Słowotworstwo - przyrostki 1

 0    63 schede    krzysiek4796
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
możliwe do zaklasyfikowania
inizia ad imparare
classifiable
sprawiające radość
inizia ad imparare
enjoyable
możliwy do zidentyfikowania
inizia ad imparare
identifiable
dający się zmodyfikować
inizia ad imparare
modifiable
zauważalny
inizia ad imparare
observable
preferowany
inizia ad imparare
preferable
handlowy
inizia ad imparare
commercial
edukacyjny
inizia ad imparare
educational
fatalny
inizia ad imparare
fatal
charakterystyczny notoryczny
inizia ad imparare
habitual
liberalny
inizia ad imparare
liberal
moralny
inizia ad imparare
moral
oficjalny
inizia ad imparare
official
prowincjonalny
inizia ad imparare
provincial
rytualny
inizia ad imparare
ritual
radykalny
inizia ad imparare
radical
sentymentalny
inizia ad imparare
sentimental
społeczny
inizia ad imparare
social
duchowy
inizia ad imparare
spiritual
ustny
inizia ad imparare
verbal
wizualny
inizia ad imparare
visual
głosowy
inizia ad imparare
vocal
komórkowy
inizia ad imparare
cellular
polarny
inizia ad imparare
polar
regularny
inizia ad imparare
regular
świecki
inizia ad imparare
secular
słoneczny
inizia ad imparare
sunny
akademicki naukowy
inizia ad imparare
academic
alfabetyczny
inizia ad imparare
alphabetic
arytmetyczną
inizia ad imparare
arithmetic
kapitalistyczny
inizia ad imparare
capitalistic
klimatyczny
inizia ad imparare
climatic
klasyczny
inizia ad imparare
classic
dyplomatyczny
inizia ad imparare
diplomatic
krajowy domowy
inizia ad imparare
domestic
dynamiczny
inizia ad imparare
dynamic
fantastyczny
inizia ad imparare
fantastic
gigantyczny
inizia ad imparare
giant
majestatyczny
inizia ad imparare
majestic
patriotyczny
inizia ad imparare
patriotic
pedantyczny
inizia ad imparare
pedantic
tragiczny
inizia ad imparare
tragic
analityczny
inizia ad imparare
analytical
krytyczny
inizia ad imparare
critical
geograficzny
inizia ad imparare
geographic
mechaniczny
inizia ad imparare
mechanical
muzyczny
inizia ad imparare
musical
medyczny
inizia ad imparare
medical
okresowy
inizia ad imparare
periodical
satyryczny
inizia ad imparare
Satirical
teoretyczny
inizia ad imparare
theoretical
typowy
inizia ad imparare
typical
zoologiczny
inizia ad imparare
zoological
aktywny
inizia ad imparare
active
ofensywny
inizia ad imparare
offensive
bierny
inizia ad imparare
passive
krwawy
inizia ad imparare
bloody
brudny
inizia ad imparare
dirty
rozmarzony
inizia ad imparare
dreamy
ponury
inizia ad imparare
dreary
śpiący
inizia ad imparare
sleepy
malutki
inizia ad imparare
tiny
znużony
inizia ad imparare
weary

Devi essere accedere per pubblicare un commento.