Test weryfikacyjny 2

 0    110 schede    agakrysz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Persecution
inizia ad imparare
prześladowanie
Constitute
inizia ad imparare
stanowić / składać się na
Plight
inizia ad imparare
trudna sytuacja/ niedola
Given
inizia ad imparare
zważywszy na
Turmoil
inizia ad imparare
zamieszanie
Contributing to something
inizia ad imparare
przyczyniające się do czegoś
Unleash
inizia ad imparare
wywołać/ rozpętać (np. wojnę)
Torrent of violence
potok)
inizia ad imparare
fala przemocy (torrent - ulewa
To resort to something
inizia ad imparare
uciekać się do czegoś
A palliative
inizia ad imparare
półśrodek; paliatyw
A societal mindset
nastrojach) nastawienie / sposób myślenia
inizia ad imparare
społeczne (o normach
Interreligious
inizia ad imparare
istniejący między dwoma (lub więcej) grupami religijnymi /
z udziałem dwóch (lub więcej) grup religijnych
inizia ad imparare
z udziałem dwoch (LUB więcej) grup religijnych
out-group
inizia ad imparare
grupa zewnętrzna
Wanton
inizia ad imparare
nieokiełznany / bezsensowny
Social cohesion
inizia ad imparare
spójność społeczna
Aptly
inizia ad imparare
trafnie / stosownie
Do evil
inizia ad imparare
czynić zło
Conviction
inizia ad imparare
przekonanie
Prevailing
inizia ad imparare
powszechny / przeważający (general)
Agony
inizia ad imparare
cierpienie / udręka
Impetus
inizia ad imparare
bodziec / impuls
Spike
inizia ad imparare
nagły wzrost
To step In
inizia ad imparare
wkroczyć / zaangażować się
Mitigate (the situation)
inizia ad imparare
łagodzić / uspokajać
Sacrificial lamb
inizia ad imparare
baranek ofiarny (rel.) / kozioł ofiarny
Ills
inizia ad imparare
dolegliwości / zło / szkoda / krzywda
Rampant
inizia ad imparare
szalejący / gwałtowny
To Foster sth
inizia ad imparare
sprzyjać czemuś
Resentment
inizia ad imparare
gniew / niechęć / frustracja
Reinvigorate
inizia ad imparare
wzmacniać / ożywiać / dynamizować
In the wake of
inizia ad imparare
w ślad za czymś
Framework
inizia ad imparare
struktura
Cleavage
inizia ad imparare
rozłam / podział
Prevalence
inizia ad imparare
przewaga / dominacja
Blasphemy
inizia ad imparare
bluźnierstwo
Abuse
inizia ad imparare
nadużywane / wykorzystywane
To settle stores
inizia ad imparare
wyrównać rachunki
Mandatory
inizia ad imparare
obowiązkowy / obligatoryjny
Allegations
inizia ad imparare
zarzuty / oskarżenia
Reproduce
inizia ad imparare
odtwarzać / naśladować
a widely-held perception
inizia ad imparare
szeroko podzielane spostrzeżenie
attributable to
inizia ad imparare
związane z
legacy
inizia ad imparare
pozostałość / spuścizna po
era
inizia ad imparare
era
exploitive regime
inizia ad imparare
wyzyskujący
autocratic rule / dictatorial
inizia ad imparare
autokratyczne panowanie
relief
inizia ad imparare
ulga
fall to the wayside / cease
inizia ad imparare
zaprzestać
Remedy
inizia ad imparare
remedium / wyrównanie szkody
Countermeasure
inizia ad imparare
środek zaradczy
Renewed
inizia ad imparare
odnowiony
Concerted
inizia ad imparare
wspólny / uzgodniony
Raging
inizia ad imparare
silny / wściekły
Intractable
inizia ad imparare
nieustępliwy / trudny do rozwiązania
Appreciably
inizia ad imparare
pokaźnie / znacznie
A resolution
inizia ad imparare
rozwiązanie
Substantially
inizia ad imparare
znacznie / pokaźnie
Deprive of
inizia ad imparare
pozbawiać
raison d’etre
inizia ad imparare
powód istnienia
in particular
inizia ad imparare
w szczególności, /zwłaszcza
deface
inizia ad imparare
niszczyć / bezcześcić
at the behest of somebody
inizia ad imparare
na rozkaz / na żądanie
Spearhead
inizia ad imparare
przewodzić / stać na czele
feed into
inizia ad imparare
mieć wpływ
Frenzy
inizia ad imparare
szał / szaleństwo
A timely fashion / at the right time
inizia ad imparare
w samą porę / we właściwym czasie
Occur
inizia ad imparare
wydarzyć się
Atrocity
inizia ad imparare
okropność / okrucieństwo
Interject
inizia ad imparare
wtrącać
spiral out of control
inizia ad imparare
wzrosnąć poza kontrolą
timely
inizia ad imparare
(wydarzający się) w odpowiednim momencie
scope
inizia ad imparare
zakres działania
calamity
inizia ad imparare
klęska, nieszczęście
Genocidal
inizia ad imparare
ludobójczy
Significant
inizia ad imparare
znaczący
Funding
inizia ad imparare
finansowanie
address an issue
inizia ad imparare
rozwiązywać problem / zajmować się sprawą
USAID
inizia ad imparare
Amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego
Repel
inizia ad imparare
odpierać siły wroga
tangible results
inizia ad imparare
dostrzegalne wyniki
incentrive
inizia ad imparare
bodziec / motywacja /zachęta
drive the point home
inizia ad imparare
wyjaśnić co sie ma na myśli
A violator
inizia ad imparare
sprawca wykroczenia
Transgression
inizia ad imparare
naruszenie prawa / wykroczenie / przestępstwo
Tremendous
inizia ad imparare
zawrotny / olbrzymi
Leveraging
inizia ad imparare
wywieranie nacisku na kogoś
An Approach
inizia ad imparare
metoda
Violation
inizia ad imparare
naruszenie / pogwałcenie
Foster
inizia ad imparare
wspierać / pielęgnować
Belittling
inizia ad imparare
lekceważący
Belittle
inizia ad imparare
umniejszać
Disparage
inizia ad imparare
ubliżać
Dismiss
inizia ad imparare
odrzucać
Exposure
inizia ad imparare
wystawienie / styczność
Appreciation
inizia ad imparare
uznanie / wdzięczność
Aptly
inizia ad imparare
trafnie / stosownie
Scriptures
inizia ad imparare
święte pisma
Admonish
inizia ad imparare
karcić / strofować
Records
inizia ad imparare
papiery / dokumenty
Hamper
inizia ad imparare
hamować / przeszkadzać / utrudniać
pass a resolution
inizia ad imparare
przyjmować wniosek
Enforcement
inizia ad imparare
wprowadzenie w życie / egzekwowanie
Non-binding
inizia ad imparare
niewiążący
Enumerate
inizia ad imparare
wyliczać
Constitute
inizia ad imparare
stanowić / reprezentować
A silver bullet
inizia ad imparare
cudowny środek / panaceum
Dignity
inizia ad imparare
godność
Restore
inizia ad imparare
przywrócić / odbudować
Hatred
inizia ad imparare
Nienawiść

Devi essere accedere per pubblicare un commento.