supply chain

 0    79 schede    katarinmatela
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wysyłka
inizia ad imparare
shipment
wysyłka
inizia ad imparare
shipping
wydajny, efecktywny
inizia ad imparare
efficient
zyskowny, rętowny
inizia ad imparare
profitable,
przyczyna
inizia ad imparare
a reason, caused
zintegrowana pionowo produkcja
inizia ad imparare
vertically integrated production
główny dostawca
inizia ad imparare
tier-one supplier
dostawca drugiego rzędu
inizia ad imparare
tier-two suppliers
producenci
inizia ad imparare
manufacturers
sprzedaż detaliczna
inizia ad imparare
retail sales
coraz bardziej
inizia ad imparare
more and more, increasingly
poprawiać
inizia ad imparare
to update, inprove
poprawiający
inizia ad imparare
improving
obrona
inizia ad imparare
defense
statek powietrzny
inizia ad imparare
aircraft
porażka
inizia ad imparare
defeat, failure
przywóctwo
inizia ad imparare
leadership
wzrost
inizia ad imparare
increase
rynek
inizia ad imparare
market
wartość
inizia ad imparare
value
przemysł
inizia ad imparare
industry
konkurencyjny
inizia ad imparare
competing
zasób
inizia ad imparare
resource
osiągnięty,
inizia ad imparare
achieved,
efektywność
inizia ad imparare
efficiency
dalszy
inizia ad imparare
further
niemniejjednak
inizia ad imparare
However, nonetheless
poszerzać rangę biznesu
inizia ad imparare
widening rangę of business
sklep spożywczy
inizia ad imparare
grocery
detalista
inizia ad imparare
retailer
osiągalny
inizia ad imparare
reached
firma o ustabilizowanej pozycji
inizia ad imparare
a established company
żądanie
inizia ad imparare
demand
znacząco
inizia ad imparare
significantly
znaczący
inizia ad imparare
significant
inwestycja
inizia ad imparare
investment
zasobny
inizia ad imparare
rich, resources
konsument
inizia ad imparare
consumer
ulepszenia
inizia ad imparare
improvements
stany, zapas
inizia ad imparare
stock
w rzeczy samej
inizia ad imparare
in fact, indeed
półka
inizia ad imparare
a shelf
półki
inizia ad imparare
shelves
produkcja
inizia ad imparare
production, manufacturing
zarządzanie
inizia ad imparare
management
strategia pozyskiwani
inizia ad imparare
sourcing strategy
olbrzymi
inizia ad imparare
enormous, huge
pojemność
inizia ad imparare
capacity
mimo że
inizia ad imparare
although
redukować
inizia ad imparare
reduce
kosztować
inizia ad imparare
to cost
szeroki
inizia ad imparare
wide
zakres
inizia ad imparare
range
źródło
inizia ad imparare
source
gdzieindziej
inizia ad imparare
elsewhere
kierownik
inizia ad imparare
a manager
zadanie
inizia ad imparare
task
wewnętrzny
inizia ad imparare
internal
uchwyt
inizia ad imparare
handle
być w stanie obsłużyć
inizia ad imparare
be able to handle
wiadomość
inizia ad imparare
message
większa widoczność
inizia ad imparare
greater visibility
dostęp
inizia ad imparare
access
dokładny, trafny
inizia ad imparare
accurate
niespodziewany
inizia ad imparare
unexpected
wydarzenie
inizia ad imparare
an event
niedobór, brak
inizia ad imparare
shortfall
zmieniać kierunek
inizia ad imparare
divert
sprzedawca
inizia ad imparare
vendor
zarządzanie, zarząd
inizia ad imparare
management, management
oprogramowanie
inizia ad imparare
software
wyczerpane zapasy
inizia ad imparare
stock-outs
puste półki
inizia ad imparare
empty shelves
gdzieindziej
inizia ad imparare
elsewhere
srogie kary
inizia ad imparare
severe penalties
krytyczny, istotny, decydujacy
inizia ad imparare
critical, important, decisive
wydajny
inizia ad imparare
performance
drobny niewielki
inizia ad imparare
minor
harmonogram, rozkład jazdy, terminarz
inizia ad imparare
schedule, timetable, schedule

Devi essere accedere per pubblicare un commento.