Szymon - irregular verbs

 0    61 schede    mpi
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
być
inizia ad imparare
be - was/were - been
stawać się
inizia ad imparare
become - became - become
łamać
inizia ad imparare
break - broke - broken
przynosić
inizia ad imparare
bring - brought - brought
kupić
inizia ad imparare
buy - bought - bought
potrafić
inizia ad imparare
can - could - could
łapać, chwytać
inizia ad imparare
catch - caught - caught
wybierać
inizia ad imparare
choose - chose - chosen
przychodzić
inizia ad imparare
come - came - come
kosztować
inizia ad imparare
cost - cost - cost
ciąć
inizia ad imparare
cut - cut - cut
robić
inizia ad imparare
do - did - done
rysować
Sam narysowałeś ten obrazek?
inizia ad imparare
draw - drew - drawn
Did you draw this picture by yourself?
pić
Wypiłem za dużo kawy i teraz nie mogę spać.
inizia ad imparare
drink - drank - drunk
I've drunk too much coffee and now I can't sleep.
jeść
Zjadłam twoją kanapkę.
inizia ad imparare
eat - ate - eaten
I've eaten your sandwich.
spadać
inizia ad imparare
fall - fell - fallen
czuć
Czułem się zażenowany całą tą sytuacją.
inizia ad imparare
feel - felt - felt
I felt embarrassed by the whole situation.
latać
Stado ptaków przeleciało tuż nad naszymi głowami.
inizia ad imparare
fly - flew - flown
A flock of birds flew right over our heads.
znaleźć
inizia ad imparare
find - found - found
zapominać
Już zapomniałem hasło, które wymyśliłem wczoraj.
inizia ad imparare
forget - forgot - forgotten
I've already forgotten the password I came up with yesterday.
dostać
Dostałem wiele wspaniałych prezentów na urodziny.
inizia ad imparare
get - got - got
I got many wonderful presents for my birthday.
dawać
Dała mi prezent zapakowany w czerwony papier.
inizia ad imparare
give - gave - given
She gave me a present wrapped up in red paper.
iść
Nie ma jej tu teraz, poszła do gabinetu kierownika.
inizia ad imparare
go - went - gone
She's not here at the moment, she's gone to the manager's office.
mieć
Miałem w swoim życiu wiele samochodów, ale ten jest najlepszy.
inizia ad imparare
have - had - had
I've had many cars in my life, but this one is the best.
słyszeć
Słyszałaś najnowszą plotkę?
inizia ad imparare
hear - heard - heard
Have you heard the latest gossip?
trzymać
Mary zatrzymała kopię listu.
inizia ad imparare
hold - held - held
Mary kept a copy of the letter.
wiedzieć, znać
Tom zawsze znał odpowiedzi na wszystkie pytania.
inizia ad imparare
know - knew - known
Tom always knew the answers to all the questions.
uczyć się
inizia ad imparare
learn - learnt - learnt
opuszczać
inizia ad imparare
leave - left- left
leżeć
Wczoraj leżałam w łóżku przez całe rano.
inizia ad imparare
lie - lay - lain
Yesterday I lay in bed all morning.
zaświecić
inizia ad imparare
light - lit - lit
robić
Mama zrobiła pyszny tort na twoje urodziny.
inizia ad imparare
make - made - made
Mum's made a delicious cake for your birthday.
spotkać
inizia ad imparare
meet - met - met
kłaść
Nie wiem, gdzie położyłem pióro.
inizia ad imparare
put - put - put
I don't know where I've put my pen.
czytać
inizia ad imparare
read - read - read
jezdzić konno, ujeżdzać
inizia ad imparare
ride - rode - ridden
biec
Przebiegła wiele mil, aż była całkowicie wyczerpana.
inizia ad imparare
run - ran - run
She ran for miles until she was completely exhausted.
mówić
Rozmawiałem z nią ledwo wczoraj.
inizia ad imparare
speak - spoke - spoken
I spoke to her only yesterday.
powiedzieć
inizia ad imparare
say - said - said
widzieć
Widziałeś moje okulary?
inizia ad imparare
see - saw - seen
Have you seen my glasses?
sprzedawać
Sprzedaliśmy nasz samochód.
inizia ad imparare
sell - sold - sold
We've sold our car.
wysyłać
inizia ad imparare
send - sent - sent
świecić
inizia ad imparare
shine - shone - shined
strzelać
Wystrzeliłam trzy pociski i wszystkie trafiły w sam środek celu.
inizia ad imparare
shoot - shot - shot
I shot three bullets and all of them hit the target dead centre.
śpiewać
Chwyciła mikrofon i zaśpiewała swoją ulubioną piosenkę.
inizia ad imparare
sing - sang - sung
She grabbed the microphone and sang her favourite song.
siedzieć
Usiedliśmy na chwilę, by cieszyć się widokiem.
inizia ad imparare
sit - sat - sat
We sat down for a moment to enjoy the view.
spać
Zeszłej nocy spałam jak niemowlę.
inizia ad imparare
sleep - slept - slept
Last night I slept like a baby.
spędzać
inizia ad imparare
spend - spent - spent
stać
Nie widziałeś mnie, bo stałem za tobą.
inizia ad imparare
stand - stood - stood
You didn't see me because I stood behind you.
kraść
Moi przeciwnicy ukradli mój pomysł i udawali, że sami na niego wpadli.
inizia ad imparare
steal - stole - stolen
My rivals stole my idea and pretended it was their own.
pływać
Pływałaś już w nowym basenie?
inizia ad imparare
swim - swam - swum
Have you swum in the new pool yet?
brać
Szkoda, że nie wziąłeś zdjęć ze sobą, żeby mi je pokazać.
inizia ad imparare
take - took - taken
I wish you had taken the photos with you to show them to me.
uczyć (kogoś)
inizia ad imparare
teach - thaught - thaught
drzeć
Pies rozerwał mój zeszyt na kawałeczki.
inizia ad imparare
tear - tore - torn
The dog tore my notebook into shreds.
powiedzieć
inizia ad imparare
tell - told - told
myśleć
inizia ad imparare
think - thought - thought
rzucać
Nie moja wina, że nie złapałaś piłki, gdy ją do ciebie rzuciłem.
inizia ad imparare
throw - threw - thrown
It's not my fault you didn't catch the ball when I threw it to you.
rozumieć
Zrozumiał wskazówki, chociaż jego angielski nie był zbyt dobry.
inizia ad imparare
understand - understood - understood
He understood the directions, even though his English wasn't too good.
nosić
Nosiłem tę parę dżinsów przez całe liceum.
inizia ad imparare
wear - wore - worn
I wore this pair of jeans all through high school.
wygrywać
W zeszłym roku moja drużyna po raz pierwszy wygrała mistrzostwo.
inizia ad imparare
win - won - won
Last year my team won the championship for the first time.
pisać
inizia ad imparare
write - wrote - written

Devi essere accedere per pubblicare un commento.