The Mamas And The Papas - Monday Monday

 0    13 schede    29dexon
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Poniedziałek, poniedziałek, nie mogę wierzyć temu dniowi
inizia ad imparare
Monday Monday, can't trust that day
Poniedziałek, poniedziałek, czasami tak się dzieje
inizia ad imparare
Monday Monday, sometimes it just turns out that way
Och poniedziałkowy poranek, nie ostrzegłeś mnie co miało się stać
inizia ad imparare
Oh Monday morning, you gave me no warning of what was to be
Och poniedziałek, poniedziałek, jak mogłeś odejść i nie wziąć mnie
inizia ad imparare
Oh Monday Monday, how yould cou leave and not take me
Każdego innego dnia, każdego innego dnia
inizia ad imparare
Every other day, every other day
Każdego innego dnia tygodnia jest dobrze, taaak
inizia ad imparare
Every other day of the week is fine, yeah
Możesz odkryć, że cały czas płaczę
inizia ad imparare
You can find me cryin' all of the time
Poniedziałek, poniedziałek, tak dla mnie ważny
inizia ad imparare
Monday Monday, so good to me
Poniedziałek, poniedziałek, był tym wszystkim czym miałam nadzieję, że będzie
inizia ad imparare
Monday Monday, it was all I hoped it would be
Och poniedziałkowy poranek, poniedziałkowy poranek nie może zagwarantować, że w
inizia ad imparare
Oh Monday morning, Monday morning couldn't guarantee
Ten poniedziałkowy wieczór wciąż będziesz tu przy mnie
inizia ad imparare
That Monday evening you would still be here with me
Ale zawsze, kiedy nadchodzi poniedziałek, ale zawsze kiedy nadchodzi poniedziałek
inizia ad imparare
But whenever Monday comes, but whenever Monday comes
Poniedziałek, poniedziałek
inizia ad imparare
Monday Monday

Devi essere accedere per pubblicare un commento.