study and academic work

 0    29 schede    tomku
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
uczyć się intensywnie przez krótki czas
inizia ad imparare
cram
egzaminy z lat ubiegłych
inizia ad imparare
past papers
uczenie się na pamięć
inizia ad imparare
rotelearning
triki do zapamiętywania
inizia ad imparare
mnemonics
uczyć sie dogłębnie
inizia ad imparare
bury yourself in your books
znać temat od podszewki
inizia ad imparare
know the subject inside out
wypracowanie 50-100 słów
inizia ad imparare
composition
dłuższe wypracowanie
inizia ad imparare
essey
dłuższy esej
inizia ad imparare
assignment
projekt bazujący na własnym materiale
inizia ad imparare
project
zbiór prac
inizia ad imparare
portfolio
rozprawa, praca dyplomowa
inizia ad imparare
dissertation
praca magisterska
inizia ad imparare
thesis
mapa umysłu
inizia ad imparare
mind-map
pierwsza wersja
inizia ad imparare
first draft
plagiat
inizia ad imparare
plagiarism
ostateczny termin
inizia ad imparare
deadline
przedłożony
inizia ad imparare
submitted
oceniany
inizia ad imparare
assessed
informacja zwrotna
inizia ad imparare
feedback
wykonać
inizia ad imparare
carry out
czasopismo akademickie
inizia ad imparare
academic journal
wymiana książek pomiędzy bibliotekami
inizia ad imparare
inter-library loan
rezygnacja ze studiów
inizia ad imparare
drop out
ostatnie egzaminy na studiach
inizia ad imparare
finals
pozostać w tyle
inizia ad imparare
fall behind with
przejść z łatwością przez
inizia ad imparare
breeze through
rozpracować, zrozumieć
inizia ad imparare
get the hang of
poczuć pustkę
inizia ad imparare
to go blank

Devi essere accedere per pubblicare un commento.