TED: The family I lost in North Korea. And the family I gained.

 0    48 schede    kamilazabik2
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
borykać się, wysilać się, zmagać się
inizia ad imparare
struggle
głód, klęska głodu
inizia ad imparare
famine
wędrować, włóczyć się, szwędać się
inizia ad imparare
wander
ogrom, duże natężenie
inizia ad imparare
heaviness
usychać, więdnąć, suszyć (się)
inizia ad imparare
wither
ściskać, przytulać
inizia ad imparare
hug
żebranie
inizia ad imparare
begging
kopalnia węgla
inizia ad imparare
coal mine
przenikliwy, przejmujący, nieprzyjemny
inizia ad imparare
bitter
schron podziemny
inizia ad imparare
an underground shelter
niemniej jednak, jednakże
inizia ad imparare
nevertheless
zastępcza matka
inizia ad imparare
foster mother
dusić się (z braku powietrza), dusić
inizia ad imparare
suffocate
lista studentów
inizia ad imparare
dean's list
przytłaczający, nieprzeparty (np. uczucie, wrażenie)
inizia ad imparare
overwhelming
łamać coś, niszczyć coś
inizia ad imparare
tear something up
zwyczajny, szablonowy, sztampowy
inizia ad imparare
run-of-the-mill
położyć się cieniem, kłaść się cieniem
inizia ad imparare
overshadow
niszczyć, niweczyć, przekreślić (np. szanse)
inizia ad imparare
blight
być ograniczonym do czegoś
inizia ad imparare
be confined to something
niekończący się, ciągnący się bez końca
inizia ad imparare
interminable
oswobodzenie, uwolnienie, wyzwolenie
inizia ad imparare
liberation
pustelnik
inizia ad imparare
hermit
zebrać się, zbierać się
inizia ad imparare
gather
upiorny, pełen grozy, niesamowity
inizia ad imparare
eerie
centrum miasta
inizia ad imparare
downtown
nieuchronnie
inizia ad imparare
inevitably
odprężać się, relaksować się
inizia ad imparare
wind down
należący do klasy średniej, dotyczący klasy średniej
inizia ad imparare
middle-class
poza zasięgiem
inizia ad imparare
out of reach
kosztowność, wysokie koszty
inizia ad imparare
costliness
pasaż handlowy, centrum handlowe
inizia ad imparare
arcade
opłata za przejazd
inizia ad imparare
a fare
znikać
inizia ad imparare
to vanish
mieszkać poza miejscem pracy lub nauki
inizia ad imparare
to live out
nieustanny, niesłabnący, nieprzerwany
inizia ad imparare
unremitting
wpatrywać się intensywnie
inizia ad imparare
gaze
z grubsza, mniej więcej
inizia ad imparare
roughly
zbiórka (zwolenników lub przeciwników czegoś), zgromadzenie ludzi (we wspólnym celu)
inizia ad imparare
rally
najwyższy (o władzy), największa (np. ofiara), naczelny (np. wódz)
inizia ad imparare
supreme
uciekać, umykać
inizia ad imparare
flee
stale, nieustannie
inizia ad imparare
perpetually
wytropić coś, odnaleźć coś
inizia ad imparare
track something down
wyłaniać się, pojawiać się, ukazywać się
inizia ad imparare
emerge
wyższe szczeble, wyższe sfery
inizia ad imparare
upper echelons
istnieć, być, egzystować
inizia ad imparare
subsist
rozrywki, atrakcje
inizia ad imparare
amusements
surowy (o wyglądzie czegoś), prosty
inizia ad imparare
stark

Devi essere accedere per pubblicare un commento.