Słówka z SOUNDS

 0    56 schede    dziekiewiczania
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
slam
inizia ad imparare
trzaskać
a door slam
inizia ad imparare
trzaskać drzwiami
ticking
inizia ad imparare
tykanie
the clock ticking
inizia ad imparare
tykanie zegar
her heart beating
inizia ad imparare
bicie jej serca
creak (wooden stairs, an old bed, a door in a horror film)
inizia ad imparare
skrzypienie (schody drewniane, stare łóżko, drzwi w horrorze)
a floorboard creak
inizia ad imparare
Skrzypienie deski podłogowej
crackle
inizia ad imparare
trzeszczeć
logs crackling in the fire
inizia ad imparare
kłody trzaskające w ogniu
roar (an aeroplane, a lion, the crowd at a football match)
inizia ad imparare
ryczeć
a motorbike roaring past
inizia ad imparare
ryczenie motocyklu obok
tinkle (a chandelier, a wind chime, a cheap bracelet)
inizia ad imparare
brzęczenie / dzwonienie
a cat's bell tinkling
inizia ad imparare
brzęczenie dzwonka
to slam on the brakes
inizia ad imparare
nacisnąć gwałtownie na hamulec
to give sb a tinkle
inizia ad imparare
zadzwonić
rumble
inizia ad imparare
dudnienie
the rumble of traffic
inizia ad imparare
dudnienie ruchu drogowego
hum
inizia ad imparare
buczenie / szum
the hum of a computer
inizia ad imparare
szum komputera
a glass crash to the floor
inizia ad imparare
trzask szkła o podłogę
leaves rustling in the wind
inizia ad imparare
szelest liści na wietrze
rust
inizia ad imparare
rdzewieć / rdza
shriek
inizia ad imparare
wrzask
a woman shriek in surprise
inizia ad imparare
wrzask kobiety z zaskoczenia
She felt tense and nervous.
inizia ad imparare
Poczuła się napięta i nerwowa.
She heard a door slam.
inizia ad imparare
Usłyszała trzask drzwi.
She heard her heart beating.
inizia ad imparare
Słyszała bicie jej serca.
I saw a car crash into a bus.
inizia ad imparare
Widziałam stłuczkę samochodu z autobusem.
I could hear the waves crashing onto the beach.
inizia ad imparare
Słyszałem fale rozbijające się na plaży.
I could hear thunder rumbling constantly, and then I saw a strak of lightning flash suddenly across the sky.
inizia ad imparare
Stale słyszałam dudnienie grzmotów, a potem widziałam smugę błyskawicy nagle na niebie.
I saw the little girl cut her finger and then I heard her shrieking for her mother.
inizia ad imparare
Widziałem jak dziewczynka obcięła palec i wtedy usłyszałem jej wrzeszczenie do matki.
I fainted him as soon as I heard him fire the gun.
inizia ad imparare
Zemdlałem jak tylko usłyszałem go jak strzelił z broni.
When i came to, I could hear him running down the street.
inizia ad imparare
Kiedy doszedłem do siebie, mogłem usłyszeć jak biegnie ulicą.
She heard the branches creaking in the wind, and something rustling slowly towards her through the dead leaves.
inizia ad imparare
Usłyszała skrzypienie gałęzi na wietrze, i coś szeleszczącego powoli obok niej przez martwe liści.
She could feel the blood rushing through her veins.
inizia ad imparare
Czuła krew pędzącą przez jej żyły.
chime
inizia ad imparare
wydzwaniać (godziny) / dzwon
the chime of church bells
inizia ad imparare
gong dzwonów kościelnych
crunch (eating biscuit, a car hitting a tree)
inizia ad imparare
skrzypienie
the crunch of footsteps in snow
inizia ad imparare
chrzęst kroków w śniegu
someone whispering the words " I love u"
inizia ad imparare
ktoś szeptał słowa „I love U”
babble
inizia ad imparare
bełkotać, gaworzyć
a little baby babbling to itself
inizia ad imparare
gaworzenie małego dziecka do siebie
crack
inizia ad imparare
pękać
someone cracking their knuckles
inizia ad imparare
ktoś łamie sobie kostki
bubble
inizia ad imparare
bulgotać
bang (gunfire, a door in the wind)
inizia ad imparare
huk
the banging of pots and pans in a kitchen
inizia ad imparare
huk garnków i patelni w kuchni
sauce bubbling in a pot
inizia ad imparare
Sos bulgocze w garnku
the screech of chalk on a blackboard
inizia ad imparare
Zgrzyt kredą na tablicy
whine
inizia ad imparare
skowyt
the high-pitched whine of the dentist's drill
inizia ad imparare
wysoki piskliwy skowyt wiertłem dentystycznym
a wind chime
inizia ad imparare
brzęczyk wiatr
click (high-heel shoes, a light switch, a seatbelt)
inizia ad imparare
stukanie (buty na wysokich obcasach, włącznik światła, pasy)
rustle (long dry grass, a newspaper, a bird in a bush)
inizia ad imparare
Szelest (długie suche trawy, gazety, ptak w buszu)
my stomach was rumbling
inizia ad imparare
mój żołądek dudnił
chime (of bells)
inizia ad imparare
bicie (dzwonów)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.