Through the ages (time, history) ielts unit 8

 0    38 schede    wronae9
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
analogue watch
inizia ad imparare
analogowy zegarek
digital watch
inizia ad imparare
zegarek cyfrowy
take your time
inizia ad imparare
nie spiesz się
lose track of time
When i surf the net I often lose track of time. Before i know it a few hours have gone by.
inizia ad imparare
stracić poczucie czasu
...
subsequently
We presented a proposal which was subsequently accepted by managers.
inizia ad imparare
następnie
Zaprezentowaliśmy propozycję, która została następnie zaakceptowana przez managerów.
subsequence
inizia ad imparare
kolejność, następstwo
prior to
Prior to the negotiations we had to consult our lawyers.
inizia ad imparare
przed
Przed negocjacjami musieliśmy skonsultować się z prawnikami.
previously
inizia ad imparare
poprzednio, przedtem, wcześniej
preceding
inizia ad imparare
poprzedzający, poprzedni
precede
inizia ad imparare
poprzedzać
in succession
inizia ad imparare
z rzędu, kolejno
formerly
inizia ad imparare
niegdyś / dawniej
imminent
They were in imminent danger of being swept away.
inizia ad imparare
bliski, nieuchronny, rychły
...
be imminent
inizia ad imparare
być nieuchronne, wisieć w powietrzu
imminently
inizia ad imparare
zbliżającą, nieuchronnie
imminence
inizia ad imparare
groźba, bezpośrednie zagrożenie
span
inizia ad imparare
rozpiętość, okres, przedział, zakres
span (v)
If we consider only the ancient stones themselves the work spanned seventy generations - some 1600 years.
inizia ad imparare
obejmować
...
artefact
inizia ad imparare
artefakt, wytwór człowieka, dzieło rak ludzkich
ancient
inizia ad imparare
starożytny
the ancients
inizia ad imparare
starożytni
raise
inizia ad imparare
podnieść, wznieść, unieść
raise (n)
inizia ad imparare
podwyżka
timeline
project timeline
inizia ad imparare
Oś czasu, chronologia, czas realizacji
.
frenzy
inizia ad imparare
szał
gaze on/upon
lower one's gaze
inizia ad imparare
patrzeć na, wpatrywać się (n) spojrzenie
spuścić wzrok
plait
inizia ad imparare
warkocz / pleć warkocz
inhabit
Many different tribes inhabit the territory of Afghanistan.
inizia ad imparare
zamieszkać
Wiele różnych plemion zamieszkuje terytorium Afganistanu.
inhabitant
inizia ad imparare
mieszkaniec
by no means
inizia ad imparare
w żaden sposób, w żadnym razie
reference
This book contains a lot of references to Kant.
inizia ad imparare
odniesienie
Ta książka zawiera dużo odniesień do Kanta.
with reference to
inizia ad imparare
nawiązując do
without reference
inizia ad imparare
bez odniesienia, bez względu na
plague
avoid like a plague
inizia ad imparare
dżuma, zaraza
unikać jak zarazy
decay
My teeth are going to decay if I keep eating sweets and drinking cola.
inizia ad imparare
próchnica
Dostanę próchnicy, jeśli będę jadł słodycze i pił colę.
decay
the body had begun to decay
inizia ad imparare
próchnieć, psuć sie, rozkładac się
...
tend
inizia ad imparare
mieć tendencje
engrossed
inizia ad imparare
pochłonięty

Devi essere accedere per pubblicare un commento.