takie różne

 0    354 schede    agnieszkapolowniak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dziadkowie od strony matki
inizia ad imparare
maternal grandparents
dziadkowie od strony ojca
inizia ad imparare
paternal grandparents
znaczenie (np. wypowiedzi), sens (np. słów)
inizia ad imparare
importance (eg. expression) makes sense (eg. words)
dzielić
inizia ad imparare
to share
cecha (np. charakteru), rys charakterystyczny
inizia ad imparare
feature (eg character), a feature characteristic, trait
wady i zalety
inizia ad imparare
pros and cons
mankament
inizia ad imparare
drawback
mieć lukę w pamięci, mieć pustkę w głowie
inizia ad imparare
go blank
łamać serce
inizia ad imparare
break heart
patrzeć z góry na
inizia ad imparare
look down on
życia i śmierci (np. sprawa)
inizia ad imparare
life or dead
kwestia
inizia ad imparare
issue
porównać produkty
inizia ad imparare
compare products
sprawdzić ceny
inizia ad imparare
check prices
zbierać
inizia ad imparare
collect
kraj pochodzenia
inizia ad imparare
Country of origin
również, też, także
inizia ad imparare
too, as well
ostatni kwartał
inizia ad imparare
last quarter
harmonogram, rozkład jazdy, terminarz
inizia ad imparare
timetable, schedule - next term runs from... to...
przyszły plan
inizia ad imparare
future arrangement
dogodny / niedogodny
inizia ad imparare
convenient / inconvenient
dobra robota
inizia ad imparare
well done
świetna robota
inizia ad imparare
great job
akceptować różnice
inizia ad imparare
accept differences
tolerancyjny na różnice
inizia ad imparare
tolerant of differences
popaść w niełaskę
inizia ad imparare
fall from grace/loss status or respect
imitacja
inizia ad imparare
imitation/rip-off goods/fake
różnorodność, wybór
inizia ad imparare
diversity, choice, variety
asortyment produktów, oferta produkcyjna firmy
inizia ad imparare
product range, offering production companies, variety
handel czymś (często nielegalny)
inizia ad imparare
trade in - rip-off goods
załącznik, załączyć
inizia ad imparare
attachment, attach
opłacalny
inizia ad imparare
profitable
poprawić np język
inizia ad imparare
pick up
odświeżyć język
inizia ad imparare
brush up my Spanish
radzić sobie finansowo, dawać sobie radę
inizia ad imparare
get by
uchodzić za coś
inizia ad imparare
pass for
zrozumieć, pojąć, zapamiętać
inizia ad imparare
take in
nie móc dojść do porozumienia, mówić o zupełnie różnych rzeczach
inizia ad imparare
talk at cross purposes
mieć na końcu języka
inizia ad imparare
have on the tip of my tongue
źle zrozumieć (np. jakąś sytuację)
inizia ad imparare
get the wrong end of the stick
nie umiem tego wymówić
inizia ad imparare
I can not get my tongue round this word
nie potrafię sobie teraz tego przypomnieć
inizia ad imparare
I can not get my mind round this definition
przez pomyłkę
inizia ad imparare
by mistake/in error
odpowiedzieć
inizia ad imparare
to reply (mailem), answer to sb, respond to sb
zapytać
inizia ad imparare
ask sb, request sb to
język rodzimy
inizia ad imparare
native language/mother tongue
okropna strata
inizia ad imparare
terrible lost
kompletne zdumienie, osłupienie, zaskoczenie
inizia ad imparare
Complete amazement
poważny związek
inizia ad imparare
serious relationship
duże prawdopodobieństwo
inizia ad imparare
strong possibility
bezpośrednie niebezpieczeństwo
inizia ad imparare
immediate danger
wielkie rozczarowanie
inizia ad imparare
huge disappointment
popularna opinia
inizia ad imparare
popular opinion
olbrzymia wyobraźnia
inizia ad imparare
bujna imagination
osiągać, osiągnięcie
inizia ad imparare
achieve, achievement
dorosły, dorosłość
inizia ad imparare
Adult, adulthood
zdumieć się, zdumienie
inizia ad imparare
amaze, amazement
świadomy, świadomość
inizia ad imparare
aware, awareness
znudzony, nuda
inizia ad imparare
bored, boredom
świętować, uroczystość
inizia ad imparare
Celebrate, celebration
ciekawy, ciekawość
inizia ad imparare
curious, curiosity
rozczarowany, rozczarowanie
inizia ad imparare
Disappointed, disappointed
ekscytować, ekscytacja
inizia ad imparare
Excite, excitement
wolny, wolność
inizia ad imparare
Free, freedom
frustracja
inizia ad imparare
frustration
hojny, hojność
inizia ad imparare
Generous, generous
szczęśliwy, szczęście
inizia ad imparare
happy, happiness
wyobrazić, wyobraźnia
inizia ad imparare
Imagine, imagination
udowodnić, dowód
inizia ad imparare
proof, the proof
poprawić, poprawa
inizia ad imparare
Improve, improvement
dobry, dobroć
inizia ad imparare
kind, kindess
członek, członkowstwo
inizia ad imparare
Member, membership
kusić, pokusa
inizia ad imparare
tempt, temptation
mądry, mądrość
inizia ad imparare
wise, wisdom
upokorzyć
inizia ad imparare
humiliate
zrobić sztukę
inizia ad imparare
make art
okazać się
inizia ad imparare
turn out
wyłączyć
inizia ad imparare
to switch off/turn off
odnależć się
inizia ad imparare
turn up
zawierać
inizia ad imparare
to contain/ included
zaangażowany
inizia ad imparare
involved
ośmieszać, wykpić, szydzić, drwić
inizia ad imparare
ridicule
krótki i związły
inizia ad imparare
short and sweet
przekonać kogoś, pozyskać kogoś
inizia ad imparare
win sb over
zakończyć działanie, dokończyć rozpoczęty proces
inizia ad imparare
Finish, finish the process started, following through
zapłacić rachunek
inizia ad imparare
pay the bill, foot the bill
wystroić się, ubrać się elegancko, przebrać się
inizia ad imparare
dress up
podjąć decyzję
inizia ad imparare
make up your mind
wykluczyć
inizia ad imparare
to ban, rule out
przegapić
inizia ad imparare
miss out on
miejsce
inizia ad imparare
venue
wygląd
inizia ad imparare
appearance
maniery
inizia ad imparare
manners
błyskawiczny osąd
inizia ad imparare
Instant judgment
przesadzać, popadać w przesadę
inizia ad imparare
exaggerate, to fall overboard
pierwsze wrażenie
inizia ad imparare
first impression
następować (po kimś, czymś), objąć stanowisko (po kimś)
inizia ad imparare
succeed
autostrada
inizia ad imparare
a motorway
pozycja
inizia ad imparare
position
odpady
inizia ad imparare
waste
ikona
inizia ad imparare
icon
oprogramowanie
inizia ad imparare
software
przetłumaczalne
inizia ad imparare
translatable
błagać
inizia ad imparare
beg, implore
nieruchomy
inizia ad imparare
immobile, still, stationary
właśnie
inizia ad imparare
just, merely
plecak
inizia ad imparare
a rucksack, backpack
cicho
inizia ad imparare
silent, mute
zatrudniony
inizia ad imparare
employed do, task with
taki sam
inizia ad imparare
the same, similar, identical
precyzyjny
inizia ad imparare
precise, accurate
balsam na skołatane nerwy
inizia ad imparare
Balm for my jangled nerves
uważność, rozwaga, troska
inizia ad imparare
mindfulness, prudence, care
radzić sobie z czymś
inizia ad imparare
cope with sth
obniżać ciśnienie krwi
inizia ad imparare
lower blood pressure
zmniejszać niepokój
inizia ad imparare
reduce/decrease anxiety
żonglować
inizia ad imparare
juggle
zderzać się, zderzyć się, kolidować
inizia ad imparare
collide
kwaśna mina
inizia ad imparare
sour face
dźwigać hipotekę
inizia ad imparare
shoulder a mortgage
sieć sklepów
inizia ad imparare
supermarket chain
stresor, czynnik wywołujący stres
inizia ad imparare
stressor
system immunologiczny
inizia ad imparare
an immune system
worek treningowy
inizia ad imparare
punching bag/punch bag
szybki spacer wkoło domu
inizia ad imparare
quick walk around the block
wagon metra
inizia ad imparare
subway car
kampus
inizia ad imparare
campus
urządzenia do utrzymania zdrowia
inizia ad imparare
wellness resources
wiadomość tekstowa
inizia ad imparare
text message
ratujący życie
inizia ad imparare
life saver
ciśnienie krwi
inizia ad imparare
blood pressure
problemy z sercem
inizia ad imparare
heart problems
poziom stresu
inizia ad imparare
stress levels
ćwiczenia oddechowe
inizia ad imparare
breathing exercises
student koledżu
inizia ad imparare
college student
dziecięce zachowanie
inizia ad imparare
child mode
niewiarygodne
inizia ad imparare
impossible to believe/ beyond belief
panikować
inizia ad imparare
panic/loose your cool
mieć obsesję na punkcie rowerów
inizia ad imparare
i've got a bit of an obsession with bikes.
absolutny fanatyk
inizia ad imparare
Absolute fanatic
pod kontrolą
inizia ad imparare
under control
poza kontrolą
inizia ad imparare
out of control
kluczowy gracz
inizia ad imparare
a key player
brać rzeczy osobiście
inizia ad imparare
take things personally
spóźnienie
inizia ad imparare
lateness
twierdzić
inizia ad imparare
argue
psychoterapeuta
inizia ad imparare
psychotherapist
poczucie władzy
inizia ad imparare
a sense of power
odwołany pociąg
inizia ad imparare
Canceled train
odwołany lot
inizia ad imparare
cancelled flight
wartość socialna
inizia ad imparare
Social value
odstresować się
inizia ad imparare
to de-stress
terapia
inizia ad imparare
therapy
choroba tropikalna
inizia ad imparare
tropical disease
sytuacja bez przegranych
inizia ad imparare
win-win situation
zaleta, przewaga
inizia ad imparare
advantage
zderzenie czołowe
inizia ad imparare
head-on collision
manewr
inizia ad imparare
maneuver
przez siebie
inizia ad imparare
by myself
samemu
inizia ad imparare
yourself
zadowolony z siebie
inizia ad imparare
pleased with myself
mówić do szerszej publiczności
inizia ad imparare
speak to a wider audience
mówić - długa rozmowa
inizia ad imparare
speak/talk
powiedzieć - krótka konwersacja
inizia ad imparare
say/tell
przez pomyłkę
inizia ad imparare
by mistake/in error
zapytać
inizia ad imparare
ask/request for
słownik
inizia ad imparare
a dictionary/lexis
odpowiedzieć
inizia ad imparare
answear/ respond to sobebody
poronienie
inizia ad imparare
miscarriage, lost pregnancy
szkoła zawodowa
inizia ad imparare
vocational school
insekt
inizia ad imparare
insect
insekt, owad, wirus, wkurzać
inizia ad imparare
insect, virus, bug
balon napełniony gorącym powietrzem
inizia ad imparare
hot air baloon
zadzierać nos
inizia ad imparare
pick his nose
mieć lukę w pamięci, mieć pustkę w głowie
inizia ad imparare
go blank
latarka
inizia ad imparare
torch
wesołe miasteczko
inizia ad imparare
funfair
niewdzięczny
inizia ad imparare
ungrateful
zdruzgotany
inizia ad imparare
devastated
włączyli prąd
inizia ad imparare
power come on
dokonać płatności
inizia ad imparare
settle a payment
podbić terytorium
inizia ad imparare
conquer territory
w pośpiechu
inizia ad imparare
in a hurry, in haste
powoli
inizia ad imparare
slowly, at leisure
żałować, odczuwać żal, okazywać skruchę
inizia ad imparare
regret, be sorry, repent
oddalać się od siebie
inizia ad imparare
apart from each other
odnowienie, odrestaurowanie
inizia ad imparare
renowating, to renovate
ziewać
inizia ad imparare
yawn
ujadający pies
inizia ad imparare
yappy dog
kryształowa kula (do odgadywania przyszłości)
inizia ad imparare
cristal ball
karty tarota
inizia ad imparare
tarot cards
wróżka
inizia ad imparare
fortune teller
światły, oświecony, postępowy, mądry
inizia ad imparare
Enlightened
oświecać, oświecić (np. lud, ludność)
inizia ad imparare
enlighten
pouczający
inizia ad imparare
Enlightening
dojeżdżać (np. do pracy, do szkoły)
inizia ad imparare
commute (eg. to work, to school)
podkreślić
inizia ad imparare
emphasize, stress, underline, highlight
zaraźliwe, zainfekowany, zainfekowane
inizia ad imparare
contagious, infected, infected
wagon restauracyjny
inizia ad imparare
restaurant car
nostalgiczny, stęskniony za domem
inizia ad imparare
nostalgic, homesick, homesickness
choroba morska
inizia ad imparare
seasick, seasickness
klasyczny
inizia ad imparare
classic
classic - a very good or known example of a category
klasyczna
inizia ad imparare
Classical
classical - a well-known type of music
historyczny
inizia ad imparare
historical
historical - connected to stories about the past - historical books
historyczny moment
inizia ad imparare
historic
historic - very important for a lot of people, it will be remembered - historic day
ekonomiczny
inizia ad imparare
economical
economical - cheap, good value for money, economical tickets
ekonomiczny model
inizia ad imparare
The economic model
economic - connected to economics, economic of the country
uzależnienie
inizia ad imparare
addiction
dopamina
inizia ad imparare
dopamine
kostiumy
inizia ad imparare
costumes
system dżwiękowy
inizia ad imparare
Sound system
hulaka, imprezowicz
inizia ad imparare
reveller
uderzeni przez ulewę
inizia ad imparare
hit by downpour
pinezka
inizia ad imparare
drawing pin
unikalny rodzaj sztuki
inizia ad imparare
unique kind of art
płótno / obraz
inizia ad imparare
canvas / painting
recykling
inizia ad imparare
recycling
przykleić do
inizia ad imparare
glue to
niechętny
inizia ad imparare
unwilling
zmusić kogoś do pójścia gdzieś, trzymając go na celowniku, prowadzić siłą
inizia ad imparare
frogmarch
gwóźdź z szeroką główką
inizia ad imparare
doornail
gwóźdź, przybijać gwóźdź
inizia ad imparare
Nail, to nail
paznokieć
inizia ad imparare
fingernail
jadowity
inizia ad imparare
venomous
ochrona zabytków, środowiska
inizia ad imparare
conservation
reputacja
inizia ad imparare
reputation
popijać, sączyć
inizia ad imparare
sip
skrzynka odbiorcza
inizia ad imparare
inbox
spam
inizia ad imparare
spam
skasowane wiadomości
inizia ad imparare
deleted items
załącznik
inizia ad imparare
an attachment
uciszać
inizia ad imparare
shush
biodegradowalny
inizia ad imparare
biodegradable
nurkować
inizia ad imparare
to dive
tonąć
inizia ad imparare
sink - sank - sunk
ekosystem
inizia ad imparare
ecosystem
rozciąga się
inizia ad imparare
extends, streches
pamiątki
inizia ad imparare
memorabilia
kapliczka
inizia ad imparare
shrine
punktualność
inizia ad imparare
punctuality, timekeeping
kapok
inizia ad imparare
life vest, life jacket
akceptować różnice
inizia ad imparare
accept differences, the difference
tolerować różnice
inizia ad imparare
tolerate differences, tolerate of difference
imitacja
inizia ad imparare
imitation, rip-off good, fake
The trade in rip-off goods.
różnorodność
inizia ad imparare
variety
paliwo kopalne
inizia ad imparare
fossil
elektrownia węglowa
inizia ad imparare
fossil-fuel power station
odnawialne
inizia ad imparare
Renewable
cieplarnia
inizia ad imparare
greenhouse
nienaruszający równowagi ekologicznej
inizia ad imparare
sustainable
ślad węglowy
inizia ad imparare
carbon footprint
petycja
Podpisałem petycję przeciw wyburzeniu budynku, ponieważ to jedno z moich ulubionych miejsc w mieście.
inizia ad imparare
petition
I signed the petition to stop the building from being demolished because it's one of my favourite places in town.
widoczny, zauważalny
inizia ad imparare
visible, noticeable
niewidoczny, niezauważalny
inizia ad imparare
invisible, imperceptible
rozciągać się
inizia ad imparare
extend
pilny
inizia ad imparare
urgent
robiący wrażenie
inizia ad imparare
impressive
wyposażyć
inizia ad imparare
equip
równoznaczny
inizia ad imparare
equivalent, synonymous
literacki
inizia ad imparare
literary
cnotliwość
inizia ad imparare
virtue
światowy (problem)
inizia ad imparare
global
własność, posiadanie
inizia ad imparare
possession
własność, mienie
inizia ad imparare
property
zbieg okoliczności
inizia ad imparare
coincidence
What a terrible experience.
dziwne
inizia ad imparare
weird
How weird.
żenujący, wprawiający w zakłopotanie
inizia ad imparare
embarrassing
How embarrassing.
dwujęzyczny
inizia ad imparare
bilingual
bakteria
inizia ad imparare
bacterium, bacteria
most antibiotics are made from bacteria
rzucać monetą
inizia ad imparare
toss
if you toss a coin...
świnka morska
inizia ad imparare
guinea-pig
niezauważony
inizia ad imparare
unnoticed
neutron
inizia ad imparare
neutrino
over 100 billion neutrinos pass unnoticed through your head every second.
błąd drukarski
inizia ad imparare
misprint
This book is printed with a misprint.
niemożność
inizia ad imparare
inability
it means inability co concentrate on anything.
źle ocenić
inizia ad imparare
misjudge
I completely misjudge Alan.
przepisać
inizia ad imparare
rewrite
I advise you to rewrite it.
nieczytelny
inizia ad imparare
illegible
niewłaściwe
inizia ad imparare
inadequate, inproper
niedogodny
inizia ad imparare
inconvenient
nietowarzyski, aspołeczny
inizia ad imparare
antisocial, asocial
źle wyposażony
inizia ad imparare
ill-equipped
rowerzysta
inizia ad imparare
a cyclist
karta rowerowa
inizia ad imparare
a cycling licence
słuchawki
inizia ad imparare
headphones, earphones
urządzenie (sprzęt używany w domu, np. kuchenka lub zmywarka)
Powinno się obowiązkowo wyłączać wszystkie urządzenia elektryczne w nocy i nie zostawiać ich w stanie gotowości.
inizia ad imparare
appliance
it should be compulsory to turn off all electrical appliances at night and not leave them on standby.
stan gotowości
inizia ad imparare
standby
obowiązkowo
inizia ad imparare
compulsory
wbrew prawu
inizia ad imparare
against the law
it should be against the law for parents to give fast food to obese children.
otyły
inizia ad imparare
obese
przyczynić się do
inizia ad imparare
contribute to
wybory
inizia ad imparare
an election
not to vote in elections
doradztwo
inizia ad imparare
counseling
narzucać
inizia ad imparare
impose
kolidować, zakłócać
inizia ad imparare
interfere
it won't interfere with the systems.
przejść przez ochronę lotniska
inizia ad imparare
go through airport security
aluminiowa kula inwalidzka
inizia ad imparare
Aluminum crutch
detektor zapiszczał
inizia ad imparare
detector beeped
usunąć, zdjąć
inizia ad imparare
remove, take off
zmuszony
inizia ad imparare
forced
irytacja
inizia ad imparare
irritation, annoyance
dyskomfort
inizia ad imparare
discomfort
zrobienie grymasu na twarzy, wykrzywienie się
inizia ad imparare
Make a grimace on the face, curl up
skaner bagażu
inizia ad imparare
Luggage/baggage scanner
bezsensowny, nieistotny
inizia ad imparare
Senseless, meaningless
konfiskować
inizia ad imparare
confiscate
bagaż podręczny
inizia ad imparare
carry-on baggage
bezcłowe
inizia ad imparare
Duty-free
zachęcać, mobilizować
inizia ad imparare
encourage, mobilize
zakaz
inizia ad imparare
ban
niewyobrażony
inizia ad imparare
niewyobrażony
niepasteryzowane
inizia ad imparare
unpasteurized
niemożliwość, niemożność
inizia ad imparare
impossibility, inability
nierozdysponowany, będący do dyspozycji
inizia ad imparare
unappropriated
nieodpowiedni, niestosowny (np. ubiór), niewłaściwy
inizia ad imparare
inadequate, inappropriate
nieatrakcyjny
inizia ad imparare
unattractive
nieudolny, nieporadny
inizia ad imparare
incapable
chaotyczny, niespójny
inizia ad imparare
chaotic, incoherent
niekończący się
inizia ad imparare
endless, uncontinue
rozwiązać, rozpiąć, cofnąć
inizia ad imparare
solve, undo
niespokojny, nieswój, zaniepokojony
inizia ad imparare
uneasy
wyokrętować
inizia ad imparare
disembark
niegościnny, surowy (np. klimat, pogoda)
inizia ad imparare
inhospitable
nieślubny, z nieprawego łoża (o potomstwie), bezprawny, nieprawny, nielegalny, niedozwolony
inizia ad imparare
illegitimate
analfabeta
inizia ad imparare
illiterate
nieoficjalny
inizia ad imparare
unofficial
bezosobowy
inizia ad imparare
impersonal
niepraktyczny
inizia ad imparare
impractical
niezwiązany z tematem, nieistotny
inizia ad imparare
irrelevant
niezastąpiony
inizia ad imparare
irreplaceable
wyrosnąć z czegoś (o ubraniu)
inizia ad imparare
grow out of something (of clothes)/outgrow
znęcać się nad kimś, maltretować
inizia ad imparare
ill-treat
wyrośnięte
inizia ad imparare
outgrown
my daughter outgrew most of her clothes
monosylabowe
inizia ad imparare
Monosyllabic
przywracać na stanowisko
inizia ad imparare
reinstate
pacjent ambulatoryjny
inizia ad imparare
outpatient
multiwitamina
inizia ad imparare
Multivitamin
żlezrozumiany
inizia ad imparare
Misunderstood
przeciwwirusowy
inizia ad imparare
antiviral
aktualizacja, usprawnienie, podnieść standard usługi
inizia ad imparare
Update, upgrade
i was upgraded to business class
rozbroić, rozładować napięcie
inizia ad imparare
defuse
the police are trying to defuse racial tension.
podyplomowy
inizia ad imparare
postgraduate
konieczny warunek, warunek wstępny
inizia ad imparare
precondition
przejedzony
inizia ad imparare
overeaten
mający miejsce dwa razy w roku
inizia ad imparare
taking place twice a year
współistnienie
inizia ad imparare
coexistence
poniżej normy, standardu
inizia ad imparare
substandard
międzyrządowy
inizia ad imparare
intergovernmental
cierpiący na niedobór personelu
inizia ad imparare
understaffed
nadludzki
inizia ad imparare
superhuman
autofokus
inizia ad imparare
autofocus
kierować, dać radę, uporać się, zarządzać, zdołać
inizia ad imparare
manage
kroki
inizia ad imparare
footsteps
włączony telewizor
inizia ad imparare
the TV on

Devi essere accedere per pubblicare un commento.