Słówka z czytanek

 0    158 schede    Baldini500
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
through
inizia ad imparare
przez coś
opposed
inizia ad imparare
przeciwny
expect
inizia ad imparare
oczekiwać
real
inizia ad imparare
prawdziwy
realize
inizia ad imparare
zrealizować
interfere
inizia ad imparare
ingerować
parallel
inizia ad imparare
równoległy
affair
inizia ad imparare
sprawa
conclude
inizia ad imparare
wywnioskować
necessity
inizia ad imparare
konieczność
faction
inizia ad imparare
odłam
presence
inizia ad imparare
obecność
obviously
inizia ad imparare
oczywiście / w oczywisty sposób
hover
inizia ad imparare
unosić, wznosić się, krążyć
laser-guided
inizia ad imparare
naprowadzanych laserowo
fed
inizia ad imparare
karmiony
angered
inizia ad imparare
rozgniewany
undermines
inizia ad imparare
Podważa
refuse
inizia ad imparare
odmawiać
response
inizia ad imparare
odpowiedź
discreet
inizia ad imparare
dyskretna
to bow
inizia ad imparare
kłaniać, skłonić, przygiąć
to burst
inizia ad imparare
wybuchnąć
sophisticated
inizia ad imparare
wyrafinowany
firepower
inizia ad imparare
siła ognia
condemned
inizia ad imparare
skazany
overstepped
inizia ad imparare
wykroczył
outcome
inizia ad imparare
wynik
illegitimate
inizia ad imparare
nieprawny, nieślubny
equation
inizia ad imparare
równanie
decline
inizia ad imparare
spadek (np. cen)
measure
inizia ad imparare
mierzyć
ensure
inizia ad imparare
zagwarantować
manner
inizia ad imparare
sposób
equal
inizia ad imparare
równy / taki sam
support
inizia ad imparare
wsparcie
intolerable
inizia ad imparare
nieznośny
subvert
inizia ad imparare
obalić
gloomy
inizia ad imparare
ponury
outlive
inizia ad imparare
przeżyć
reassure
inizia ad imparare
uspokajać
fair
inizia ad imparare
sprawiedliwy
mess
inizia ad imparare
nieporządek / bałagan
whatever
inizia ad imparare
cokolwiek
overturn
inizia ad imparare
przewrócenie, obalić
involvement
inizia ad imparare
zaangażowanie / udział
revise
inizia ad imparare
zrewidować
armament
inizia ad imparare
uzbrojenie
develop
inizia ad imparare
rozwijać
rapid
inizia ad imparare
szybki
decisive
inizia ad imparare
zdecydowany
strictly
inizia ad imparare
rygorystycznie
further
inizia ad imparare
dodatkowy
enable
inizia ad imparare
umożliwiać
to occur
inizia ad imparare
wystąpić, pojawić się
preserve
inizia ad imparare
zachować
branch
inizia ad imparare
gałąź
long-term
inizia ad imparare
długoterminowy
gradually
inizia ad imparare
stopniowo
achieve
inizia ad imparare
osiągać
readiness
inizia ad imparare
gotowość
commit
inizia ad imparare
popełnić
scratch
inizia ad imparare
zadrapanie
reexamine
inizia ad imparare
zrewidować
acquisition
inizia ad imparare
przejęcie / akwizycja
recently
inizia ad imparare
ostatnio
remain
inizia ad imparare
pozostawać
confidence
inizia ad imparare
zaufanie
unlike
inizia ad imparare
inaczej
basically
inizia ad imparare
w zasadzie
flopped
inizia ad imparare
trafił
conviction
inizia ad imparare
przekonanie
below
inizia ad imparare
poniżej
reflect
inizia ad imparare
odzwierciedlić
premature
inizia ad imparare
przedwczesny
pursue
inizia ad imparare
kontynuować
reverse
inizia ad imparare
odrotny, przeciwny, rewers
agenda
inizia ad imparare
program, porządek obrad / spotkania
tenure
inizia ad imparare
posiadanie, piastowanie stanowiska
effort
inizia ad imparare
wysiłek
dispersal
inizia ad imparare
rozproszenie
afterwards
inizia ad imparare
następnie
upcoming
inizia ad imparare
Nadchodzący
spark
inizia ad imparare
iskra
violent
inizia ad imparare
gwałtowny
evildoer
inizia ad imparare
złoczyńca
delaying
inizia ad imparare
opóźnienie
release
inizia ad imparare
uwolnienie
trickier
inizia ad imparare
trudniejsze
incrementally
inizia ad imparare
narastająco
throughout
inizia ad imparare
na wskroś
proceeding
inizia ad imparare
postępowanie
accuracy
inizia ad imparare
dokładność
relief
inizia ad imparare
ulga
publicly
inizia ad imparare
publicznie
smoothly
inizia ad imparare
płynnie
suspicion
inizia ad imparare
podejrzenie
plotting
inizia ad imparare
konspiratorstwo
rudimentary
inizia ad imparare
prymitywny
custody
inizia ad imparare
1. areszt 2. opieka prawna
enforcement
inizia ad imparare
egzekwowanie
frantic
inizia ad imparare
szalony
revamp
inizia ad imparare
reorganizacji
touted
inizia ad imparare
reklamowany
effective
inizia ad imparare
skuteczny
gap
inizia ad imparare
luka
rid
inizia ad imparare
pozbyć
deserve
inizia ad imparare
zasłużyć
origin
inizia ad imparare
pochodzenie
diversity
inizia ad imparare
różnorodność / zróżnicowanie
contribute
inizia ad imparare
przyczynić się
resource
inizia ad imparare
zasób
desire
inizia ad imparare
pragnienie
clean
inizia ad imparare
czysty
tidy
inizia ad imparare
schludny
well furnished
inizia ad imparare
dobrze wyposażone
dirty
inizia ad imparare
brudny
untidy
inizia ad imparare
niechlujny
beyond
inizia ad imparare
poza
unreliable
inizia ad imparare
niepewny
bankrupt
inizia ad imparare
niewypłacalny
case
inizia ad imparare
przypadek
physical abuse
inizia ad imparare
przemocy fizycznej
unfair
inizia ad imparare
niesprawiedliwy
delighted
inizia ad imparare
zachwycony
struggle
inizia ad imparare
walka
misled
inizia ad imparare
wprowadzeni w błąd
deeply
inizia ad imparare
głęboko
embarrassing
inizia ad imparare
żenujący
assault
inizia ad imparare
napad
habitual
inizia ad imparare
zwykły
carried out
inizia ad imparare
przeprowadzone
reject
inizia ad imparare
odrzucać
fear
inizia ad imparare
strach
question
inizia ad imparare
pytanie
share
inizia ad imparare
udział
intend
inizia ad imparare
zamierzać
favour
inizia ad imparare
przysługa
counterpart
inizia ad imparare
odpowiednik
solid
inizia ad imparare
solidny
adversaries
inizia ad imparare
przeciwnicy
landslide
inizia ad imparare
osuwisko
willing
inizia ad imparare
skłonny
wade
inizia ad imparare
brnąć
significantly
inizia ad imparare
znacząco
outgoing
inizia ad imparare
otwarty
confining
inizia ad imparare
ograniczając
earmark
inizia ad imparare
przeznaczyć
notion
inizia ad imparare
pojęcie
rule out
inizia ad imparare
wykluczać
conceive
inizia ad imparare
pojąć
pump
inizia ad imparare
pompować
woefully
inizia ad imparare
żałośnie
inept
inizia ad imparare
niedorzeczny
incapable
inizia ad imparare
niezdolny
commensurate
inizia ad imparare
współmierny
pledge
inizia ad imparare
zastaw
ongoing
inizia ad imparare
trwa

Devi essere accedere per pubblicare un commento.