Słownictwo Unit 1,2

 0    118 schede    swiderskas
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Wave
inizia ad imparare
machać
Speak to
inizia ad imparare
mówić
Hide
inizia ad imparare
chować
Be frightened
inizia ad imparare
być przestraszonym
Fall
inizia ad imparare
spadać
Realize
inizia ad imparare
zdać sobie sprawę
Be Upset
inizia ad imparare
być zmartwionym
Excuse for
inizia ad imparare
wymówka dla
Treat others badly
inizia ad imparare
traktować innych źle
Make the world an interesting place
inizia ad imparare
uczynić świat interesującym miejscem
A lot
inizia ad imparare
dużo
From each other
inizia ad imparare
od siebie nawzajem
Miss my friend
inizia ad imparare
tęsknić za moim przyjacielem
Make new friends
inizia ad imparare
Zawierać przyjaźnie
Difficult
inizia ad imparare
trudny
Different
inizia ad imparare
inny
Respect other people
inizia ad imparare
szanować innych ludzi
Experience
inizia ad imparare
doświadczenie
Independent
inizia ad imparare
niezależny
Genres
inizia ad imparare
gatunki
Play
inizia ad imparare
sztuka w teatrze
Novel
inizia ad imparare
powieść
Poetry
inizia ad imparare
poezja
Crime
inizia ad imparare
kryminał
Short story
inizia ad imparare
opowiadanie
Bark
inizia ad imparare
szczekać
Protest
inizia ad imparare
protestować
Turn over
inizia ad imparare
przekręcać
Feel fear
inizia ad imparare
czuć strach
Be awake
inizia ad imparare
być rozbudzonym
How dare you?
inizia ad imparare
jak śmiesz?
Reason
inizia ad imparare
powód
Space
inizia ad imparare
przestrzeń
Fool
inizia ad imparare
głupek
Tiny
inizia ad imparare
mały, drobny
The Earth
inizia ad imparare
ziemia
Impossible
inizia ad imparare
niemożliwe
Pick up
inizia ad imparare
podnieść
Want to
inizia ad imparare
chcieć
Allow sb to do sth
inizia ad imparare
pozwalać komuś coś zrobić
Even
inizia ad imparare
nawet
Seem to
inizia ad imparare
wydawać się
Leave
inizia ad imparare
zostawiać
Don’t leave me
inizia ad imparare
Nie zostawiaj mnie
Accompany sb
inizia ad imparare
towarzyszyć komuś
Trip
inizia ad imparare
wycieczka
Make a noise
inizia ad imparare
robić hałas
Get out
inizia ad imparare
wyjść
Earthquake
inizia ad imparare
trzęsienie ziemi
Rescue
inizia ad imparare
ratować
Refuse
inizia ad imparare
odmówić
Shattered house
inizia ad imparare
zniszczony dom
Contain
inizia ad imparare
zawierać
Owe sb sth
inizia ad imparare
być winnym cos komuś
Together
inizia ad imparare
razem
Come to an end
inizia ad imparare
zakończyć się
Warning
inizia ad imparare
ostrzeżenie
Put on a suit
inizia ad imparare
zakładać garnitur
Settle down
inizia ad imparare
osiedlać się
Agree with sb
inizia ad imparare
zgadzać się z kimś
Get into trouble
inizia ad imparare
wpadać w tarapaty
Worry about
inizia ad imparare
martwić się o
Instead of
inizia ad imparare
zamiast
Awards
inizia ad imparare
nagrody
Be successful
inizia ad imparare
odnosić sukcesy
Own
inizia ad imparare
posidać
Island
inizia ad imparare
wyspa
Childhood
inizia ad imparare
dzieciństwo
move house
inizia ad imparare
przeprowadzać się
feel insecure
inizia ad imparare
czuć się niepewnie
drop out of school
inizia ad imparare
rzucić szkołę
advise sb on sth
inizia ad imparare
doradzać komuś
gain fame
inizia ad imparare
zyskać sławę
no doubt
inizia ad imparare
beż wątpienia
retire
inizia ad imparare
przechodzić na emeryturę
go for a job interview
inizia ad imparare
iść na rozmowę o pracę
encourage sb to do sth
inizia ad imparare
zachęcić kogoś do czegoś
main
inizia ad imparare
głowny
fall in love
inizia ad imparare
zakochać się
concentrate
inizia ad imparare
koncentrować się
die
inizia ad imparare
umierać
describe
inizia ad imparare
opisywać
inventor
inizia ad imparare
wynalazca
fight
inizia ad imparare
walczyć
return
inizia ad imparare
wracać
divorce
inizia ad imparare
rozwodzić się
depend on
inizia ad imparare
zależeć od
honest person
inizia ad imparare
uczciwa osoba
a bit boring
inizia ad imparare
trochę nudne
currently
inizia ad imparare
obecnie
unusual
inizia ad imparare
nietypowe
achieve success
inizia ad imparare
osiągać sukces
still
inizia ad imparare
ciągle
steal
inizia ad imparare
kraść
decide to
inizia ad imparare
zdecydować
confident
inizia ad imparare
pewna siebie
explain
inizia ad imparare
wyjaśniać
maintain
inizia ad imparare
utrzymywać
disaster
inizia ad imparare
katastrofa
fail an exam
inizia ad imparare
oblać egzamin
punish children
inizia ad imparare
karać dzieci
prove
inizia ad imparare
udowadniać
local council
inizia ad imparare
lokalny samorząd
soap
inizia ad imparare
mydło
swap
inizia ad imparare
zmieniać się
environmentally friendly
inizia ad imparare
przyjazny środowisku
politicians
inizia ad imparare
politycy
provide evidence
inizia ad imparare
udostępniać dowód
without sugar
inizia ad imparare
bez cukru
throw away
inizia ad imparare
wyrzucać
be honest
inizia ad imparare
być szczerym
members
inizia ad imparare
członkowie
less
inizia ad imparare
mniej
the hardest thing
inizia ad imparare
najtrudniejsza rzecz
be able to
inizia ad imparare
byc w stanie
beggar
inizia ad imparare
żebrak
press the button
inizia ad imparare
wcisnąć guzik
would you mind if
inizia ad imparare
przeszkadzało by ci gdyby

Devi essere accedere per pubblicare un commento.