tekst o mailu

 0    22 schede    solanum
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
mówienie przez telefon
inizia ad imparare
speaking via the phone
odbiorca wiadomości e-mail
inizia ad imparare
the recipient of an email
w połowie
inizia ad imparare
halfway through
śmiercionośny
inizia ad imparare
deadly
czuć się porywczy i emocjonalny
inizia ad imparare
feel impetuous and emotional
wypowiadane słowa znikną, ale e-mail jest na zawsze
inizia ad imparare
spoken words fade but email is forever
ujść z czymś na sucho
inizia ad imparare
to get away with something
zmyślić coś
inizia ad imparare
to make something up
przez
inizia ad imparare
via
prawie zawsze,
inizia ad imparare
almost invariably,
być zapchana codziennie spamem
inizia ad imparare
be swamped every day with Spam
być strasznym rozproszeniem
inizia ad imparare
be a terrible distraction
zajrzeć na
inizia ad imparare
to peek at
całkowita forma hipokryzji z mojej strony
inizia ad imparare
A gross form of hypocrisy on my part
wyrzucać z okna
inizia ad imparare
to sling out of the window
Raz groził że
inizia ad imparare
I once threatened to
cokolwiek mniej jest nieuprzejme
inizia ad imparare
anything less is uncivil
trudne do pokonania, jako
inizia ad imparare
hard to beat as
prędko
inizia ad imparare
swiftly
cudownie ekonomiczne narzędzie
inizia ad imparare
marvelously economical tool
rozległe kontakty handlowe
inizia ad imparare
far-flung commercial contacts
wspaniała metoda
inizia ad imparare
terrific method

Devi essere accedere per pubblicare un commento.