The world's most powerful women

 0    90 schede    inskaklaudiabe
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Źródło wszelkiego zła (o pieniądzach)
inizia ad imparare
The root of all evil
Ogromny
inizia ad imparare
Immense
Ambitny
inizia ad imparare
Ambitious
Wykorzenienie
inizia ad imparare
Eradication
Zaopatrzenie
inizia ad imparare
Provision
Antykoncepcja
inizia ad imparare
Contraception
Odważny
inizia ad imparare
Bold
Drugie miejsce, zdobywca drugiego miejsca
inizia ad imparare
Runner-up
Obszerny artykuł
inizia ad imparare
Feature article
Nie trzeba dodawać, że...
inizia ad imparare
Needless to say...
Mieć pełne ręce roboty (o kimś)
inizia ad imparare
To have one's hands full
Zaludniony
inizia ad imparare
Populated
Kraje BRICS (Brazylia, Rosja, Indie Chiny, Południowa Afryka)
inizia ad imparare
BRICS countries
Niepokoje, rozruchy
inizia ad imparare
Unrest
Niespokojny okres
inizia ad imparare
Troubled waters
Kanclerz
inizia ad imparare
Chancellor
Zyskać
inizia ad imparare
To garner
Poważny gracz, osoba odnosząca sukcesy
inizia ad imparare
Big hitter
Środki oszczędnościowe
inizia ad imparare
Austerity measures
Narzucić
inizia ad imparare
To impose
Zdradziecki, zbuntowany
inizia ad imparare
Renegade
Niepozorny
inizia ad imparare
Unassuming
Bez wątpienia
inizia ad imparare
Undoubtedly
Robiący wrażenie
inizia ad imparare
Formidable
Uzasadnienie
inizia ad imparare
Justification
Zdolny do (z)robienia czegoś
inizia ad imparare
Capable of doing sth
Samodzielnie, bez niczyjej pomocy
inizia ad imparare
In one's own right
Zależeć od...
inizia ad imparare
To depend on...
Nagroda
inizia ad imparare
Prize
Ciężarowiec
inizia ad imparare
Weightlifter
Podnieść
inizia ad imparare
To lift
Na dwoje babka wróżyła
inizia ad imparare
(It's) a toss-up between sth
Wielki
inizia ad imparare
Grand
Diwa, primadonna
inizia ad imparare
Diva
Stawiać komuś czoła
inizia ad imparare
To face off against sb
Zaliczyć coś, mieć coś na koncie
inizia ad imparare
To clock sth up
Robiący wrażenie
inizia ad imparare
Awesome
Dane, osiągi
inizia ad imparare
Stats (statistics)
Wprawiać w osłupienie, zdumiewać
inizia ad imparare
To take the biscuit
Rozciągać się
inizia ad imparare
To span
Nagranie, płyta
inizia ad imparare
Record
Powaga
inizia ad imparare
Gravitas
Przewodnik
inizia ad imparare
Guide
Wpływowe osoby, możni tego świata
inizia ad imparare
Movers and shakers
Oddana, pracowita i solidna osoba
inizia ad imparare
Stalwart
Wpływowy
inizia ad imparare
Influential
Ludzie tego typu
inizia ad imparare
The likes of sb
Gospodarz
inizia ad imparare
Host
Założyciel
inizia ad imparare
Founder
Trzymać się czegoś
inizia ad imparare
To hold on to sth
Szanowany
inizia ad imparare
Respectable
Być rzadkim, rzadko spotykanym
inizia ad imparare
To be thin on the ground
Wkraść się gdzieś
inizia ad imparare
To sneak into sth
Okres świetności
inizia ad imparare
Heyday
Piosenkarka
inizia ad imparare
Songstress
Tyłek, pupa
inizia ad imparare
Booty
Głupi
inizia ad imparare
Daft
Wysoko notowany
inizia ad imparare
High-ranking
Były
inizia ad imparare
Former
Weteran
inizia ad imparare
Old-timer
Znany jako
inizia ad imparare
AKA (also known as)
Spełniać wymogi/normy
inizia ad imparare
To make the cut
Amputacja piersi
inizia ad imparare
Mastectomy
Wątpliwość
inizia ad imparare
Doubt
Daleki Wschód
inizia ad imparare
The Far East
Reprezentacja, grupa
inizia ad imparare
Contingent
Dyrektor finansowy
inizia ad imparare
CFO (Chief Financial Officer)
Wyszukiwarka
inizia ad imparare
Wyszukiwarka in inglese
Search engine
Rodak
inizia ad imparare
Compatriot
Dyrektor naczelny
inizia ad imparare
Director general
Nieruchomość, nieruchomości
inizia ad imparare
Real estate
Potentant
inizia ad imparare
Mogul
Pani prezes
inizia ad imparare
Chairwoman
Coraz bardziej
inizia ad imparare
Increasingly
Dyrektor naczelny
inizia ad imparare
CEO (Chief Executive Officer)
Bez zbędnych formalności/ceregieli
inizia ad imparare
Without further ado
Przejść do rzeczy (pot.)
inizia ad imparare
To cut to the chase
Wzrastający (porządek)
inizia ad imparare
Ascending
Cierpieć na coś
inizia ad imparare
To suffer sth
Poniżenie
inizia ad imparare
Humiliation
Pozamałżeński
inizia ad imparare
Extramarital
Wybryki, błazeństwa
inizia ad imparare
Shenanigans
Przegrać z kimś
inizia ad imparare
To lose out against sb
Powiedzieć dość, przestać coś robić
inizia ad imparare
To call it a day
"Twarda sztuka"
inizia ad imparare
Tough cookie
Cierpliwie czekać na swoją szansę
inizia ad imparare
To bide one's time
Ubiegać się o fotel (prezydencki)
inizia ad imparare
To run for office
Gwiazda palestry
inizia ad imparare
Legal Eagle
Zaimponować
inizia ad imparare
To impress
Występ
inizia ad imparare
Appearance

Devi essere accedere per pubblicare un commento.