semstr 4 , kart 2

 0    97 schede    olbial
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ongoing basic
inizia ad imparare
w przyszłości, na bieżąco
return
inizia ad imparare
zwrot
cash
inizia ad imparare
gotówka
fixed-interest securities
inizia ad imparare
papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu
index-linked securities
inizia ad imparare
papiery wartościowe indeksowane
equities
inizia ad imparare
akcje
shares, stocks
inizia ad imparare
akcje 2
investments not linked to equity returns
inizia ad imparare
inwestycje nie związane z dochodami kapitałowymi,
alternative investments
inizia ad imparare
inwestycje alternatywne
comodities
inizia ad imparare
towary
rate of inflations
inizia ad imparare
stopa inflacji
comercial property
inizia ad imparare
własności firmy
precious metals
inizia ad imparare
metale szlachetne
financial analyst
inizia ad imparare
analityk finansowy
equity division
inizia ad imparare
kapitał akcji / dział akcji
population
inizia ad imparare
zaludnienie
research analysis
inizia ad imparare
Analiza rynku/ badanie
futures
inizia ad imparare
transakcje terminowe
equities
inizia ad imparare
akcje
derivatives
inizia ad imparare
derywatywa
graduated from
inizia ad imparare
ukończyć
chat
inizia ad imparare
pogawędka
amazed
inizia ad imparare
zadziwiony
sheer
inizia ad imparare
czysty/surowy talent
raw
inizia ad imparare
nieskrywany
breathtaking
inizia ad imparare
zapierający dech
narrowed
inizia ad imparare
zwęził
focus
inizia ad imparare
skupienie
volatility
inizia ad imparare
wahanie
joined
inizia ad imparare
dołączyć
bear market
inizia ad imparare
bessa, rynek niedżwiedzia, kryzys
impare
inizia ad imparare
zniekształcać
to effect
inizia ad imparare
wpływać
wheeler dealer
inizia ad imparare
kombinator/manipulator
underlying assets
inizia ad imparare
aktywa z pierwszeństwem/najważniejsze
IQ - inteligence quotient
inizia ad imparare
IQ - iloraz inteligencja
at a time
inizia ad imparare
za jednym razem
bright
inizia ad imparare
inteligentny/bystry
trading
inizia ad imparare
handel/działalność gospodarcza
whizz-kid
inizia ad imparare
geniusz/ cudowne dziecko
duties
inizia ad imparare
obowiązki
challanges
inizia ad imparare
Wyzwania
haven
inizia ad imparare
raj, przystań
bono
inizia ad imparare
obligacja
early cycle equities
inizia ad imparare
akcje na początku cyklu
enormous
inizia ad imparare
niezwykły, ogromny
smart
inizia ad imparare
inteligentny
perceptive
inizia ad imparare
wnikliwy/spostrzegawczy
head
inizia ad imparare
szef
former
inizia ad imparare
były
physical limitation
inizia ad imparare
ograniczenie fizycznej
demanding
inizia ad imparare
wymagająca
despite
inizia ad imparare
mimo
profitable
inizia ad imparare
dochodowy
extraordinary
inizia ad imparare
wspaniały / niespotykany / niezwykły
wheelchair
inizia ad imparare
wózek inwalidzki
impairs od speech
inizia ad imparare
upośledzenia wymowy
rare condition
inizia ad imparare
rzadka choroba
fed him one small bite
inizia ad imparare
karmione mu jeden mały kęs
traders
inizia ad imparare
handlowy spekulant giełdowy
returned the favour
inizia ad imparare
odwzajemniać
practical advice
inizia ad imparare
praktyczne porady
then
inizia ad imparare
wtedy / wówczas
teas
inizia ad imparare
dokuczać
trading floor
inizia ad imparare
pakiet handlowy
investment solution
inizia ad imparare
rozwiązanie inwestycje
aim
inizia ad imparare
cel
level of return
inizia ad imparare
poziom zwrotu
design the strategy
inizia ad imparare
zaprojektować strategię
linked
inizia ad imparare
powiązany
agriculture
inizia ad imparare
agronomia
hedge funds
inizia ad imparare
fundusze hedgingowe
absolute return funds
inizia ad imparare
bezwzględne środki powrotne
strengths
inizia ad imparare
Mocne strony
current area of specialisation
inizia ad imparare
Aktualny obszar specjalizacji
sudden
inizia ad imparare
nagły
bonds
inizia ad imparare
papiery wartościowe
volatility
inizia ad imparare
zmienność
derivatives
inizia ad imparare
pochodne
wheeler dealer
inizia ad imparare
jeżdzący na wózku
frenetic
inizia ad imparare
szalony
twentysomethings
inizia ad imparare
dwudziestokilkulatki
impairs
inizia ad imparare
upośledza
unaided
inizia ad imparare
bez pomocy
thriving
inizia ad imparare
kwitnie
trading desk
inizia ad imparare
działu handlowego
testing ground in finance
inizia ad imparare
pilotowego w finansach
trading machine
inizia ad imparare
moc handlowa
hired
inizia ad imparare
zatrudniony
purposefully
inizia ad imparare
celowo
overcome
inizia ad imparare
przezwyciężać
hurly-burly
inizia ad imparare
rozgardiasz, wrzawa
intellectually
inizia ad imparare
umysłowo
sheer
inizia ad imparare
zwykły
narrowed
inizia ad imparare
zwężone
extreme
inizia ad imparare
skrajny
volatility
inizia ad imparare
zmienność

Devi essere accedere per pubblicare un commento.