struktura panstwa i urzedy

 0    78 schede    mrufko
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
hymn
inizia ad imparare
anthem
władze
inizia ad imparare
authorities
granica
inizia ad imparare
border
gabinet, rząd
inizia ad imparare
cabinet
stolica
inizia ad imparare
capital
obywatel/obywatelka
inizia ad imparare
citizen
rada miejska
inizia ad imparare
city council
Kongres
inizia ad imparare
Congress
konserwatywny
inizia ad imparare
conservative
konstytucja
inizia ad imparare
constitution
dyskutować o problemie
inizia ad imparare
debate an issue
demokracja/demokratyczny
inizia ad imparare
democracy / democratic
wybory lokalne/powszechne
inizia ad imparare
election local / general
uprawniony do głosowania
inizia ad imparare
eligible to vote
ambasada
inizia ad imparare
embassy
startować w wyborach
inizia ad imparare
stand for an election
flaga
inizia ad imparare
flag
zorganizować konferencję prasową
inizia ad imparare
give a press conference
rząd/rządzić
inizia ad imparare
government / govern
głowa państwa
inizia ad imparare
head of state
ojczyzna
inizia ad imparare
homeland / home country
tożsamość (narodowa)
inizia ad imparare
identity (national)
niepodległy/niepodległość
inizia ad imparare
independent / independence
król
inizia ad imparare
king
królestwo
inizia ad imparare
kingdom
lewicowy/prawicowy
inizia ad imparare
left-wing / right-wing
liberalny
inizia ad imparare
liberal
większość
inizia ad imparare
majority
manifest
inizia ad imparare
manifesto
burmistrz
inizia ad imparare
mayor
poseł/posłanka
inizia ad imparare
member of parliament
minister
inizia ad imparare
minister
mniejszość
inizia ad imparare
minority
monarchia
inizia ad imparare
monarchy
naród/narodowy
inizia ad imparare
nation / national
opozycja
inizia ad imparare
opposition
parlament
inizia ad imparare
parliament
partia centrowa
inizia ad imparare
(centre) party
członek partii
inizia ad imparare
party member
uchwalić ustawę
inizia ad imparare
pass a law
polityka
inizia ad imparare
politics
partia polityczna
inizia ad imparare
political party
polityk/ polityka
inizia ad imparare
politician/ politics
lokal wyborczy
inizia ad imparare
polling station
ludność, populacja
inizia ad imparare
population
prezydent
inizia ad imparare
president
premier
inizia ad imparare
prime minister
królowa
inizia ad imparare
queen
ponownie wybrać
inizia ad imparare
re-elect
reforma
inizia ad imparare
reform
reprezentant/ reprezentantka
inizia ad imparare
representative
republika
inizia ad imparare
republic
rodzina królewska
inizia ad imparare
royal family
senat
inizia ad imparare
senate
socjalistyczny
inizia ad imparare
socialist
państwo
inizia ad imparare
state
kadencja
inizia ad imparare
term
Izba Gmin
inizia ad imparare
House of Commons
Izba Lordów
inizia ad imparare
House of Lords
Izba Reprezentantów
inizia ad imparare
House of Representatives
lud, społeczeństwo
inizia ad imparare
people, society
głosować na
inizia ad imparare
vote for
wygrać wybory
inizia ad imparare
win an election
przeprowadzić reformy
inizia ad imparare
carry out reforms
wywołać skandal
inizia ad imparare
cause a scandal
minister finansów Wielkiej Brytanii
inizia ad imparare
Chancellor of the Exchequer
urzędnik państwowy
inizia ad imparare
civil servant
okręg wyborczy
inizia ad imparare
constituency
wicepremier
inizia ad imparare
deputy prime minister
elektorat
inizia ad imparare
electorate
stworzyć koalicje
inizia ad imparare
form a coalition
mieć złą prasę
inizia ad imparare
get bad press
spełniać obietnicę
inizia ad imparare
honour a promise
ujawnić informacje
inizia ad imparare
leak information
ustawodawstwo
inizia ad imparare
legislation
kandydować na urząd
inizia ad imparare
run for office
odbyć kadencję
inizia ad imparare
serve a term
specjalista odpowiadający za wizerunek publiczny polityka
inizia ad imparare
spin doctor

Devi essere accedere per pubblicare un commento.