the environment

 0    97 schede    xdexterx
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
rolnictwo
inizia ad imparare
agriculture
różnorodność w przyrodzie
inizia ad imparare
biodiversity
ślad węglowy (suma emisji gazów cieplarnianych)
inizia ad imparare
carbon footprint
ekosystem
inizia ad imparare
ecosystem
gatunek endemiczny
inizia ad imparare
endemic species
wydzielać (tlen)
inizia ad imparare
give off (oxygen)
siedlisko
inizia ad imparare
habitat
w naturalnym środowisku
inizia ad imparare
in the wild
bujna roślinność
inizia ad imparare
lush vegetation
warstwa ozonowa
inizia ad imparare
ozone layer
polarna czapa lodowa
inizia ad imparare
polar ice cap
poziom morza
inizia ad imparare
sea ​​level
dobrze przystosowane do środowiska
inizia ad imparare
well adapted to the environment
dzika fauna i flora
inizia ad imparare
wildlife
alternatywne źródła energii
inizia ad imparare
alternative energy sources
biopaliwo
inizia ad imparare
biofuel
ropa naftowa
inizia ad imparare
oil/petrolum
paliwa kopalne
inizia ad imparare
fossil fuels
szczelinowanie hydrauliczne
inizia ad imparare
hydraulic fracturing/fracking
energia geotermalna
inizia ad imparare
geothermal energy
elektrownia wodna
inizia ad imparare
hydroelectric power plant
energia elektryczna z elektrowni wodnych
inizia ad imparare
hydroelectricity
metan
inizia ad imparare
methane
gaz ziemny
inizia ad imparare
natural gas
energia jądrowa
inizia ad imparare
nuclear energy
rafineria ropy naftowej
inizia ad imparare
oil refinery
tankowiec przewożący ropę naftową
inizia ad imparare
oil tanker
benzyna
inizia ad imparare
petrol
energia odnawialna
inizia ad imparare
renewable energy
wodorosty
inizia ad imparare
seaweed
gaz łupkowy
inizia ad imparare
shale gas
ogniwo słoneczne
inizia ad imparare
solar cell
energia zrównoważona
inizia ad imparare
Sustainable/green energy
benzyna bezołowiowa
inizia ad imparare
unleaded petrol
elektrownia wiatrowa
inizia ad imparare
wind turbine
energia wiatru
inizia ad imparare
wind power
turbina wiatrowa
inizia ad imparare
wind turbine
kwaśny deszcz
inizia ad imparare
acid rain
zanieczyszczenie powietrza
inizia ad imparare
air pollution
wyginąć
inizia ad imparare
become extinct
dwutlenek węgla
inizia ad imparare
carbon dioxide
zmiana klimatu
inizia ad imparare
climate change
leśnictwo komercyjne
inizia ad imparare
commercial forestry
konsumpcyjny styl życia
inizia ad imparare
consumerist lifestyle
zanieczyszczać
inizia ad imparare
contaminate
wycinanie lasów
inizia ad imparare
deforestation
degradacja
inizia ad imparare
degradation
pojemniki jednorazowego użytku
inizia ad imparare
disposable containers
emisja
inizia ad imparare
emission
zagrożony gatunek
inizia ad imparare
endangered species
katastrofa ekologiczna
inizia ad imparare
environmental disaster
spaliny
inizia ad imparare
exhaust fumes
wymarcie
inizia ad imparare
extinction
ścinać drzewa
inizia ad imparare
fell trees
globalne ocieplenie
inizia ad imparare
global warming
efekt cieplarniany
inizia ad imparare
greenhouse effect
gaz cieplarniany
inizia ad imparare
greenhouse gas
szkodliwy dla środowiska
inizia ad imparare
harmful to the environment
wpływać negatywnie
inizia ad imparare
have a negative impact
polować
inizia ad imparare
to hunt
szkody nie do naprawienia
inizia ad imparare
irreparable damage
wysypisko śmieci
inizia ad imparare
landfill
wycinać lasy deszczowe
inizia ad imparare
log rainforest
topnienie lodowców
inizia ad imparare
melting of glaciers
wyciek ropy
inizia ad imparare
oil spill
przeludnienie
inizia ad imparare
overpopulation
zanieczyszczenie środowiska
inizia ad imparare
pollution
erozja gleby
inizia ad imparare
soil erosion
zagrożenie
inizia ad imparare
threat
odpady(toksyczne)
inizia ad imparare
waste (toxic)
marnować surowce naturalne
inizia ad imparare
to waste natural resources
ulegający biodegradacji
inizia ad imparare
biodegradable
wprowadzić bardziej surową kontrolę czegoś
inizia ad imparare
bring sth under stricter control
niewydzielający dwutlenku węgla
inizia ad imparare
carbon neutral
oszczędzać wodę i energię
inizia ad imparare
conserve water and energy
zużywać (czegoś) mniej
inizia ad imparare
consume less
pas dla rowerów
inizia ad imparare
cycle lane
ścieżka rowerowa
inizia ad imparare
cycle path
zlikwidować coś
inizia ad imparare
do away with sth
przyjazny dla środowiska
inizia ad imparare
environmentally friendly/eco-friendly
działacz ekologiczny
inizia ad imparare
ecological activist
oświetlenie energooszczędne
inizia ad imparare
energy-saving lighting
stabilność ekologiczna, zrównoważony rozwój
inizia ad imparare
environmental sustainability
wytwarzać mniej zanieczyszczeń
inizia ad imparare
generate less pollution
produkty ekologiczne
inizia ad imparare
green products
żywność produkowana lokalnie
inizia ad imparare
locally grown food
obniżyć emisję dwutlenku węgla
inizia ad imparare
lower/reduce CO2 emissions
zminimalizować swój wpływ na środowisko
inizia ad imparare
minimize one's impact on the environment
żywność ekologiczna
inizia ad imparare
organic food
stopniowo coś eliminować z użycia
inizia ad imparare
phase sth out
sadzić drzewa
inizia ad imparare
to plant trees
ponownie przetwarzać
inizia ad imparare
recycle
przywrócić naturalną równowagę
inizia ad imparare
restore the natural balance
zmniejszać zagęszczenie ruchu
inizia ad imparare
reduce traffic congestion
sortować odpady
inizia ad imparare
sort rubbish
korzystać z transportu publicznego
inizia ad imparare
use public transport
rezerwat przyrody
inizia ad imparare
wildlife reserve/sanctuary

Devi essere accedere per pubblicare un commento.