowym?
inizia ad imparare
Tell us something more about new products in the beauty industry?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.