Rzeczowniki, Przymiotniki

 0    30 schede    gksw1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
advantage
We've got the advantage and we're going to win!
inizia ad imparare
korzyść
Mamy przewagę i wygramy!
advantageous
Buying an enterprise, with an already established structure, can prove advantageous for expanding a business.
inizia ad imparare
korzystny
Zakup firmy z już ugruntowaną strukturą może okazać się korzystny dla rozwijania działalności.
bravery
His exceptional bravery should be rewarded.
inizia ad imparare
odwaga
Jego wyjątkowe męstwo powinno być nagrodzone.
brave
The brave firemen saved all the people from the apartment fire.
inizia ad imparare
odważny
Dzielni strażacy uratowali wszystkich ludzi z pożaru mieszkania.
circle
inizia ad imparare
koło
circular
inizia ad imparare
kolisty, okrągły
commerce
They are promoting local commerce across the country.
inizia ad imparare
handel
Oni promują lokalny handel w całym kraju.
commercial
We don't want to appear too commercial.
inizia ad imparare
komercyjny, handlowy
Nie chcemy wydać się zbyt komercyjni.
courtesy
They don't even have the courtesy to do it behind my back.
inizia ad imparare
uprzejmość, grzeczność
Oni nie są nawet na tyle uprzejmi żeby robić to za moimi plecami.
courteous
The waitress was courteous, so we gave her a generous tip.
inizia ad imparare
uprzejmy
Kelnerka była uprzejma, więc daliśmy jej hojny napiwek.
emotion
inizia ad imparare
emocja / uczucie
emotional
inizia ad imparare
emocjonalny
fashion
inizia ad imparare
moda
fashionable
inizia ad imparare
modny
gaiety
inizia ad imparare
wesołość
gay
inizia ad imparare
radosny, wesoły
giant
inizia ad imparare
olbrzym
gigantic
inizia ad imparare
gigantyczny
horror
inizia ad imparare
horror
horrific
inizia ad imparare
przerażający
laziness
And I don't think Sunday football-watching and general laziness is the cause.
inizia ad imparare
lenistwo
Nie sądzę, że niedzielne mecze piłki nożnej i ogólne lenistwo jest przyczyną.
notorious
An example of this is Latin America and its notorious underfunding.
inizia ad imparare
notoryczny
Przykładem takiego obszaru jest Ameryka Łacińska i jej notoryczne niedofinansowanie.
poverty
inizia ad imparare
bieda
poor
inizia ad imparare
biedny
royalty
It takes some kind of royalty to know how to behave in a situation like this one.
inizia ad imparare
królewskość
Potrzeba jakiegoś stopnia królewskości, żeby wiedzieć jak się zachować w takiej sytuacji.
royal
inizia ad imparare
królewski
silence
inizia ad imparare
cisza
silent
inizia ad imparare
cichy
supremacy
inizia ad imparare
dominacja, przewaga, doskonałość
supreme
inizia ad imparare
najwyższy, doskonały

Devi essere accedere per pubblicare un commento.