Scena 11 Pl-En

 0    91 schede    SlawomirSokolowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
rozwinąć skrzydła
inizia ad imparare
spread our wings
Już to zrobiłem
inizia ad imparare
I have already done that
Naprawdę? Jesteś niesamowity!
inizia ad imparare
Really? You are amazing!
Zastosuj do wszystkich
inizia ad imparare
Apply to all of them
dość/całkiem czasochłonne
inizia ad imparare
quite time-consuming
ale spróbujmy
inizia ad imparare
but let’s try anyway
Pamiętaj, że Cię ostrzegałem
inizia ad imparare
remember that I've warned you
To będzie trudne
inizia ad imparare
It's going to be tough
musimy celować wysoko
inizia ad imparare
we have to aim high
Czas pokaże, czy masz rację
inizia ad imparare
Time will tell if you're right
Zgaduje / tak myślę
inizia ad imparare
I guess
wszystkie mają miejsce w Londynie / wszystkie odbywają się w Londynie
inizia ad imparare
they all take place in London.
godny uwagi, wart zachodu
inizia ad imparare
worthwhile
targ / jarmark / kiermasz
inizia ad imparare
fair
Przypatrz się
inizia ad imparare
Look closely
Zrobię co w mojej mocy,
inizia ad imparare
I'll do my best
my możemy się dopasować
inizia ad imparare
we can fit in with
Zacznę od zrobienia listy
inizia ad imparare
I'll start with making a list
zobaczę, dokąd nas to zaprowadzi.
inizia ad imparare
I will see where it takes us.
zastosować do / złożyć podanie do
inizia ad imparare
Apply to
jeśli dobrze pamiętam / o ile dobrze pamiętam
inizia ad imparare
If I remember correctly
Muszę już iść
inizia ad imparare
Muszę już iść in inglese
I have to go now
Pokaż mi, co masz.
inizia ad imparare
Show me what you’ve got.
To jest dość czasochłonne pod względem przygotowania.
inizia ad imparare
It is quite time-consuming in terms of preparation.
Kiedy chcesz to mieć?
inizia ad imparare
When do you want to have it?
Mam skupić się na czymś szczególnym?
inizia ad imparare
Shall I focus on something in particular?
Czy możesz dać mi jakąś wskazówkę
inizia ad imparare
Can you give me any hint
Masz na myśli...
inizia ad imparare
You mean...
to jest właśnie to co mam na myśli / o czym myślę
inizia ad imparare
that’s exactly what I have in mind
Przyjrzyj się ... / Weź i bliżej spójrz
inizia ad imparare
Take a closer look at...
nie złapałem tego
inizia ad imparare
I didn't catch that.
Już się za to zabieram
inizia ad imparare
I'm on it
Przekonamy się, co się wyróżnia
inizia ad imparare
We’ll see what stands out
Po prostu daj mi znać
inizia ad imparare
Just let me know
O ile pamiętam
inizia ad imparare
As far as I can remember,
wystawa odbywa się w czerwcu
inizia ad imparare
the exhibition takes place in June
Z drugiej strony
inizia ad imparare
On the other hand
To wymaga znacznie więcej pracy.
inizia ad imparare
it requires much more work.
Co powinniśmy zrobić najpierw?
inizia ad imparare
What shall we do first?
Znajdź miejsce. spotkania
inizia ad imparare
Find the venue.
Zrealizowaliśmy już
inizia ad imparare
We've already done
Możesz rozwinąć temat? / Zadbaj o opracowanie
inizia ad imparare
Care to elaborate?
A co im powiem?
inizia ad imparare
And what will I tell them?
Nie mamy daty ani miejsca.
inizia ad imparare
We have no date and no place.
Dobra uwaga.
inizia ad imparare
Good point.
Poproszę ich o zniżkę
inizia ad imparare
I’ll ask them for a discount
tyko ich poproś / zapytaj
inizia ad imparare
Just ask them
To nie jest zły pomysł
inizia ad imparare
That's not a bad idea
ogłosić
inizia ad imparare
to announce
Powiedz im, żeby ogłosili, że...
inizia ad imparare
Tell them to announce that
Nie jestem pewien co do tego.
inizia ad imparare
I'm not sure about this.
Poczekajmy kilka dni
inizia ad imparare
Let's wait a few days
to znacznie trudniejsze. / to znacznie większe wyzwanie
inizia ad imparare
it’s much more challenging.
Zajmijmy się
inizia ad imparare
Let’s take care of
nie mamy doświadczenia z tego rodzaju wydarzeniami.
inizia ad imparare
We have no experience with these sort of events.
z tego rodzajem
inizia ad imparare
with these sort of
Więc, co dalej?
inizia ad imparare
So what's next?
Przestrzegaj standardowej procedury.
inizia ad imparare
Follow the standard procedure.
Tak więc kilka...
inizia ad imparare
So a couple of...
Bułka z masłem.
inizia ad imparare
Easy-peasy.
Szczerze mówiąc,
inizia ad imparare
To be honest
współpraca pójdzie gładko.
inizia ad imparare
the cooperation will go smoothly.
oni są kapryśni
inizia ad imparare
they are moody
Wezmę to jako wyzwanie.
inizia ad imparare
I'll take it as a challenge then.
Co będzie przedmiotem tego spotkania?
inizia ad imparare
What will be the subject of this meeting?
Wymyśl coś, jak zawsze
inizia ad imparare
Make something up, as always.
To brzmi całkiem nierozsądnie.
inizia ad imparare
That sounds quite unwise.
Przejdźmy do rzeczy.
inizia ad imparare
Let's get down to business then.
Spróbujemy poradzić sobie z...
inizia ad imparare
Let’s try to deal with...
to zbyt ryzykowne
inizia ad imparare
that's too risky
Czy już zdecydowałeś?
inizia ad imparare
Have you decided yet?
Tam jest festiwal czy/lub targi
inizia ad imparare
There is a festival or a fair
wpasować się w, dopasować się do
inizia ad imparare
fit in with
odkrywczy i ekscytujący
inizia ad imparare
fresh and edgy
Nie uwierzyłbyś
inizia ad imparare
You wouldn't believe
nieuprzejme / niegrzeczne
inizia ad imparare
unkind to
pominąć, opuścić
inizia ad imparare
leave out
pod względem / w warunkach / w zakresie
inizia ad imparare
in terms of
docenić
inizia ad imparare
appreciate
wyrobić sobie markę
inizia ad imparare
make a name for
Powiedział, że to moja wina
inizia ad imparare
He said it was my fault
wydaje się - wygląda na to, zdaje się
inizia ad imparare
it seems
Naprawdę? Ale nie mamy doświadczenia z tego rodzaju wydarzeniami.
inizia ad imparare
Really? But we have no experience with these sort of events.
OK. Tak więc kilka spotkań, a następnie dbanie o rozgłos. Bułka z masłem.
inizia ad imparare
OK. So a couple of calls and then taking care of the publicity. Easy-peasy.
jakies dowody
inizia ad imparare
any evidence
ja mam na myśli, chodzi mi o
inizia ad imparare
I have in mind
omówić (to), pogadać (o tym)
inizia ad imparare
talk (it) over
nie z, spoza
inizia ad imparare
out of
wpadnę po ciebie / odbiorę cię
inizia ad imparare
i'll pick you up
wpadnij do / wyskoczyć do
inizia ad imparare
pop into
Złapiemy się następnym razem
inizia ad imparare
We’ll catch up next time.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.