Słówka bazowe_1

 0    290 schede    zuzannapikula
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
precaution
inizia ad imparare
środek ostrożności
to take precautions against sth
inizia ad imparare
podejmować środki ostrożności na wypadek czegoś
a theft
inizia ad imparare
kradzież
an easy target
inizia ad imparare
łatwy cel
to be on target for sth
inizia ad imparare
być na dobrej drodze do czegoś
idiom to bound up with sb/sth
inizia ad imparare
uwikłany w coś/kogoś
a phrasebook
inizia ad imparare
rozmówki
a lugguage/baggage
inizia ad imparare
bagaż
a needle
inizia ad imparare
igła
pocket-size
inizia ad imparare
kieszonkowy
familiar with the forgein currency
inizia ad imparare
zaznajomiony z obcą walutą
a destination
inizia ad imparare
przeznaczenie
a queue
inizia ad imparare
kolejka
to discourage
inizia ad imparare
zniechęcać
discouraged
inizia ad imparare
zniechęcony
discouraging
inizia ad imparare
zniechęcający
to be a discouragement to sb
inizia ad imparare
zniechęcać kogoś
concentrate on
focus on sb/sth
inizia ad imparare
skupić się na kimś/czymś
a delay
inizia ad imparare
opóźnienie
a traffic jam
inizia ad imparare
korek uliczny
take off
inizia ad imparare
zdjąć
cause by
inizia ad imparare
spowodowany przez
western Europe
inizia ad imparare
Europa Zachodnia
to have a cold
inizia ad imparare
być przeziębionym
to catch a cold
inizia ad imparare
złapać przeziębienie
car park / parking space
inizia ad imparare
parking
classes / practical classes
inizia ad imparare
zajęcia / ćwiczenia
sense of community
inizia ad imparare
tożsamość społeczna
to face a challange
inizia ad imparare
podjąć wyzwanie
to want to do sth
inizia ad imparare
chcieć coś zrobić
to want sb to do sth
inizia ad imparare
chcieć aby ktoś coś zrobił
used to do sth
inizia ad imparare
zwykł coś robić (przeszł.)
annoying
inizia ad imparare
denerwujący
a disappointment
inizia ad imparare
rozczarowanie
zawód
disappointed
inizia ad imparare
zawiedziony
disappointing
inizia ad imparare
zawodzący
Could you do me a favor?
inizia ad imparare
Czy mógłbyś wyświadczyć mi przysługę?
to ask
Can I ask a cup of coffee? Can I ask you to wake me up at 5.30?
inizia ad imparare
pytać
prosić o coś
Mogę prosić o kubek kawy? Czy mógłbym prosić Cię o pobudkę o 5.30?
to borrow by tommorow
inizia ad imparare
pożyczyć (od kogoś) do jutra
to keep up with the Johnses
idiom
inizia ad imparare
aby dorównać innym
suitable
inizia ad imparare
nadający się
disabled
inizia ad imparare
niepełnosprawny
a handicap
inizia ad imparare
niepełnosprawność
to introduce
inizia ad imparare
zapozać się
dodgy
inizia ad imparare
szemrany
spotted
inizia ad imparare
podglądany
especially
inizia ad imparare
specjalnie
to go by the books
idiom
inizia ad imparare
przestrzegać zasad
unselfconciously
inizia ad imparare
śmiało
bez skrępowania
unselfconcious
inizia ad imparare
śmiały
nie krępujący się
unselfconciousness
inizia ad imparare
śmiałość
brak skrempowania
a sight
inizia ad imparare
wzrok
to be out of one's sight
inizia ad imparare
być poza zasięgiem czyjegoś wzroku
freely
inizia ad imparare
swobodnie
a detached house
inizia ad imparare
dom wolnostojący
cheap to maintain
inizia ad imparare
tani w utrzymaniu
well adjusted
inizia ad imparare
specjalnie przygotowany
embarace to
inizia ad imparare
korzystać z
favourable for sth
inizia ad imparare
korzystny do czegoś
a wheelchair
inizia ad imparare
wózek inwalidzki
a sightseeing
inizia ad imparare
zwiedzanie
cut the grass / the lawn
inizia ad imparare
skosić trawę /trawnik
a mower
inizia ad imparare
kosiarka
a barmaid
inizia ad imparare
barmanka
a barman
inizia ad imparare
barman
depend on
inizia ad imparare
zależy od
brought (bring) up
inizia ad imparare
wychować
diverse
inizia ad imparare
różnorodne
corteous
inizia ad imparare
uprzejmy
hear smb out
inizia ad imparare
wysłuchać kogoś do końca
a misunderstanding
inizia ad imparare
nieporozumienie
after all
inizia ad imparare
a przecież
a facial expression
inizia ad imparare
mimika twarzy
to ease
inizia ad imparare
ułatwić
given person
inizia ad imparare
dana osoba
to ring smb
inizia ad imparare
zadzwonić do kogoś
(have) on me
inizia ad imparare
(mieć) przy sobie
flow of information
inizia ad imparare
przepływ informacji
runner
inizia ad imparare
goniec
on horseback
inizia ad imparare
konno
unimaginable
inizia ad imparare
niewyobrażalny
enough
inizia ad imparare
wystarczy
wystarczająco
that will do nicely
inizia ad imparare
to w zupełności wystarczy
a habit
inizia ad imparare
nawyk
to get rid of sth
inizia ad imparare
pozbyć się czegoś
have a sore throat
inizia ad imparare
mieć bół gardła
sprain your wrist
inizia ad imparare
skręcić nadgarstek
aware of sth
inizia ad imparare
świadomy czegoć
release
wypuszczenie
inizia ad imparare
ulga
shiver
dreszcz
inizia ad imparare
drżenie
to give a shivers
inizia ad imparare
wywoiłać u kogoś dreszcze
a camomile
inizia ad imparare
rumianek
a gargle
inizia ad imparare
płyn do płukania gardła
impaired
inizia ad imparare
osłabiony
a betting
inizia ad imparare
obstawianie
a gambling
inizia ad imparare
hazard
poor you!
inizia ad imparare
biedactwo!
brave
inizia ad imparare
odważny
a courage
inizia ad imparare
odwaga
a bravery
inizia ad imparare
męstwo
the brave
inizia ad imparare
odważni ludzie
recently / lately
inizia ad imparare
ostatnio
itchy
inizia ad imparare
swędzący
to fight off
inizia ad imparare
odeprzeć
to let up
inizia ad imparare
zelżeć
to occur
inizia ad imparare
nastąpić, wydarzyć się, mieć miejsce
a plenty
w bród
inizia ad imparare
mnóstwo
obfitość
an amount / a quantity
inizia ad imparare
ilość
in quantity
inizia ad imparare
w dużych ilościach
keep an eye on
take care of
inizia ad imparare
opiekować się
a mistrust
inizia ad imparare
brak zauwania
mistrustful
inizia ad imparare
nieufny
find out about
inizia ad imparare
dowiedzieć się o
barking dog
inizia ad imparare
szczekający pies
to bark
inizia ad imparare
szczekać
annoying
inizia ad imparare
wkurzający
a nuisance
inizia ad imparare
uciążliwość
to let up
inizia ad imparare
wynająć komuś
to rent
inizia ad imparare
wynająć od kogoś
rooms to let!
inizia ad imparare
pokoje do wynajęcia
cramped
inizia ad imparare
ciasny
participate
take part in
inizia ad imparare
brać udział w
suddenly
inizia ad imparare
nagle
take off a coat
inizia ad imparare
zdjąć płaszcz
Take your coat off
inizia ad imparare
please.
Proszę, zdejmij swój płaszcz.
to recover
inizia ad imparare
odzyskać
wyzdrowieć
common
inizia ad imparare
powszedni
to overdose
inizia ad imparare
przedawkować
to deal with
inizia ad imparare
zajmować się czymś
radzić sobie z czymś, taktować o czymś
curable
inizia ad imparare
uleczalny
fatal
inizia ad imparare
śmiertelny
tough / hard
inizia ad imparare
ciężki
a shift
inizia ad imparare
zmiana (w pracy)
to shift
To shift in one's seat
To shift from two into third
inizia ad imparare
przesuwać, zmieniać
Wiercić się na siedzeniu
Zmieniać z dwójki na trójkę
fig shift yourself!
inizia ad imparare
ruszaj się!
to shift resposibility to others
inizia ad imparare
zrzucić odpowiedzialność na innych
to sweat
inizia ad imparare
pocić się
to injury
inizia ad imparare
odnieść rany
result in
inizia ad imparare
prowadzi do
result from
inizia ad imparare
co jest wynikiem
little known
inizia ad imparare
słabo znany
to disappear
inizia ad imparare
zniknąć
to appear
inizia ad imparare
pojawić się
severe (extremely bad or serious)
inizia ad imparare
ostre, bardzo mocne
obey
inizia ad imparare
słuchać / przestrzegać
a research
inizia ad imparare
badanie naukowe
a stroke
inizia ad imparare
udar mózgu
a harm
inizia ad imparare
uszkodzenie, krzywda
essential
podstawowy
inizia ad imparare
niezbędny
particularly
inizia ad imparare
szczególnie
each other
inizia ad imparare
(like)~ lubić siebie, (help)~ pomagać sobie
a weather forecast
inizia ad imparare
prognoza pogody
practical
inizia ad imparare
laboratoria
tutorial
inizia ad imparare
ćwiczenia
until Thuesday
inizia ad imparare
do wtorku
few
inizia ad imparare
mało
negatywne
a few
inizia ad imparare
kilka
pozytywne
phenomenon
inizia ad imparare
zjawisko
watch / observe a house
inizia ad imparare
obserwować dom
a proffesional / pro
inizia ad imparare
zawodowiec, profesjonalny
profesionally
inizia ad imparare
profesjonalnie
a professional outfit (look)
inizia ad imparare
profesjonalny ubiór
a helmet
inizia ad imparare
kask
a muscle
inizia ad imparare
mięsień
a cashier
inizia ad imparare
kasjer
a miner
inizia ad imparare
górnik
a coal-mine
inizia ad imparare
kopalnia
a vicar
inizia ad imparare
pastor
a porter
inizia ad imparare
bagażowy
an accountant
inizia ad imparare
księgowy/-a
an estate agent
inizia ad imparare
agent nieruchomości
a refuse collector
inizia ad imparare
śmieciarz
a carpenter
inizia ad imparare
stolarz
a vet / veterinarian
inizia ad imparare
weterynarz
nine-to-five
inizia ad imparare
biurowy czas pracy (8h)
fired
inizia ad imparare
zwolniony
to fire
inizia ad imparare
wyrzucić
to dismiss
inizia ad imparare
zwolnić
a maternity leave
inizia ad imparare
urlop macierzyński
to temp
inizia ad imparare
pracować dorywczo
self employed
inizia ad imparare
samozatrudniony
to employ
inizia ad imparare
zatrudniać
an unemployed
inizia ad imparare
bezrobotny
an employer
inizia ad imparare
pracodawca
an employee
inizia ad imparare
pracownik
perks
inizia ad imparare
dodatkowe świadczenia
previous
inizia ad imparare
poprzedni
to earn
inizia ad imparare
zarabiać
a salary
inizia ad imparare
pensja (miesięczna)
a wage
inizia ad imparare
wypłata (np. tygodniówka, dniówka)
to retire
inizia ad imparare
odchodzić (na emeryturę)
retired
inizia ad imparare
emerytowany
to return
inizia ad imparare
powracać
a bull
inizia ad imparare
byk
a tax
inizia ad imparare
podatek
a parcel
inizia ad imparare
paczka (pocztowa)
to flood
inizia ad imparare
zalewać (np. sąsiada)
a filling
inizia ad imparare
plomba (dent.)
a fringe
inizia ad imparare
grzywka
sneezing
inizia ad imparare
kichanie
interfering
inizia ad imparare
wścibskość
to go through
inizia ad imparare
zostać uzgodniony
to get on
inizia ad imparare
odnieść sukces
to come down to sth
inizia ad imparare
sprowadzać się do czegoś
to come sb's side
inizia ad imparare
stanąć po czyjejś stronie
to come in sb's opinion
inizia ad imparare
stracić w czyichś oczach
to come down hard on sb
inizia ad imparare
ostro kogoś krytykować
take on
inizia ad imparare
przejmować się, zmagać się z czymś
an advertisment
inizia ad imparare
reklama
advertising
inizia ad imparare
reklamowy
to resign
inizia ad imparare
zrezygnować
resignation
inizia ad imparare
rezygnacja
an economy
inizia ad imparare
ekonomika
economical
inizia ad imparare
ekonomiczny
to apply
inizia ad imparare
aplikować
an application
inizia ad imparare
podanie
an application form
inizia ad imparare
list motywacyjny
formularz do wypełnienia
qualifications
inizia ad imparare
kwalifikacje
qualified
inizia ad imparare
wykwalifikowany
a profit
inizia ad imparare
zysk
to conclude
inizia ad imparare
zawierać
on account of
inizia ad imparare
z powodów
strive for/after sth
inizia ad imparare
dążyć do czegoś
to strive to do sth
inizia ad imparare
dokładać starań, żeby coś zrobić
well thought out
inizia ad imparare
przemyślany
an acquaintance
inizia ad imparare
znajomość (z kimś)
several years
inizia ad imparare
kilkuletni
a nock-up
inizia ad imparare
wpadka
a cheater
inizia ad imparare
oszust, krętacz
a thief
inizia ad imparare
złodziej
robbed
okradziony
inizia ad imparare
skradziony
to rob
inizia ad imparare
okradać (np. bank)
to lift / to steal
inizia ad imparare
kraść
a novel
inizia ad imparare
powieść
a novelist
inizia ad imparare
powieściopisarz
timeconsuming
inizia ad imparare
czasochłonny
to bite
inizia ad imparare
gryźć
to feel save
inizia ad imparare
czuć się bezpiecznym
instead of
inizia ad imparare
zamiast
advice
UN
inizia ad imparare
rady
a piece of advice
inizia ad imparare
rada
a fiber
inizia ad imparare
błonnik
carbohydrates
inizia ad imparare
węglowodany
cutting out fat
inizia ad imparare
obniżenie zawartości tłuszczu
a staple
inizia ad imparare
podstawowy produkt (danego kraju)
zszywka
to cut out
inizia ad imparare
zrezygnować
to cut down on
inizia ad imparare
ograniczyć
a blister
inizia ad imparare
pęcherz, odcisk
sunburn
inizia ad imparare
poparzony przez słońce
a splinter
inizia ad imparare
drzazga
run down
inizia ad imparare
wyczerpany
wyładowany (o baterii)
jet-lagged
inizia ad imparare
zespół długu czasowego
(dolegliwości przy zmianie czasowej)
a casualty department
inizia ad imparare
izba przyjęć
a stretcher
inizia ad imparare
nosze
a scale
inizia ad imparare
waga
a syringe
inizia ad imparare
strzykawka
a vaccination
inizia ad imparare
szczepienie
a hay fever
inizia ad imparare
astma
antihistamines drugs
inizia ad imparare
leki na alergię
histamine
inizia ad imparare
= protein responsible for allergic reaction
an appointment (visit)
inizia ad imparare
wizyta lekarska
a surgery
inizia ad imparare
chirurgia, operacja
gabinet lekarski
surgery (hours)
inizia ad imparare
godziny przyjęć, dyżur
a minor surgery
inizia ad imparare
zabieg chirurgiczny
to undergo surgery
inizia ad imparare
przechodzić operację
a cosmetic surgery
inizia ad imparare
operacja plastyczna
a plastic surgery
inizia ad imparare
chirurgia plastyczna
an open-heart surgery
inizia ad imparare
operacja na otwartym sercu
arrangements
inizia ad imparare
ustalenia
softly (speaking)
inizia ad imparare
cicho (mówić)
made up
inizia ad imparare
zmyślony
to head
inizia ad imparare
prowadzić, kierować się do
an effort
inizia ad imparare
kłopot
to make a decision
inizia ad imparare
podejmować decyzję
to make do with
inizia ad imparare
zadowolić się czymś (zaakceptować alternatywę)
to make for
inizia ad imparare
iść do
w kierunku czegoś
to make for
inizia ad imparare
powodować, przyczyniać się do
to make fun of
inizia ad imparare
śmiać się z kogoś (niegrzeczne)
to make out
inizia ad imparare
zrozumieć, zobaczyć
(zazwyczaj negatywne)
to make up
inizia ad imparare
wymyśleć (np. jakąś nieprawdziwą informację)
to make up
inizia ad imparare
nadrobić (zrekompensować)
to make up with
inizia ad imparare
pogodzić się (np. ze sobą)
poz hilarious
inizia ad imparare
komiczny
prześmieszny, wesoły
neg ridiculous
inizia ad imparare
śmieszny
absurdalny, żenujący
unlike sb/sth
inizia ad imparare
w przeciwieństwie do kogoś/czegoś
like her (she)
inizia ad imparare
jak ona
to prescribe
inizia ad imparare
przepisać (np. leki)
a precaution
inizia ad imparare
środek zapobiegawczy
should
inizia ad imparare
=to ought to
crucial
inizia ad imparare
kluczowy

Devi essere accedere per pubblicare un commento.