słówka na korepetycje

 0    42 schede    ggkazio
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
January
January is the first month of the year.
inizia ad imparare
styczeń
Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
inizia ad imparare
ponieważ
Nie chcę płynąć statkiem ponieważ mam chorobę morską.
evening
I’m staying at home this evening.
inizia ad imparare
wieczór
Zostaję w domu w ten wieczór.
butterfly
inizia ad imparare
motyl
animal
inizia ad imparare
zwierzę
library
We're going to have a silent dance party in the library tonight.
inizia ad imparare
biblioteka
Dziś wieczorem organizujemy w bibliotece "cichą"dyskotekę.
weekend
I have a lot of time this weekend.
inizia ad imparare
weekend
Mam dużo czasu w ten weekend.
mountain
shoulderMost of the world's highest mountains are located in the Himalayas.
inizia ad imparare
góra
Większość najwyższych gór świata znajduje się w Himalajach.
shoulder
He patted me on the shoulder.
inizia ad imparare
pobocze
Poklepał mnie po ramieniu.
beautiful
inizia ad imparare
pięknie
weather
The weather is the most neutral topic of conversation.
inizia ad imparare
pogoda
Pogoda to najbardziej neutralny temat rozmowy.
first
inizia ad imparare
pierwszy
roof
inizia ad imparare
dach
chicken
Can you tell me how to cook chicken breasts?
inizia ad imparare
kurczak
Czy możesz mi powiedzieć jak przyrządzić piersi z kurczaka?
fruit
My favourite fruit is pineapple.
inizia ad imparare
owoce
Moim ulubionym owocem jest ananas.
vegetable
Teenagers don't eat enough vegetables.
inizia ad imparare
warzywo
Nastolatkowie nie jedzą wystarczająco dużo warzyw.
guitar
The bass guitar is a string instrument.
inizia ad imparare
gitara
Gitara basowa jest instrumentem strunowym szarpanym.
aunt
Aunt Helen lives in a small Welsh village.
inizia ad imparare
ciocia
Ciotka Helen mieszka w małej Walijskiej wiosce.
uncle
Uncle David promised to mend our car.
inizia ad imparare
wuj
Wuj David obiecał naprawić nasz samochód.
butter
Butter or margarine? Which is better for my heart?
inizia ad imparare
masło
Masło czy margaryna? Co lepiej wpływa na moje serce?
garden
I want to have a house with a garden.
inizia ad imparare
ogród
Chcę mieć dom z ogrodem.
morning
inizia ad imparare
ranek
clean
inizia ad imparare
sprzątać
apple pie
inizia ad imparare
szarlotka
wedding
inizia ad imparare
wesele
floor
I live on the first floor so I never use the lift.
inizia ad imparare
podłoga
Mieszkam na pierwszym piętrze, więc nigdy nie używam windy.
cry
inizia ad imparare
płakać
plane
Plane spotting is a popular pastime worldwide.
inizia ad imparare
samolot
Obserwowanie samolotów jest popularnym zajęciem czasu wolnego na świecie.
hour
I work eight hours a day.
inizia ad imparare
godzina
Pracuję osiem godzin dziennie.
better
inizia ad imparare
lepszy
town
inizia ad imparare
miasteczko
and
I want some bread and water.
inizia ad imparare
i
Chcę chleb i wodę.
end
inizia ad imparare
zakończenie
ant
inizia ad imparare
mrówka
mum
inizia ad imparare
mama
iron
inizia ad imparare
żelazko, prasować
clean
inizia ad imparare
sprzątać
neighbour
inizia ad imparare
sąsiad
yet
inizia ad imparare
jeszcze / już
knee
inizia ad imparare
kolano
grey
inizia ad imparare
szary
things
inizia ad imparare
rzeczy

Devi essere accedere per pubblicare un commento.