styl życia, konflikty i problemy

 0    99 schede    anka9981
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
against sb's better judgement
inizia ad imparare
wbrew czyjemuś zdrowemu rozsądkowi
argue/ argument
inizia ad imparare
kłócić się / kłótnia
be complete opposites
inizia ad imparare
bardzo różnić się od siebie, być jak ogień i woda
behave / behaviour
inizia ad imparare
zachowywać się / zachowanie
broad-minded
inizia ad imparare
tolerancyjny
confront /confrontation
inizia ad imparare
skonfrontować / konfrontacja
disagree / disagreement
inizia ad imparare
nie zgadzać się / różnica zdań
discipline
inizia ad imparare
dyscyplina
divorce rates
inizia ad imparare
odsetek rozwodów
dump
inizia ad imparare
rzucić (kogoś)
end a relationship
inizia ad imparare
zakończyć związek
family values
inizia ad imparare
wartości rodzinne
fellowship
inizia ad imparare
koleżeństwo / braterstwo
get a divorce
inizia ad imparare
rozwieść się
give sb the silent treatment
inizia ad imparare
nie odzywać się do kogoś
go ballistic
inizia ad imparare
bardzo się zdenerwować
ground
inizia ad imparare
uziemić, dać (dziecku) szlaban na wychodzenie z domu
have a difference of opinion
inizia ad imparare
mieć odmienne zdania
have a fight
inizia ad imparare
pokłócić się
have a fling
inizia ad imparare
zaszaleć
have an affair
inizia ad imparare
mieć romans
intolerant
inizia ad imparare
nietolerancyjny
lay down some (ground) rules
inizia ad imparare
wyznaczyć (podstawowe) zasady
learn right from wrong
inizia ad imparare
odróżniać dobro od zła
lifelong commitment
inizia ad imparare
zobowiązanie na całe życie
narrow-minded
inizia ad imparare
ograniczony
push the limits
inizia ad imparare
testować granicę
rebel / rebellion
inizia ad imparare
buntować się / bunt
respect other people
inizia ad imparare
szanować innych ludzi
row
inizia ad imparare
kłótnia
sarcastic
inizia ad imparare
sarkastyczny
separated
inizia ad imparare
w separacji
set boundaries
inizia ad imparare
stawiać granice
snub
inizia ad imparare
lekceważyć
stick to the rules
inizia ad imparare
przykleja się zasad
take a dislike to sb
inizia ad imparare
powziąć niechęć do kogoś
take sb's side
inizia ad imparare
wziąć czyjąś stronę
uptight
inizia ad imparare
spięty
virtues and vices
inizia ad imparare
cnoty i wady
break off engagement
inizia ad imparare
zerwać zaręczyny
break up
inizia ad imparare
zerwać z kimś
catch sb out
inizia ad imparare
złapać kogoś (na np. kłamstwie)
cheat on sb
inizia ad imparare
zdradzić kogoś
cut off / stop an allowance
inizia ad imparare
wstrzymać wypłatę kieszonowego
fall in with a bad crowd
inizia ad imparare
wpaść w złe towarzystwo
fall out with sb
inizia ad imparare
pokłócić się z kimś
get away with sth
inizia ad imparare
uniknąć kary za cośget
get back on track
inizia ad imparare
wrócić na dobrą drogę
get back together
inizia ad imparare
wrócić do siebie
get on (well) with
inizia ad imparare
mieć dobre stosunki z
get one's point across
inizia ad imparare
wytłumaczyć swój punkt widzenia
go back on one's promise
inizia ad imparare
nie dotrzymać obietnicy
go on about sth
inizia ad imparare
ciągle o czymś mówić
go out with sb
inizia ad imparare
umawiać się z kimś
have it out with somebody
inizia ad imparare
wyjaśnić coś sobie
let sb down
inizia ad imparare
zawieść kogoś
make up with sb
inizia ad imparare
pogodzić się z kimś
pull oneself together
inizia ad imparare
wziąć się w garść
split up
inizia ad imparare
zrywać (np. o związku)
stand up to sb
inizia ad imparare
sprzeciwiać się komuś
talk things trought
inizia ad imparare
przedyskutować sprawę
tell sb off
inizia ad imparare
zbesztać kogoś
walk out on sb
inizia ad imparare
odejść od kogoś
at the drop of a hat
inizia ad imparare
natychmiast, bez wachania
backdrop
inizia ad imparare
tło
be aware
inizia ad imparare
być świadomym
be green
inizia ad imparare
zzielenieć z zazdrości
beneficial
inizia ad imparare
korzystny
when it came down to it (come down to)
inizia ad imparare
gdy przyszło co do czego (sprowadzają się do)
come to (a place)
inizia ad imparare
przybyć do
consider
inizia ad imparare
uważać za
cost an absolute fortune
inizia ad imparare
kosztować absolutną fortunę (majątek)
discerning
inizia ad imparare
przenikliwy, bystry
drop
inizia ad imparare
spadać
equivalent
inizia ad imparare
odpowiednik
fiddle with sth
inizia ad imparare
bawić się czymś
for instance
inizia ad imparare
na przykład
fuss
inizia ad imparare
zamieszanie
gain
inizia ad imparare
zdobyć
get established in one's profession
inizia ad imparare
zdobyć uznanie w swoim zawodzie
go according to plan
inizia ad imparare
iść zgodnie z planem
go for sth
inizia ad imparare
zdecydować się na coś
in question
inizia ad imparare
o którym mowa, wymieniony
intimate
inizia ad imparare
kameralny
locationwise
inizia ad imparare
biorąc uwagę pod lokalizację
look one's age
inizia ad imparare
wyglądać na swój wiek
offer
inizia ad imparare
offerować
ostentatious
inizia ad imparare
pretensjonalny
outdated
inizia ad imparare
przestarzały
permission
inizia ad imparare
zgoda / pozwolenie
reflect on sth
inizia ad imparare
zastanowić się nad czymś
relatively
inizia ad imparare
stosunkowo
remain
inizia ad imparare
pozostawać
retirement
inizia ad imparare
emerytura
run away
inizia ad imparare
uciec
set one's mind on doing sth
inizia ad imparare
by zdeterminowanym, aby coś zrobić
smoothly
inizia ad imparare
płynnie, bez problemów
value
inizia ad imparare
doceniać
wisdom
inizia ad imparare
mądrość

Devi essere accedere per pubblicare un commento.