SEW Monday 27.01.2014 Perfect vs. Past

 0    74 schede    patrycjon
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
rozpraszać
inizia ad imparare
distract
lista płac
inizia ad imparare
payroll
wynagrodzenie
inizia ad imparare
remuneration
jesień
inizia ad imparare
fall (Am.E.) = autumn
receptura, przepis
inizia ad imparare
recipe
paragon
inizia ad imparare
receipt
recepta
inizia ad imparare
prescription
Speak for yourself.
inizia ad imparare
Mów za siebie.
anniversary
inizia ad imparare
rocznica
SIMPLE PAST
inizia ad imparare
SIMPLE PAST
Miałem spotkanie wczoraj.
inizia ad imparare
I had a meeting yesterday.
Nie widziałem Johna wczoraj.
inizia ad imparare
I didn’t see John yesterday.
Nie byłem w górach w zeszły weekend.
inizia ad imparare
I didn’t go to the mountains last weekend.
Byłem w delegacji w zeszły wtorek.
inizia ad imparare
I went for a business trip last Tuesday.
Kiedy zacząłeś tu pracować?
inizia ad imparare
When did you start working here?
Zacząłem tu pracować dwa lata temu.
inizia ad imparare
I started working here two years ago.
SIMPLE PAST ‘TO BE’
inizia ad imparare
SIMPLE PAST 'TO BE'
Kiedy byłem młody, byłem głupi.
inizia ad imparare
When I was a young boy I was stupid.
Oni byli zadowoleni z wyniku przetargu.
inizia ad imparare
They were happy with the outcome of the tender.
Gdzie byłeś wczoraj?
inizia ad imparare
Where were you yesterday?
To było bardzo miłe spotkanie, John. Dzięki.
inizia ad imparare
It was a very nice meeting, John. Thanks.
Bardzo miło się z tobą rozmawiało.
inizia ad imparare
It was very nice talking to you.
To była przyjemność pracować / robić interesy z tobą.
inizia ad imparare
It was a pleasure working / doing business with you.
- Jak było na imprezie? - Było fajnie.
inizia ad imparare
How was the party? It was nice.
PAST CONTINUOUS
inizia ad imparare
PAST CONTINUOUS
Miałem spotkanie wczoraj cały dzień.
inizia ad imparare
I was having a meeting all day yesterday.
Pracowałem całą noc. Pisałem raport całą noc.
inizia ad imparare
I was working all night. I was writing a report all night.
Brałem prysznic, kiedy zadzwoniłeś.
inizia ad imparare
I was having a shower when you rang.
Ja pracowałem jak dziki, a John się obijał!
inizia ad imparare
I was working my ass off and John was slacking off!
Rozmawialiśmy do późna.
inizia ad imparare
We were talking until late.
PRESENT PERFECT
inizia ad imparare
PRESENT PERFECT
Miałem 3 spotkania z Johnem dotychczas.
inizia ad imparare
I have had 3 meetings with John so far.
Miałem spotkania z nimi przez dwa miesiące dotychczas i nadal jesteśmy w dupie.
inizia ad imparare
I have been having a meeting with them for two months now and we’re still in a deep shit!
Liczy się efekt:
inizia ad imparare
What matters is the effect:
Skończyłam raport.
inizia ad imparare
I have finished the report.
Zakończyliśmy negocjacje.
inizia ad imparare
We have finished negotiation.
Nie skończyłam projektu.
inizia ad imparare
I haven’t finished the project.
Skończyłeś już pisać tą kalkulację?
inizia ad imparare
Have you finished writing this calculation?
Liczy się doświadczenie:
inizia ad imparare
What matters is the experience:
Byłam w Londynie kilkakrotnie.
inizia ad imparare
I have been to London a couple of times.
Nie byłam w Chinach.
inizia ad imparare
I haven’t been to China.
Nigdy nie byłem w Mikołowie.
inizia ad imparare
I have never been to Mikołów.
Widziałam dobry film.
inizia ad imparare
I have seen a good film.
Trwający okres czasu:
inizia ad imparare
The ongoing period of time:
Widziałeś jakiś dobry film ostatnio?
inizia ad imparare
Have you seen a good movie recently / lately?
Nie gadałem z Johnem ostatnio.
inizia ad imparare
I haven’t spoken to / talked to John recently.
Miałem w tym miesiącu cztery lekcje angielskiego.
inizia ad imparare
I’ve had four English lessons this month.
Nie widziałam dziś szefa.
inizia ad imparare
I haven’t seen the boss today.
just, already, yet
inizia ad imparare
just, already, yet
Właśnie (dopiero co) skończyłam projekt (just)
inizia ad imparare
I’ve just finished the project.
Widziałem już ten film. (already)
inizia ad imparare
I’ve already seen this movie.
Poznałeś już nową sekretarkę?
inizia ad imparare
Have you met the new secretary?
Nie poznałem jej jeszcze. (yet)
inizia ad imparare
I haven’t met her yet.
Właśnie dzwoniłam do Johna. Już wyszedł.
inizia ad imparare
I’ve just called John. He has already left.
Wysłałeś już tą ofertę?
inizia ad imparare
Have you sent the offer yet?
Nie. Szef jej jeszcze nie potwierdził.
inizia ad imparare
No, I haven’t. The boss hasn’t confirmed it yet.
Zacząłem coś i ciągle to robię:
inizia ad imparare
I started something and still doing it:
Pracuję tu od dwóch lat. (for)
inizia ad imparare
I have worked here for 2 years.
Pracuję tu od 2011.
inizia ad imparare
I have worked here since 2011.
Jesteśmy małżeństwem (married) od 25 lat.
inizia ad imparare
We have been married for 25 years.
so far:
inizia ad imparare
so far:
Przepracował tu dwa miesiące jak na razie.
inizia ad imparare
He has worked here 2 months so far.
Zaoszczędziliśmy $1mln jak dotąd.
inizia ad imparare
We have saved $1mln so far.
Typical Present Perfect phrases:
inizia ad imparare
Typical Present Perfect phrases:
Co zrobiłeś? / Coś ty zrobił?!
inizia ad imparare
What have you done?
Ja tego nie zrobiłem!
inizia ad imparare
I haven’t done this!
Gdzie byłeś?!
inizia ad imparare
Where have you been?
Słyszałeś już niusa?
inizia ad imparare
Have you heard the news?
Czy Państwo się już znacie?
inizia ad imparare
Do you already know?
(czy już się wcześniej spotkaliście)
inizia ad imparare
Have (the two of) you met before?
Poznałeś już Pannę Jones?
inizia ad imparare
Have you met Miss Jones?
Byłeś już kiedyś w Tychach?
inizia ad imparare
Have you been to Tychy before?
Czy kiedykolwiek byłeś w SEW Australia?
inizia ad imparare
Have you ever been to SEW Australia?
John zniknął!
inizia ad imparare
John’s gone!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.