słówka prezentacji

 0    75 schede    Daria50
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
rozmówca
inizia ad imparare
interlocutor
karta
inizia ad imparare
grid
turniej
inizia ad imparare
tournament
sieć neuronowa
inizia ad imparare
neural Network
ręcznie robiine
inizia ad imparare
hand-crafted
wykonalny
inizia ad imparare
feasible
walka
inizia ad imparare
warfare
sprzęt
inizia ad imparare
tackle
wypadek
inizia ad imparare
casualty
próg
inizia ad imparare
threshold
podupadanie
inizia ad imparare
subduing
plamic
inizia ad imparare
tarnish
reakcja
inizia ad imparare
blacklash
traktat
inizia ad imparare
treaty
zmniejszać się
inizia ad imparare
dwindle
chciwość
inizia ad imparare
greed
wady
inizia ad imparare
flaws
wyłaniać się
inizia ad imparare
emerge
obfity
inizia ad imparare
abundant
zdobycz
inizia ad imparare
prey
tusza
inizia ad imparare
carcass
padlinozerca
inizia ad imparare
scavenger
stąd
inizia ad imparare
hence
pogodzić
inizia ad imparare
reconcile
fatalny
inizia ad imparare
disastrous
nie do odróżnienia
inizia ad imparare
indistinguishable
czerpać
inizia ad imparare
to draw upon
krzepki
inizia ad imparare
robust
grupa wlasna
inizia ad imparare
in-group
niezaleznosc
inizia ad imparare
independence
współzależność
inizia ad imparare
interdependence
wymiar
inizia ad imparare
dimension
proksemika
inizia ad imparare
proxemics
dystans intymny
inizia ad imparare
intimate distance
zachowanie wzrokowe
inizia ad imparare
eye behaviour
przyczynowa atrybucja
inizia ad imparare
causal attribution
modele przyczynowe
inizia ad imparare
causal modeling
podstawowy błąd atrybucji
inizia ad imparare
fundamental attribution error
dwujęzyczność
inizia ad imparare
bilingualism
główny opiekun
inizia ad imparare
primarycare-giver
wymóg
inizia ad imparare
requirement
męskie cechy
inizia ad imparare
masculine traits
czytać między wierszami
inizia ad imparare
read in between lines
odbiegać od
inizia ad imparare
to diverge from
decyzja blyskawiczna
inizia ad imparare
promt decision
zwiększyć
inizia ad imparare
enhance
satysfakcjonujący / opłacalny
inizia ad imparare
rewarding
wynik
inizia ad imparare
outcome
osłabiać
inizia ad imparare
impair
unikanie
inizia ad imparare
avoidance
wzmacniać
inizia ad imparare
amplify
obliczać
inizia ad imparare
compute
przekleństwa
inizia ad imparare
swear words
zdrobnienia
inizia ad imparare
diminutives
threatene
inizia ad imparare
threatened
próba
inizia ad imparare
rehearsal
podprogowy
inizia ad imparare
subthreshold
puzon
inizia ad imparare
trombone
ponadprzecietby
inizia ad imparare
superior
skuteczność
inizia ad imparare
efficacy
wymyślać
inizia ad imparare
devise
nabycie
inizia ad imparare
acquisition
wzrastać
inizia ad imparare
accrue
udar uderzenie
inizia ad imparare
stroke
osłabienie
inizia ad imparare
impairment
przewlekły
inizia ad imparare
chronic
żywy jaskrawy
inizia ad imparare
vivid
wzmacniać
inizia ad imparare
enhance
przekraczać
inizia ad imparare
exceed
czas trwania
inizia ad imparare
duration
mózgowy
inizia ad imparare
cerebral
warunek wstepny
inizia ad imparare
prerequisite
zdolności motoryczne
inizia ad imparare
motor skills
kora czuciowo ruchowa
inizia ad imparare
sensorimotor cortex
wewnętrzne mechanizmy sprzężenia zwrotnego
inizia ad imparare
internal feedback mechanisms

Devi essere accedere per pubblicare un commento.