Top 10 Trends That Will Transform Digital Marketing In 2017

 0    69 schede    Asia K
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
digital
inizia ad imparare
cyfrowy
stride
Uganda has made many great strides in the past two decades.
inizia ad imparare
rozwój
/ postęp / krok
artificial
artificial intelligence
inizia ad imparare
sztuczny
founder
The founder of the company died in 2012.
inizia ad imparare
założyciel
Założyciel firmy zmarł w 2012 roku.
to evolve
Yes, we must evolve into a market economy.
inizia ad imparare
ewoluować
/ rozwijać się
horizon
inizia ad imparare
horyzont
market
If you want to buy fresh vegetables go to the market.
inizia ad imparare
rynek
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
view
We have a beautiful view from the window.
inizia ad imparare
widok
/ spojrzenie. Mamy z okna piękny widok.
to communicate
She claims she can communicate in twelve different languages.
inizia ad imparare
komunikować
Ona twierdzi, że potrafi porozumieć się w dwunastu różnych językach.
intelligence
inizia ad imparare
inteligencja
to shine
The stars are shining so brightly tonight.
inizia ad imparare
świecić
/ blyszczeć/ lśnić. Gwiazdy świecą dziś tak jasno.
research
First of all, we must intensify research, as I already said in my introduction
inizia ad imparare
badania
Prowadzę badania dotyczące diet.
to settle
to settle down
inizia ad imparare
roztrzygnąć/ uregulować/ uporządkować
ustatkować się, zadomowić się
based on sth
Based on her research and work with over 350 national brands last year
inizia ad imparare
w oparciu
/ na podstawie / według
to look forward to sth
I look forward to working with you to achieve the results that we all desire.
inizia ad imparare
oczekiwać z niecierpliwością
/ cieszyć się na.
to review sth
inizia ad imparare
zrecenzować coś
to attune
Let us attune our energy policy more to countries like Belarus and Ukraine.
inizia ad imparare
dostroić
/ dopasować
revolution
inizia ad imparare
rewolucja
to consume
Our society consumes more and more.
inizia ad imparare
konsumować
Nasze społeczeństwo konsumuje coraz więcej.
priority
inizia ad imparare
priorytet
feedback
I need feedback from you.
inizia ad imparare
informacja zwrotna
Potrzebuję od was informacji zwrotnej.
product
We want to change perceptions of our product.
inizia ad imparare
produkt
Chcemy zmienić odbiór (postrzeganie) naszego produktu.
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
inizia ad imparare
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
purchase
inizia ad imparare
zakup
industry - industrial(ly), industrious(ly)
inizia ad imparare
przemysł - przemysłowe (ly), pracowity (ly)
latest
The latest priority overshadows the previous one.
inizia ad imparare
najnowszy
increase
The government announced another tax increase.
inizia ad imparare
wzrost / przyrost
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
shape
We have to give our plan its final shape.
inizia ad imparare
kształt
Musimy nadać naszemu planowi ostateczny kształt.
need
inizia ad imparare
potrzeba
consumer
As a result, the consumer prefers to purchase fake goods.
inizia ad imparare
konsument
I z tego powodu konsument woli kupić podróbki.
analytical
inizia ad imparare
analityczny
to pinpoint
inizia ad imparare
określić / wskazać
solution
inizia ad imparare
rozwiązanie
to arise
You say that, in this case, conflict could still arise.
inizia ad imparare
powstać
to lend
I can lend you this book, if you want.
inizia ad imparare
pożyczyć komuś
Mogę Ci pożyczyć tę książkę, jeśli chcesz.
complex
inizia ad imparare
złożony / skomplikowany
predictable
to predict
inizia ad imparare
przewidywalny
przewidywać
to identify
inizia ad imparare
zidentyfikować / identyfikować
pictorial
inizia ad imparare
obrazowy / graficzny
instantaneous
inizia ad imparare
natychmiastowy
downside
inizia ad imparare
minus / wada
prominent
inizia ad imparare
wybitny
to gravitate to sth
Generation Z consumers gravitate to instantaneous social channels such as Snapchat, Instagram, and the new social app Musical.ly.
inizia ad imparare
skłaniać się ku
spontaneous
inizia ad imparare
spontaniczny
inevitable
Expectations of instant communications and entertainment become inevitable.
inizia ad imparare
nieunikniony
generation
inizia ad imparare
pokolenie
rise
We've noted a steady rise in salaries.
inizia ad imparare
wzrost (podwyżka) / wzrastać
Odnotowujemy stały wzrost płac.
to embrace / to hug
inizia ad imparare
obejmować / przytulić
to bond
inizia ad imparare
wiązać
entertainment
E! Online.com is the source for entertainment news, celebrity gossip and pictures.
inizia ad imparare
rozrywka
E! Online.com jest źródłem wiadomości ze świata rozrywki, plotek o celebrytach i zdjęć.
to surround
The police immediately surrounded the building.
inizia ad imparare
otaczać
Policja natychmiast otoczyła budynek.
prominence
inizia ad imparare
znaczenia / waga/ rozgłos
to grow up
I grew up in a poor, hard-working family.
inizia ad imparare
dorastać
Dorastałem w biednej, ciężko pracującej rodzinie.
niche
inizia ad imparare
nisza
awash
We find ourselves awash with more information than has ever been available to us as humans, and we simply can’t process it.
inizia ad imparare
zalany
to resonate
inizia ad imparare
rozbrzmiewać / roznosić się/ odbijać się (echem)
peer
And I'm a product of that generation, like so many other of my peers.
inizia ad imparare
rówieśnik / równorzędna (osoba)
expertise
He lacks any expertise in this field.
inizia ad imparare
ekspertyza
Brakuje mu wiedzy w tej dziedzinie.
to conclude
He concluded being a doctor wasn't his calling.
inizia ad imparare
wywnioskować / reasumować
Doszedł do wniosku, że bycie lekarzem nie jest jego powołaniem.
to rely on
inizia ad imparare
polegać na /opierać się na
available
All the materials are available at the reception desk.
inizia ad imparare
dostępny
Wszystkie materiały są dostępne na recepcji.
value
inizia ad imparare
wartość
mission
inizia ad imparare
misja
increase
The government announced another tax increase.
inizia ad imparare
wzrost / przyrost
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
simple
Simple pieces of advice are the best.
inizia ad imparare
prosty, łatwy
Proste rady są najlepsze.
process
The process of production is very long.
inizia ad imparare
proces
Proces produkcji jest bardzo długi.
custom
inizia ad imparare
zwyczaj
to curate
inizia ad imparare
zajmować się zawartością (np. strony internetowej)
to customize
We should customize our services to clients' needs.
inizia ad imparare
dostosować
Powinniśmy dostosować nasze usługi do potrzeb klientów.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.