Spek out Unit1

 0    28 schede    agnieszkakusa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
lay the table
inizia ad imparare
nakryć do stołu
retire
inizia ad imparare
emeryturę
advantages outweigh the disadvantages
inizia ad imparare
zalety przeważają nad wadami
resent research
inizia ad imparare
złe badania
persistent myths
inizia ad imparare
trwałe mity
destroy natural
inizia ad imparare
zniszczyć naturalne
bilingualism is uncommon
inizia ad imparare
dwujęzyczność jest rzadkością
rare, exotic birds
inizia ad imparare
rzadkie, egzotyczne ptaki
linguistic diversity
inizia ad imparare
różnorodność językowa
the world's inhabitants
inizia ad imparare
mieszkańców świata
truly bilingual
inizia ad imparare
naprawdę dwujęzyczne
countless people
inizia ad imparare
wiele osób
master a second language
inizia ad imparare
opanowanie drugiego języka
get confused
inizia ad imparare
się mylić
certain tests
inizia ad imparare
pewne testy
protect against mental illnesses such
inizia ad imparare
chronią przed chorobami psychicznymi takimi
apart from
inizia ad imparare
oprócz
mother tongue / native language
inizia ad imparare
język ojczysty / języka ojczystego
learning strategies
inizia ad imparare
strategie uczenia się
native speaker
inizia ad imparare
native speaker
fluency or accuracy
inizia ad imparare
płynność i dokładność
skill
inizia ad imparare
zręczność
compared to / in comparison with
inizia ad imparare
w porównaniu z / w porównaniu z
split personalities
inizia ad imparare
Podział osobowości
concerns identity
inizia ad imparare
dotyczy tożsamości
employable
inizia ad imparare
szanse na rynku pracy
grateful
inizia ad imparare
wdzięczny
acquire
inizia ad imparare
nabyć

Devi essere accedere per pubblicare un commento.