Smokie - Living next door to Alice fiszki

 0    32 schede    29dexon
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
limuzyna
inizia ad imparare
limousine
spojrzenie
inizia ad imparare
glance
rzeźbić
inizia ad imparare
carve
kora
inizia ad imparare
bark
początkowy
inizia ad imparare
initial
pośpiech
inizia ad imparare
rush
Sally zadzwoniła, gdy dostała wiadomość
inizia ad imparare
Sally called when she got the word,
Powiedziała: Przypuszczam, że słyszałeś o Alicji
inizia ad imparare
And she said: "I suppose you’ve heard about Alice"
Więc rzuciłem się do okna i wyjrzałem na zewnątrz
inizia ad imparare
When I rushed to the window and I looked outside
Ledwo mogłem uwierzyć swym oczom
inizia ad imparare
And I could hardly believe my eyes
Gdy wielka limuzyna podjechała pod dom Alicji
inizia ad imparare
As a big limousine rolled up into Alice’s drive
Nie wiem dlaczego wyjeżdża
inizia ad imparare
Oh, I don’t know why she’s leaving
lub dokąd zamierza jechać
inizia ad imparare
Or where she’s gonna go
Sądzę, że ma swe powody
inizia ad imparare
I guess she’s got her reasons
ale ja nie chcę ich znać
inizia ad imparare
But I just don’t want to know
gdyż przez dwadzieścia cztery lata mieszkałem drzwi obok Alicji
four years I’ve been living next door to Alice
inizia ad imparare
‘Cos for twenty
Dwadzieścia cztery lata czekałem tylko na szansę
four years just waiting for the chance
inizia ad imparare
Twenty
Żeby jej powiedzieć co czuję i może żeby zerknęła na mnie raz jeszcze
inizia ad imparare
To tell her how I feel and maybe get a second glance
Teraz muszę przyzwyczaić się, że już nie mieszkam obok Alicji
inizia ad imparare
Now I’ve got to get used to not living next door to Alice
Dorastaliśmy razem
inizia ad imparare
We grew up together
dwójka dzieciaków w parku
inizia ad imparare
Two kids in the park
wycinaliśmy nasze inicjały głęboko w korze
inizia ad imparare
We carved our initials deep in the bark
ja i Alicja
inizia ad imparare
Me and Alice
Teraz ona przechodzi przez drzwi i głowę trzyma wysoko
inizia ad imparare
Now she walks through the door with her head held high
Tylko przez chwilkę złapałem jej spojrzenie
inizia ad imparare
Just for a moment, I caught her eye
I wielka limuzyna odjechała powoli spod domu Alicji
inizia ad imparare
As a big limousine pulled slowly out of Alice’s drive
Sally zadzwoniła znów i spytała jak się czuję
inizia ad imparare
And Sally called back and asked how I felt
Powiedziała: Hej, wiem jak ci pomóc
And she said: "I know how to help
inizia ad imparare
zapomnij o Alicji
get over Alice
I powiedziała: Teraz Alicja odeszła, ale ja wciąż tutaj jestem
inizia ad imparare
She said: "Now Alice is gone but I’m still here
Ty wiesz, że czekam przez dwadzieścia cztery lata
four years"
inizia ad imparare
You know I’ve been waiting for twenty
A wielka limuzyna znikła
inizia ad imparare
And a big limousine disappeared
Nie nigdy nie przyzwyczaję się, że już nie mieszkam obok Alicji
inizia ad imparare
No I’ll never get used to not living next door to Alice

Devi essere accedere per pubblicare un commento.